27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DARURILE DUŞMANILOR SUNT FATALE

17 mai 2013 | Categorie: Bucovina

Evident, comuna Ceahor din raionul Hliboca, fostul Adâncata, e o localitate pur românească, sortită ucrainizării, ca şi satele învecinate – Valea Cosminului, Corovia, Molodia etc. Te doare sufletul când treci pe ulicioarele satului românesc din rădăcină şi auzi cum vorbesc localnicii – un cuvânt în română şi două în ucraineană. Iar tineretul nici măcar atât nu ştie, nici să se salute în limba strămoşilor, ci spun „добрий день”. Şi era ea, „ziua”, cândva bună pentru toţi locuitorii acestei vetre româneşti, când majoritatea populaţiei o constituia românii, iar acum - doar 40%. Ce-i drept, dacă în Ucraina legislaţia în vigoare ar fi respectată, conform Legii privind funcţionarea limbilor, adoptată de Rada Supremă cu aproape un an în urmă, ar trebui şi la Ceahor limba română să devină limbă regională, astfel s-ar repara o mare greşeală şi nedreptate faţă de românii localnici, forţat ucrainizaţi odată cu „eliberarea” Ţării Fagilor de către cotropitorii sovietici, ar învinge un adevăr istoric. Aceasta e convingerea fermă a unui ceahorean român din moşi-strămoşi – Vasile al lui Nicolae PRIDIE.

„SUNTEM ROMÂNI, NU „MOLDOVENI”, ŞI DACĂ NE-AM UNI, AM FI O FORŢĂ” (II)

26 aprilie 2013 | Categorie: Bucovina

Cu toate că a rămas orfan de tată, care a căzut pe front, norocul lui Porfir CIOCĂLĂU a fost să întâlnească oameni buni în viaţă...Străbunelul său, Nestor Ciocălău, era staroste la biserica din Berestea şi şi-a construit chiar lângă ea o gospodărie, iar fiul acestuia, bunelul Onufrie, a lucrat ani de zile în Canada, agonisind astfel o frumoasă avere. Le-a cumpărat celor doi băieţi şi două fete câte 4 hectare de pământ şi i-a făcut gospodari la casele lor.

GHEORGHE MIHALCEAN – ÎN ALINTUL IUBIRII NOASTRE

25 aprilie 2013 | Categorie: Bucovina

Ne-a părăsit regretatul Gheorghe Mihalcean într-o perioadă relativ bună pentru ziar, dacă o comparăm cu situaţia de astăzi. Am moştenit de la el povara dragostei pentru comoara limbii materne şi ziarul care menţine spiritul românesc. Deşi suntem strâmtoraţi material, respirăm mai liber decât în perioada conducerii sale şi ne considerăm fericiţi că nici un cinovnic n-o să ne bată cu pumnul în masă, dându-ne ordine jignitoare sau lovind în demnitatea noastră, dureros până la moarte.

„SUNTEM ROMÂNI, NU „MOLDOVENI”, ŞI DACĂ NE-AM UNI, AM FI O FORŢĂ”

23 aprilie 2013 | Categorie: Bucovina

Porfir CIOCĂLĂU, acela care ne probozeşte că scriem în materialele publicate în ziar cuvinte neînţelese de oamenii simpli şi că savanţii ne strică frumoasa şi bogata limbă românească, introducând în lexicon cuvinte de origine străină, e unicul, probabil, român, originar din s. Berestea, raionul Noua Suliţă, care citeşte „ZORILE BUCOVINEI” „cu dicţionarul în mână”, pentru a înţelege sensul şi a pătrunde în seva dulcelui grai matern.

NĂSTRUŞNICUL MOŞ DIN MĂLINEŞTI

11 aprilie 2013 | Categorie: Bucovina

”Rămâneam ţăran plouat, neştiut de nimeni, dacă nu eraţi voi, cei de la „Zorile Bucovinei”, să mă faceţi om văzut”, ne măguleşte şiretul moşneag, moş Porfir Sanduleac din Mălineşti – frate de cruce cu sfătosul bunic din Humuleşti...

„ZORILE BUCOVINEI” – UN SCUT DE NĂDEJDE AL LIMBII MATERNE

11 aprilie 2013 | Categorie: Bucovina

Nu pot să nu-mi exprim respectul faţă de ziarul meu îndrăgit şi doresc să vă mulţumesc din suflet pentru atenţia cu care m-aţi onorat ani la rând, publicându-mi materialele şi creaţiile literare. Şi cu toate că de mult timp activez şi locuiesc la Chişinău, ţin legătura cu conaţionalii mei din nordul Bucovinei prin intermediul ziarului.

