23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PE MOŞIA CRONICARULUI ION NECULCE VA RĂSUNA ÎNTOTDEAUNA DULCELE GRAI ROMÂNESC

6 decembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Satul Boian din raionul Noua Suliţă sau Marele Boian, cum i se spunea pe vremuri, este o veche vatră românească, renumită nu doar graţie locuitorilor săi harnici şi gospodari de frunte, iluştrilor şi excepţionalilor boinceni cu suflet mare de Român, precum sunt soţii Eleonora şi regretatul Vasile BIZOVI, Eleonora SFECLĂ, Pintilei BILEŢCHI, Vasile BOTĂ, printre care îndrăznesc să-i numesc şi pe primarul Gheorghe DEMENCIUC, pe Svetlana HAUCA, directoarea CIE „Gimnaziul din Boian”, care merită cu prisosinţă să se numere în pleiada acestor mari personalităţi, ci şi prin nemuritoarea „Doină” eminesciană, are legături de sânge cu Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

ŞI LA CARAPCIU LIMBA ROMÂNĂ A DEVENIT REGIONALĂ

28 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Bietul nostru român, poate chiar prea blând din fire, modest şi smerit, asuprit de vremurile ce încă îl apasă, în pofida tuturor furtunilor ce se abat asupra lui pentru a-l distruge, pentru a-l stârpi din rădăcină, îşi păstrează cu Tricolorul în suflet şi destoinicie fiinţa naţională. Or, şi la Carapciu, raionul Hliboca, în frumoasa baştină a regretatului patriot român, poetului Vasile LEVIŢCHI, care, prin dragostea-i imensă faţă de tot ce respiră româneşte, a contribuit nemijlocit la trezirea naţională, românii locali au demonstrat că îşi iubesc cu adevărat graiul matern – Limba Română a obţinut statut de limbă regională.

FIECARE HOTĂREŞTE ÎN CE LIMBĂ SĂ-ŞI EXPRIME GÂNDURILE

14 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

În baza Constituţiei Ucrainei, vreo zece ani în urmă, Rada Supremă a adoptat legea cu privire la minorităţile naţionale. În rândurile de mai jos redăm conţinutul unui articol din ea: -în localităţile unde trăiesc compact cetăţeni ai Ucrainei de altă naţionalitate (nu ucraineană), acolo limba lor se foloseşte la fel ca şi limba de stat;

ŞI LA CUPCA LIMBA ROMÂNĂ-I O COMOARĂ INESTIMABILĂ – A OBŢINUT STATUT DE LIMBĂ REGIONALĂ

11 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

În pofida faptului că trezirea noastră, a românilor din ţinutul bucovinean, e dificilă şi anevoioasă, totuşi, cu greu şi scârţ, urnim carul din loc. Şi dacă în ultimul timp nu prea avem motiv de bucurie, o veste minunată a luminat din nou chipurile noastre – şi la Cupca, localitate românească, cu vechi şi frumoase tradiţii, unde aproape 100% din populaţie o constituie românii, Româna a obţinut statut de limbă regională, conform Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”.

UN VENETIC SĂ NE ÎNVEŢE, PE NOI, ROMÂNII, A TRĂI?

7 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Ştim cu toţii învăţătura, moştenită de la înţelepţii noştri strămoşi, că rahatul întotdeauna pluteşte la suprafaţă. Şi dacă noi, românii, băştinaşi din Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, în pofida faptului că am fost răstigniţi de duşmani pe atâtea cruci, am fost şi suntem un popor blând şi poate chiar prea ascultător şi loial. Cu toate că destinul ne-a fost tragic, iar existenţa – fatală, fiind înrobiţi în repetate rânduri de străini, am învăţat să ne deprindem cu toate regimurile şi legile impuse de tirani, am răbdat cu capul sus toate insultele şi înjosirile, străduindu-ne să trăim în înţelegere şi armonie cu toate etniile conlocuitoare şi cu acelaşi răuvoitor, păstrându-ne însă demnitatea naţională şi graiul matern. Şi trebuia să se găsească un venetic, care să roadă ani de zile ca viermele în lemn în inima românului, înstrăinat de Ţară, să ne înveţe a trăi?

AR TREBUI PUŞI LA STÂLPUL INFAMIEI…

4 octombrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Din păcate, nu despre frumuseţea care salvează lumea, ci despre lucrurile urâte care o distrug am vorbit în timpul scurtei noastre întâlniri. Şi ce-ar putea să distrugă mai dezastruos fiinţa omenească, decât necunoaşterea sau nerecunoaşterea intenţionată a propriei identităţi naţionale şi a limbii care ne defineşte identitatea!

