23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DEMN VLĂSTAR A DOUĂ NEAMURI

8 iunie 2013 | Categorie: Destine

Tânărul Pavel Cotiuşca de la Roşa e mândru de favorul pe care i l-a hărăzit destinul – e vlăstar a două neamuri. Tatăl, Mihai, e român de naţionalitate, iar maică-sa, Maria, e ucraineancă, originară din raionul Putila. Când s-a căsătorit şi s-a transferat cu traiul la soţ, la Roşa, nu cunoştea o boabă în română. Însă, după câte ştim, anume dragostea şi face minuni. Ucraineanca şi-a iubit atât de mult soţul, încât a învăţat, împreună cu micuţul fiu Pavel, frumoasa limbă românească. Or, în această familie unită şi fericită, valorile spiritual-naţionale au fost în afara oricăror prejudicii. Astfel l-au educat şi pe fiu – cu dragoste şi respect faţă de străbunii lui români şi ucraineni.

DARURILE DUŞMANILOR SUNT FATALE (II)

18 mai 2013 | Categorie: Destine

O înţelepciune veche cât lumea spune că ce vei semăna, aceea o să răsară. Iar sămânţa familiei lui Nicolae Pridie şi a soţiei sale Casandra a fost de bună calitate şi a dat rod bun prin fiii lor iubitori de Neam şi Ţară. Toţi şi-au instruit copiii în limba strămoşilor, cu toate că apoi au studiat la şcoala ucrainizată din sat.

DARURILE DUŞMANILOR SUNT FATALE

17 mai 2013 | Categorie: Destine

Evident, comuna Ceahor din raionul Hliboca, fostul Adâncata, e o localitate pur românească, sortită ucrainizării, ca şi satele învecinate – Valea Cosminului, Corovia, Molodia etc. Te doare sufletul când treci pe ulicioarele satului românesc din rădăcină şi auzi cum vorbesc localnicii – un cuvânt în română şi două în ucraineană. Iar tineretul nici măcar atât nu ştie, nici să se salute în limba strămoşilor, ci spun „добрий день”. Şi era ea, „ziua”, cândva bună pentru toţi locuitorii acestei vetre româneşti, când majoritatea populaţiei o constituia românii, iar acum - doar 40%. Ce-i drept, dacă în Ucraina legislaţia în vigoare ar fi respectată, conform Legii privind funcţionarea limbilor, adoptată de Rada Supremă cu aproape un an în urmă, ar trebui şi la Ceahor limba română să devină limbă regională, astfel s-ar repara o mare greşeală şi nedreptate faţă de românii localnici, forţat ucrainizaţi odată cu „eliberarea” Ţării Fagilor de către cotropitorii sovietici, ar învinge un adevăr istoric. Aceasta e convingerea fermă a unui ceahorean român din moşi-strămoşi – Vasile al lui Nicolae PRIDIE.

„SUNTEM ROMÂNI, NU „MOLDOVENI”, ŞI DACĂ NE-AM UNI, AM FI O FORŢĂ” (II)

26 aprilie 2013 | Categorie: Destine

Cu toate că a rămas orfan de tată, care a căzut pe front, norocul lui Porfir CIOCĂLĂU a fost să întâlnească oameni buni în viaţă...Străbunelul său, Nestor Ciocălău, era staroste la biserica din Berestea şi şi-a construit chiar lângă ea o gospodărie, iar fiul acestuia, bunelul Onufrie, a lucrat ani de zile în Canada, agonisind astfel o frumoasă avere. Le-a cumpărat celor doi băieţi şi două fete câte 4 hectare de pământ şi i-a făcut gospodari la casele lor.

„SUNTEM ROMÂNI, NU „MOLDOVENI”, ŞI DACĂ NE-AM UNI, AM FI O FORŢĂ”

23 aprilie 2013 | Categorie: Destine

Porfir CIOCĂLĂU, acela care ne probozeşte că scriem în materialele publicate în ziar cuvinte neînţelese de oamenii simpli şi că savanţii ne strică frumoasa şi bogata limbă românească, introducând în lexicon cuvinte de origine străină, e unicul, probabil, român, originar din s. Berestea, raionul Noua Suliţă, care citeşte „ZORILE BUCOVINEI” „cu dicţionarul în mână”, pentru a înţelege sensul şi a pătrunde în seva dulcelui grai matern.

