19 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ EDUCĂM TINERI AMABILI ŞI RESPECTUOŞI

25 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Nu mă miră faptul când generaţia actuală e pasivă şi nepăsătoare, căci astfel e timpul – nici în familie, nici la şcoală nu se simte necesitatea de a educa oameni culţi, isteţi şi respectuoşi.

„VĂ SCRIE UN ŢĂRAN PLOUAT ŞI LA SOARE USCAT…”

22 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

În România cel mai puternic preot a fost Iosif Trifa, care a tipărit multe cărţi în viaţa lui. S-a născut în 1888 şi s-a stins din viaţă în 1938, a trăit, deci, numai 50 de ani. Moşul meu era mai mare cu trei ani decât el, însă nu scria, doar citea, lua de la el cărţi ce erau pentru moşul meu izvor de apă vie.

DE FOAMETE AU MÂNCAT MELCI

21 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Pitoreasca localitate Hruşăuţii Volocii e aşezată chiar lângă Codrii Cosminului, unde, cu peste 500 de ani în urmă, şi-a purtat paşii marele Voievod şi Apărător al Moldovei Ştefan cel Mare. Satul e vestit şi prin oameni înzestraţi cu har de la Dumnezeu. Exemplu poate servi Nicolae Bojescu din Voloca, care a construit măreaţa Biserică cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, asemănătoare cu Mănăstirea de la Curtea de Argeş din Patria noastră istorică. Spre regret, n-am reuşit încă să vizitez acest sfânt locaş.

AI NOŞTRI TINERI PĂŞESC CU EMINESCU ÎN VIITOR

19 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

E o minune că în secolul Internetului există tineri declamatori, implicit cititori şi iubitori de poezie. Meritul de a pune bazele şi a perpetua tradiţia acestui recital aparţine Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi.

LA VOLOCA - ÎN SACRALITATEA DATINII

18 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Cu o suită aleasă de colinde strămoşeşti au venit la festivalul de la Voloca dragi oaspeţi – membri ai Coralei preoţeşti din bazinul Dornelor din Vatra Dornei, Suceava, dirijaţi de părintele Gabriel, care au încheiat feeria sărbătorii. Călăuziţi de steaua îngerească, ca magii şi păstorii din peştera de la Bethleem, l-au slăvit şi preamărit pe Dumnezeu în cântările colindelor, înălţate până sus la porţile raiului, impresionaţi de calda şi ospitaliera primire a părintelui protopop de Hliboca, a românilor de aici, din Bucovina istorică.

LA STOROJINEŢ – ÎN ÎMPĂRĂŢIA COLINDULUI

13 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

La praznicul Sfintelor Sărbători Creştine de Iarnă – cea de-a 8-a ediţie a Festivalului raional de colinde religioase „Uniţi prin cântecul duhovnicesc”, găzduit tradiţional de Casa de Cultură din or. Storojineţ, iniţiat şi organizat anual de Protopopiatul de Storojineţ prin osârdia părintelui protopop Vasile Covalciuc, cu sprijinul ÎPS Meletie, Arhiepiscopul Cernăuţiului şi Bucovinei, preacuvioşilor părinţi de la mai toate bisericile din raion. Or, graţie preacucernicului părinte Vasile Covalciuc, Excelenţei Sale doamnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, am trăit din nou, ca în copilărie, clipe feerice în oaza de miracol a colindului străbun, admirând, timp de peste patru ore ce s-au perindat ca o clipă de vis, cele 17 coruri bisericeşti din oraşul şi raionul Storojineţ, membrii cărora au cântat împreună cu îngerii din cer, anunţând astfel Naşterea Mântuitorului şi slăvindu-L pe Iisus Hristos.

LA MAHALA – ÎN POMUL DE CRĂCIUN AL DATINEI STRĂBUNE

10 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Înălţătoarele colinde ale românaşilor măhăleni, cu farmecul lor inedit de odinioară, îmbrăcaţi în strai naţional, au făcut să se prelingă o lacrimă de bucurie pentru frumoasele şi răscolitoarele noastre comori, păstrate în Lada buneilor şi străbuneilor, în sufletele primarului Elena Nandriş, oaspeţilor dragi, printre care şi Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, prezenţa căreia le-a adus atâta fericire şi satisfacţie sufletească măhălenilor.

BOINCENII – PĂSTRĂTORI FIDELI AI TRADIŢIILOR STRĂMOŞEŞTI

9 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Din nou s-au deschis porţile Împărăţiei Ler-ului în Bucovina noastră frumoasă. Ce-i drept, în acest an, misterul pitoreştilor obiceiuri şi tradiţii de Crăciun a coborât din Datină străbună nu doar cu alai şi veselie, ci, mai degrabă, cu durere şi tristeţe, mai ales, pentru acei care şi-au pierdut suflete dragi pe frontul din estul Ucrainei.

