28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Concursul literar - 2022, organizat de revista Surâsul Bucovinei

10 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Creațiile doritorilor de a participa la concurs se primesc în perioada de 10-25 aprilie 2022. Jurizarea se va face între 10 și 25 mai. Rezultatele se vor comunica în iunie, prin email și în numărul 30 al revistei Surâsul Bucovine

Ce rămâne dintr-o stea căzătoare? Ce rămâne din boierimea spiritualităţii neamului românesc? 40 de zile de când distinsa profesoară LORA BOSTAN a lăsat în urma sa „o pulbere de dor”

9 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Tezaurul pe care ni l-au lăsat Grigore şi Lora Bostan e menit să cultive spiritul şi sentimentul naţional, în primul rând, pentru tânăra generaţie, iar rădăcina lui e în opera distinsului şi eruditului cuplu la care au osârduit împreună, pe care trebuie s-o studieze şi s-o cunoască tinerii studioşi – monumentala lucrare despre scriitorii din Bucovina, volumul „Pagini de literatură română”.

„Cernăuţiul este un oraş înstrăinat…”, iar Bucovina-i „Cu inima înjumătăţită – o parte-nstrăinată dincoace de Prut, cealaltă-n Ţara-mamă” …

7 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Conştientizează cel ce s-a „angajat să slujească neamului”, scriitorul cu rădăcini regăţene Gheorghe Calamanciuc. Dramaturgul , poetul si prozatorul Gheorghe Calamanciuc, membru al US din România și al US din R. Moldova, originar din Mihoreni, Ţinutul Herţei, fostul jud. Dorohoi, teritoriu romanesc ocupat de sovietici în 1940, care trimite scrisori Guvernului, Preşedintelui României, „să nu uite de Cernăuţiul lui drag, de Casa lui Aron Pumnul, aproape demolată, de românii înstrăinaţi nu din propria lor voinţă”, îşi sărbătoreşte ziua de naştere. La mulţi ani, multă sănătate şi inspiraţie, maestro!

La mulţi ani, dle IURIE LEVCIC, în fagurele de miere al nepieritoarelor noastre valori identitare!

7 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Nu există pe lume bucurie mai mare decât acea de a gusta din rodul pomului pe care l-ai sădit. De câţiva ani buni Iurie Levcic, directorul Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, consilier la Consiliul Raional Cernăuţi,culege rodul acestui pom bogat în talente – Ansamblul folcloric „Perla” - adunând în coloana vertebrală a neamului peste 150 de tineri românaşi în suflet cu dragoste de neam, de cântecul şi portul popular românesc, care păstrează vie flacăra identităţii noastre româneşti pe aceste ţinuturi istorice. Le-a crescut în simţire şi vibraţie românească în „Grădina cu flori multe”

Inestimabilele noastre valori spirituale – comoara sufletului românilor din Pătrăuţi

7 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Anume despre valoarea și rolul literaturii, al culturii, al credinței, rugăciunii, cărțlor scrise, tradițiilor populare, datinelor străbune, am început șednța ordinară a clubulu literar LIRA. A fost o ședință de sărbătoare, or, la 6 februarie am sărbătorit ziua mea de naștere, în cadrul acestui club, în anturajul neostenitelor doamne din sfera culturii: biblotecara șefă Maria Ștefureac, directoarea căminulu cultural Larisa Popescu-Chedic și conducătoarea artstică Natalia Balan.

Să trăiţi, dnă Eleonora Schipor, să-nfloriţi, ca merii, ca perii, în mijlocul verii, la Anul şi la Mulţi Ani!