NĂSTRUŞNICUL MOŞ DIN MĂLINEŞTI

11 aprilie 2013 | Categorie: Destine

”Rămâneam ţăran plouat, neştiut de nimeni, dacă nu eraţi voi, cei de la „Zorile Bucovinei”, să mă faceţi om văzut”, ne măguleşte şiretul moşneag, moş Porfir Sanduleac din Mălineşti – frate de cruce cu sfătosul bunic din Humuleşti...

VASILE POSTEUCĂ A REVENIT LA BAŞTINĂ

29 martie 2013 | Categorie: Destine

Lansarea, duminica precedentă, la sediul Societăţii pentru Cultura Românească ”Mihai Eminescu”, a volumului de versuri „Poeme prigonite” a poetului martir Vasile POSTEUCĂ, îngrijit şi prefaţat de ziaristul Ion CREŢU, a constituit nu numai un eveniment cultural, ci şi unul editorial, deoarece pentru prima dată în nordul Bucovinei (la Grupul editorial „Cuvântul” din Herţa) a văzut lumina tiparului o carte a acestui poet folclorist, publicist, editor, prozator şi savant, care timp de peste 31 de ani (aproape jumătate din viaţă) a fost nevoit să pribegească prin diferite ţări (Polonia, Germania, Austria, Franţa, Canada şi SUA)...

SUFLET LUMINOS

29 martie 2013 | Categorie: Destine

Deseori mă întreb cum am putea să întoarcem binele unor oameni vrednici, cum am putea să nu rămânem datori în faţa lor. Cred că cel mai bine e să nu-i uităm şi să-i pomenim în rugăciunile noastre. Să fi fost prin anul 1985? Nu ţin minte exact când pentru prima dată a păşit pragul casei noastre Mircea Motrici. Când l-am văzut, mi s-a părut ca un brad de la munte, ba chiar un adevărat stejar viguros. Înalt, cu înfăţişare de atlet, cu glas domol şi cald, ca un ecou din Carpaţi… Purta pe umăr reportofonul şi, după prezentările de rigoare, ne-a spus că vrea să înregistreze un interviu cu Vasile Bizovi.

„ÎMI IUBESC SATUL, GRAIUL ŞI NEAMUL CU DURERE DE INIMĂ”

16 martie 2013 | Categorie: Destine

Eleonora BIZOVI, la cei 80 de ani împliniţi, rămâne un ideal al femeii cu cele mai alese virtuţi, în deosebi, cu cele sufleteşti, spirituale, e ca o carte rară deschisă pentru urmaşi, ca ei să culeagă din ea bobul învăţăturii şi înţelepciunii, înveşmântat în podoabele şi canavaua limbii române, în iubirea de neam.

CU DORUL DE... DACIA ÎN SUFLET

15 martie 2013 | Categorie: Destine

Pictorul basarabean Ion SFECLĂ, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, cetăţean de onoare al comunei Parcova, membru al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici (AIAP) UNESCO, e mereu cu dorul şi gândul la baştină, la casa părintească, la fraţi, căci părinţii, să le fie ţărâna uşoară, nu mai sunt în viaţă.

IBO BOBUL - ZEUL SUPREM AL CÂNTECULUI

15 martie 2013 | Categorie: Destine

O înţelepciune veche cât lumea spune că zeii trăiesc printre oameni. Cred că nu voi exagera afirmând că unii oameni devin adevăraţi zei. Or, ajuns în locaşul zeilor, pe Olimpul Muzicii, talentatul nostru bucovinean Ivo BOBUL, Artist al Poporului din Ucraina, Cetăţean de Onoare al oraşului Cernăuţi, originar din s. Tereblecea, raionul Hliboca, a devenit mai mult decât un zeu – vocea de aur a Ucrainei, unul dintre cei mai înzestraţi şi îndrăgiţi cântăreţi. Adevărul e unul: calea spre vârful piramidei nu i-a fost bătătorită cu flori, ci, mai degrabă, presărată cu spini şi bolovani, iar laurii succesului nu i-au căzut ca mana din cer, dar i-a dobândit prin muncă asiduă, trecând prin multe vârtejuri şi înfruntând numeroase furtuni ale destinului. Însă, în pofida tuturor vicisitudinilor sorţii, înaripat de înălţimile visului, convins în forţele sale, s-a menţinut şi se menţine pe verticală, vocea-i inegalabilă revărsându-şi unduirea şi vibraţia peste povârnişurile destinului cu toate serpentinele şi hăţişurile ei, bucurându-ne şi mângâindu-ne sufletele cu adieri lirice, tulburătoare. Posibil, talentatul interpret a fost codificat pentru ca prin esenţa cântecului să pătrundă în labirintele sufletului omenesc.