VASILE POSTEUCĂ A REVENIT LA BAŞTINĂ

29 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Lansarea, duminica precedentă, la sediul Societăţii pentru Cultura Românească ”Mihai Eminescu”, a volumului de versuri „Poeme prigonite” a poetului martir Vasile POSTEUCĂ, îngrijit şi prefaţat de ziaristul Ion CREŢU, a constituit nu numai un eveniment cultural, ci şi unul editorial, deoarece pentru prima dată în nordul Bucovinei (la Grupul editorial „Cuvântul” din Herţa) a văzut lumina tiparului o carte a acestui poet folclorist, publicist, editor, prozator şi savant, care timp de peste 31 de ani (aproape jumătate din viaţă) a fost nevoit să pribegească prin diferite ţări (Polonia, Germania, Austria, Franţa, Canada şi SUA)...

SUFLET LUMINOS

29 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Deseori mă întreb cum am putea să întoarcem binele unor oameni vrednici, cum am putea să nu rămânem datori în faţa lor. Cred că cel mai bine e să nu-i uităm şi să-i pomenim în rugăciunile noastre. Să fi fost prin anul 1985? Nu ţin minte exact când pentru prima dată a păşit pragul casei noastre Mircea Motrici. Când l-am văzut, mi s-a părut ca un brad de la munte, ba chiar un adevărat stejar viguros. Înalt, cu înfăţişare de atlet, cu glas domol şi cald, ca un ecou din Carpaţi… Purta pe umăr reportofonul şi, după prezentările de rigoare, ne-a spus că vrea să înregistreze un interviu cu Vasile Bizovi.

„ZORILE BUCOVINEI”: TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR

17 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Istoria ziarului

„ÎMI IUBESC SATUL, GRAIUL ŞI NEAMUL CU DURERE DE INIMĂ”

16 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Eleonora BIZOVI, la cei 80 de ani împliniţi, rămâne un ideal al femeii cu cele mai alese virtuţi, în deosebi, cu cele sufleteşti, spirituale, e ca o carte rară deschisă pentru urmaşi, ca ei să culeagă din ea bobul învăţăturii şi înţelepciunii, înveşmântat în podoabele şi canavaua limbii române, în iubirea de neam.

DE-A PURURI ZIUA CEA DE AZI...

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Trebuia să mă întorc acasă, la părinţi, şi a fost marele meu noroc că la Cernăuţi exista „Zorile Bucovinei”.

CU DORUL DE... DACIA ÎN SUFLET

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

Pictorul basarabean Ion SFECLĂ, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, cetăţean de onoare al comunei Parcova, membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP) UNESCO, e mereu cu dorul şi gândul la baştină, la casa părintească, la fraţi, căci părinţii, să le fie ţărâna uşoară, nu mai sunt în viaţă.

IBO BOBUL - ZEUL SUPREM AL CÂNTECULUI

15 martie 2013 | Categorie: Bucovina

O înţelepciune veche cât lumea spune că zeii trăiesc printre oameni. Cred că nu voi exagera afirmând că unii oameni devin adevăraţi zei. Or, ajuns în locaşul zeilor, pe Olimpul Muzicii, talentatul nostru bucovinean Ivo BOBUL, Artist al Poporului din Ucraina, Cetăţean de Onoare al oraşului Cernăuţi, originar din s. Tereblecea, raionul Hliboca, a devenit mai mult decât un zeu – vocea de aur a Ucrainei, unul dintre cei mai înzestraţi şi îndrăgiţi cântăreţi. Adevărul e unul: calea spre vârful piramidei nu i-a fost bătătorită cu flori, ci, mai degrabă, presărată cu spini şi bolovani, iar laurii succesului nu i-au căzut ca mana din cer, dar i-a dobândit prin muncă asiduă, trecând prin multe vârtejuri şi înfruntând numeroase furtuni ale destinului. Însă, în pofida tuturor vicisitudinilor sorţii, înaripat de înălţimile visului, convins în forţele sale, s-a menţinut şi se menţine pe verticală, vocea-i inegalabilă revărsându-şi unduirea şi vibraţia peste povârnişurile destinului cu toate serpentinele şi hăţişurile ei, bucurându-ne şi mângâindu-ne sufletele cu adieri lirice, tulburătoare. Posibil, talentatul interpret a fost codificat pentru ca prin esenţa cântecului să pătrundă în labirintele sufletului omenesc.