CA UN CLOPOT AL DEŞTEPTĂRII BASARABENE

29 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

E foarte important pentru noi, românii din regiunea Cernăuţi, ca din Constituţia Republicii Moldova să dispară noţiunea de „limbă moldovenească”. Astfel, adepţii „moldovenismului” nu vor avea nici un temei să ne despartă în două neamul şi limba.

ÎNCĂ NU E TÂRZIU…

17 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Iată, a mai trecut un început de septembrie, cu un nou început de an școlar și cu încă o sărbătoare a limbii materne. Și, din păcate, ca și în anii precedenți, țopăiturile și chiuiturile stridente ale unor participanți la manifestarea care în acest an a avut loc în Teatrul Academic din Cernăuți, a lăsat multora un gust amărui și o tristețe greu de retușat.

VOM SĂRBĂTORI ZIUA LIMBII ROMÂNE CU TOT NEAMUL ÎMPREUNĂ?

16 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Nu cred că ar trebui să stăm mult pe gânduri pentru a răspunde la această întrebare. Şi nici nu pun la îndoială faptul că, odată ce ziua de 31 august a fost declarată şi oficializată în Patria noastră istorică ca Sărbătoare naţională a Limbii Române, trebuie să ne sincronizăm şi noi, românii din regiunea Cernăuţi, la pulsul Ţării...

SUFLETUL NOSTRU – LIMBA ROMÂNĂ – A OBŢINUT STATUT DE LIMBĂ REGIONALĂ ŞI LA TEREBLECEA

13 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

TRISTĂ ZI ÎN JOC ŞI CÂNTEC

12 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Mă gândeam „La balul cenuşăresei”, ca titlu pentru aceste consemnări de la ediţia a XXIV-a a Sărbătorii „Limba Noastră cea Română”. Dar nu numai lipsa de prospeţime m-a făcut să renunţ la el. Nu s-a întâmplat minunea ca în binecunoscuta poveste, adică să bată ceasul magic şi umila cenuşăreasă să reapară în chip de prinţesă. Şi-apoi, nici limba noastră nu e o cenuşăreasă, chiar dacă multora dintre noi nu le pasă, lăsând-o într-o stare de plâns.

CÂND VA CREŞTE PUIUL MAMEI…

11 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Dintr-odată mi s-a înseninat pe suflet. Ceva foarte duios a ajuns la urechile mele. „Te-ai sculat, puiul mamei”, am auzit-o, îngânând dulce în română, pe mămica aplecată deasupra căruciorului, care până atunci a conversat la telefon doar în ucraineană.

„NU VĂ RUŞINAŢI CĂ SUNTEŢI ROMÂNI ŞI SĂ VORBIŢI ROMÂNEŞTE”

10 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

„Nu vă ruşinaţi niciodată că sunteţi români şi să vorbiţi în limba mamei. Omul cu cât mai multe limbi cunoaşte, cu atât e mai bogat şi deştept. Numai un prost se ruşinează de graiul matern şi de neamul său, pe când cei deştepţi se mândresc că ştiu mai multe limbi”.

NIMENI NU NE UCRAINIZEAZĂ FORŢAT ŞCOLILE, SATELE?

8 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Da, e adevărat, „nimeni nu ne pune pistolul la tâmple”, se face totul prin metode mai drastice, prin viclenie şi amăgeli. Legislaţia Ucrainei favorizează păstrarea identităţii naţionale a etnicilor. Avem şi o lege, adoptată cu un an în urmă. Dar pentru cine? Spun unii că nimeni şi nimic nu ne împiedică să ne educăm odraslele în limba strămoşilor: „Nimeni nu ne ucrainizează forţat şcolile, satele”.

NE MAI ÎNTREBĂM: „DE CE ?”

3 septembrie 2013 | Categorie: Limba noastră cea română

Organizată şi moderată de Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai „Eminescu”, şi scriitoarea suceveană Doina Cernica, Conferinţa „Limba Română – azi”, la care se intenţiona elaborarea proiectului de rezoluţie pentru Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră cea Română”, s-a axat mai mult pe „RESPIRĂRI”. PRELUDIU LA LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ”, căci, invitaţii de a-şi exprima opiniile au fost foarte puţini la număr.