6 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Deşi a trecut vremea sorcovelor, această tradiţională şi frumoasă urare o adresăm unei frumoase şi distinse doamne, harnica şi osârduitoarea scriitoare, publicistă, profesoara Eleonora Schipor, cea care ţine mereu aprinsă iubirea de neam, le altoieşte discipolilor săi dragostea faţă de limbă, tradiţii, de tot ce e românesc. De-a lungul anilor a editat culegeri de versuri, a valorificat moştenirea literară a poetului martir Ilie Motrescu din Crasna, a organizat seri literare, conferinţe,expoziţii de carte, omagiind astfel marele personalităţi ale Bucovinei, activând fructuos şi ca vicepreşedinte al Societăţii „Golgota” a Românilor din Cernăuţi...

81 de ani de la masacrul de la Lunca - români nevinovaţi, majoritatea din Mahala, au fost secerați de gloanţele mitralierelor, înjunghiaţi de baionetele grănicerilor sovietici şi îngropaţi de vii

6 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Au trecut 81 de ani de la masacrul din noaptea din 6 spre 7 februarie 1941, când lângă localitatea Lunca din actualul raion Herţa, sute de români nevinovaţi din satele din jurul Cernăuţiului, majoritatea fiind din Mahala, au fost secerați pe malul drept al Prutului de gloanţele mitralierelor grănicerilor sovietici, au fost înjunghiaţi de baionetele călăilor bolşevici şi îngropaţi de viu, unica vină a acestor oameni paşnici fiind dorinţa de libertate, de a scăpa de jugul ...

Nu le-a fost uşor românilor să înveţe a trăi şi după...moarte. Răsfoind paginile negre ale istoriei românilor din nordul Bucovinei, conştientizăm că sunt cele mai sângeroase şi barbare din Europa,

4 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Numai în satul Voloca pe Derelui – 513 de români băştinaşi, mai mult de jumătate de sat, au fost înscrişi în lista neagră a deportărilor, Petrea PENTELEICIUC al lui Toderică , fiind considerat „duşman al lui Lenin”, a fost întemniţat, sfârşindu-şi zilele, după 5 ani de torturi şi chinuri îngrozitoare, într-o închisoare din Ucraina Apuseană, noii stăpâni, punându-şi scopul să distrugă populaţia românească băştinaşă din Bucovina răpită şi înstrăinată de Ţară, i-au întemniţat şi deportat pe cei mai destoinici fii ai baştinei ca să li se şteargă urma şi neamul.

Klaus Iohannis i-a cerut lui Zelenski să recunoască oficial inexistența „limbii moldovenești” . Ce ia răspuns omologul său?

3 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Discuția dintre cei doi șefi de stat a avut loc în contextul aniversării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Ucraina, respectiv al evoluțiilor îngrijorătoare de securitate din imediata proximitate a Ucrainei, în regiunea Mării Negre

Locaşe de închinare la Cupca

2 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Despre existenţa în Cupca (Nordul Bucovinei) a unei biserici ne mărturiseşte un document din anul 1575, adică din timpul lui Petru Şchiopul. Acest lăcaş de închinare se afla în cătunul Selişte. În manuscrisul fostului cantor bisericesc, Vasile Timiş, decedat în 1995, se notează că în partea răsăriteană a satului numită Bohorodice, în grădină unei văduve, cu mulţi ani în urmă se oficia serviciul divin sub patru peri, dintre care unul mai este şi astăzi. Anume acolo, după opinia acestui modest cronicar, s-ar fi aflat cel mai vechi loc de închinare în Cupca.

Un român din Herţa, Adrian Medvedi, învinuit că slujeşte “altui stat”, dacă pe “site-ul Consiliului Orăşenesc Herţa e cu tricolorul...”

2 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Am spicuit din pagina Domniei Sale de Facebook doar câteva comentarii, care îl caracterizează pe acest destoinic fiu al Herţei care îşi îndeplineşte, în calitate de Şef al Secţiei de Cultură Herţa, cu demnitate îndatoririle faţă de Ucraina, ţara în care trăieşte, al cărui cetăţean loial este, dar nu-şi uită originile, Patria istorică, îşi iubeşte şi preţuieşte Ţara şi limba strămoşilor. Un asemenea cetăţean deschis şi corect, onest şi cinstit, care nu are ce ascunde, trebuie să fie preţuit şi nicidecum învinuit de trădare, că “slujeşte altui stat” doar pentru faptul că pe “site-ul Consiliului Orăşenesc Herţa e cu tricolorul altui stat”. Respect dle Adrian! Succes în activitate!