CÂND ÎI VA FI ANULATĂ INTERDICŢIA LUI VASILE ILICA ?

5 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Recent, conform legislaţiei în vigoare, la adresarea ziarului „ZORILE BUCOVINEI” şi Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi de a-i anula interdicţia nonagenarului Vasile Ilica, originar din localitatea Broscăuţii Noi, raionul Storojineţ, redacţia bisăptămânalului nostru a primit un răspuns, semnat de Iu. Feloniuk, şef interimar al Direcţiei Serviciului Securităţii de Stat în regiunea Cernăuţi.

MALANCARII UCRAINENI ŞI ROMÂNI DIN BUCOVINA VIN ÎN AJUTORUL COPĂMÂNTENILOR CE LUPTĂ ÎN ESTUL ŢĂRII

4 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

La 15 ianuarie a.c., în locul tradiţionalului festival de iarnă „Malanka Fest”, se va desfăşura festivalul de binefacere „Malanca Cernăuţeană - armatei ucrainene ”. Toate premiile băneşti de la acest concurs vor fi orientate în ajutorul militarilor bucovineni, aflaţi în Donbas, în zona desfășurării operaţiunii antiteroriste.

DRAGI ROMÂNI, STIMAŢI CITITORI!

1 ianuarie 2015 | Categorie: Noutăţi

Auziţi? Sună clopoţei de argint, clinchetul lor vesel vestindu-ne că a mai înflorit o creangă în pomul veşniciei – o ramură de Dalbe Flori, care va rodi cu prospeţimea datinilor străbune, cu nectarul Maternei Limbi Române, cu generozitatea sufletelor şi nobleţea faptelor noastre. Anul se înnoieşte şi ne primenim şi noi cu o nouă speranţă, ridicând păharul pentru tot ce atingem cu farmecul visului şi gândului, cu emoţia aşteptărilor...

CÂT VA RĂSUNA COLINDUL NOSTRU SFÂNT...

27 decembrie 2014 | Categorie: Noutăţi

Porţile împărăţiei Ler-ului s-au deschis din nou pentru colindătorii din Bucovina, pentru care sfintele tradiţii şi obiceiuri sunt un sacru legământ cu străbunii. Steaua magică ce a vestit naşterea Pruncului Iisus a luminat cu bucurie şi a doua zi în Pomul de Crăciun de la Consulatul General al României la Cernăuţi, colindătorii – şi mici de-o şchioapă, şi mai voinicei, fiind primiţi cu inima deschisă, cu cadouri frumoase de graţioasa gazdă, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, de ministrul consilier Ionel Ivan, de alţi reprezentanţi ai misiunii diplomatice române la Cernăuţi, care întotdeauna sunt bucuroşi de oaspeţi dragi şi în persoanele cărora oricând găsim înţelegere, sprijin şi susţinere.

STATORNICI ÎN IUBIRE DE NEAM

24 decembrie 2014 | Categorie: Noutăţi

„La mine în suflet stă o rană pentru neamul nostru. Am trecut prin multe greutăţi şi nedreptăţi, am suferit mult cu toţii, însă după nour şi furtună, vine vreme bună. Se va însenina şi cerul nostru. Anul acesta, la 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, aflându-mă la restaurantul fiului Dragoş, m-am apropiat de dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi am felicitat-o, cerându-mi scuze pentru îndrăzneală şi bucurându-mă din suflet că am ajuns această zi măreaţă – să sărbătoresc şi eu Ziua Unirii României Mari”.

Mesajul ministrului delegat pentru românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, cu ocazia Crăciunului și Anului Nou

23 decembrie 2014 | Categorie: Noutăţi

Sărbătorile sunt împletite cu datini și obiceiuri care ne aduc aminte mereu de țară și de cei rămași acasă. Crăciunul este o sărbătoare a sufletului și aduce o imensă bucurie lăuntrică atunci când este împărtășit cu cei asemeni ție: familie, comunitate, țară. Este un moment special care vine să ne vindece de orice înstrăinare și ne hrănește dorul de oameni, lucruri sau locuri dragi. Oriunde ne-am afla de Crăciun, vom fi întotdeauna laolaltă în spirit și în neam: neamul românesc. Este firesc așa pentru că sărbătorile sunt alcătuite din lucruri care nu pot fi făcute sau spuse decât românește – colindăm românește, gătim bucate românești, ne bucurăm așa cum numai românii o știu.

SFÂNTUL COLIND, DULCELE ALINT…

23 decembrie 2014 | Categorie: Noutăţi

aceste bunuri care ne-au salvat de la pierzanie şi ne ţin şi astăzi mândri cu fruntea sus sunt tradiţiile Sfintelor Sărbători de iarnă, întrupate în câteva cuvinte – Florile Dalbe, Leru-i Ler, Colinde, Bădica Traian…