Cum au ajuns Eminescu şi Caragiale de la prietenie profundă la ură ... Eminescu l-a ameninţat pe Caragiale cu dielul, fiindcă l-a trădat cu Veronica Micle

1 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale s-au cunoscut pe vremea când poetul a fost cooptat în trupa de teatru a lui Costache Caragiale, unchiul lui Ion Luca. Cei doi au legat o frumoasă prietenie şi se spune că vreme de un an au fost nedespărţiţi. Caragiale îl admira pe Eminescu şi spunea despre el că „Era nefiresc de frumos... Prea frumos să fie adevărat”. Tradarea bunului prieten Caragiale Caragiale a părăsit redacţia ziarului „Timpul“ în 1878 şi a ajuns la „Junimea“ de la Iaşi, condusă de Titu Maiorescu. Ajuns la Iaşi, o cunoaşte pe iubita lui Eminescu, pe Veronica Micle, şi între cei doi se înfiripă o relaţie amoroasă ascunsă. Eminescu, rămas redactor la ziarul „Timpul”, ajungea mai rar la Iaşi şi relaţia cu Veronica se derula mai mult prin intermediul scrisorilor de amor. Blonda pasiune a lui Eminescu a căzut în braţele flegmaticului Caragiale, fără ca poetul rămas la Bucureşti să bănuiască ceva.

Nume dragi ce poartă faima Bucovinei în lume - excelenţi continuatori ai Generaţiei de Aur în arealul folclorului românesc – Grigore Gherman şi Ilie Caraş

1 februarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Ţinutul nostru bucovinean e bogat în talente, în tineri dăruiţi cu har divin, care prin vocile splendide cuceresc mii de inimi. Cu dorul vibrând în suflet pentru tot ce e românesc, ce ne aminteşte de gloria străbunilor, ne bucură inimile că printre valoroasele talente ce poartă faima Bucovinei noastre dragi în lume, printre titanii cântecului popular românesc Ion Paulencu şi Maria Iliuţ, strălucesc şi stelele tinerilor, dar consacraţilor şi îndrăgiţilor interpreţi de muzică populară Grigore GHERMAN, originar din Ţinutul Herţei, Ilie CARAŞ – din pitoreasca vatră de vrednici români de pe Valea Siretului, s. Ropcea, raionul Storojineţ, afirmându-se ca excelenţi continuatori ai Generaţiei de Aur în arealul folclorului românesc, ambii ...

Din salba aleasa a frumuseților tradiţiei românilor din nordul istoric al Bucovinei

31 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Elevii de la instituţia de învăţământ din satul Mămăliga, raionul Noua Suliță, regiunea Cernăuți, director Ioniţoi Ghenadie, instruiţi de erudiţii dascăli ştiu ce înseamnă să-ţi păstrezi cu pietate costumul national, tradiţiile şi datinile moştenite din moşi-strămoş

LA MULŢI ANI, CU ALEASĂ PREŢUIRE, dnă CONSUL GENERAL!

30 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Din noianul de alese simţiri româneşti, am cules într-un buchet cele mai frumoase gânduri, urări de bine, multă sănătate pentru o personalitate deosebită, înzestrată cu minunate calităţi umane, aleasă de destin să fie un reper al speranţelor românilor din această frumoasă parte de Ţară – suflet nobil, generos, darnic şi iubitor, distinsa dnă Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, astăzi, în această măreaţă zi pentru poporul român – Unirea – îşi aniversează ziua de naştere, prilej fericit pentru a-i destăinui respectul şi admiraţia faţă de virtuţile sale de excelent diplomat, de pilon sigur al aspiraţiilor românilor din nordul istoric al Bucovinei.