02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN ULTIM CUVÂNT DE „ADIO!” MAESTRULUI ION MATVIEVICI

28 noiembrie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Ca o ironie a sorţii ne-a lovit trista veste a  trecerii subite la cele veşnice a Artistului de excepţie  Ion MATVIEVICI. Pasionat de muzică şi poezie, s-a dedicat cu trup şi suflet cântecului, compoziţiilor muzicale, scrise pe propriile-i versuri, epigramelor, numărându-se printre   personalităţile marcante, care au prezentat cu demnitate  neamul românesc în Bucovina înstrăinată, vorbea o limbă frumoasă şi curată ca lacrima izvoarelor.

Conştient că, deşi a făcut un pas decisiv, mai are încă mulţi de făcut, după absolvirea Şcolii de Arte „Isidor Vorobchievici” din Cernăuţi, îşi continuă calea destinului, împreună cu soţia-i Maria Moraru, la Chişinău, în 1981 fiind angajaţi ca solişti în Capela Corală „Doina” din capitala Moldovei, formaţiune artistică profesionistă ce evolua prin toată Europa, păşind cu fermitate spre piscurile muzicii, călăuziţi de lumina propriilor stele ce deja lumina pe bolta cântecului românesc. Furtunile sorţii şi vâltorile iscate în scurt timp, intensificându-se din cauza îmbolnăvirii grave a fiicei Veronica, rămase în seama mamei la  Molniţa, în Ţinutul Herţei, avea să-i smulgă din braţele muzicii profesioniste, ţinându-i mai mult timp în vârtejurile lor şi forţându-i să revină acasă, în Bucovina. Au respins şi invitaţia de a cânta în Ansamblul bucovinean de cântece şi dansuri de pe lângă Filarmonica Regională, condus de Andrii Kuşnirenko, Artist al poporului din Ucraina, fiindcă s-au văzut întotdeauna solişti, care personal îşi prezentau piesele. Laureaţi ai multor concursuri naţionale şi internaţionale prestigioase, cunoscuţii şi îndrăgiţii interpreţi molniceni au fost onoraţi cu invitaţia de a cânta în corul „Veriovka” din Kyiv, însă n-au dorit din nou să se despartă de „dulcea şi frumoasa Bucovină”. Aproape 40 de ani au concertat cu orchestra Ţinutului Herţei pe scenele din raion, regiune, ţară şi cele de peste hotare – România, Polonia etc., culegând laurii succesului, dragostea şi recunoştinţa  iubitorilor de cântec, fiind apreciaţi cu înalte distincţii. În cele patru decenii de activitate artistică şi culturală, soţii Matvievici au adunat folclor, au organizat teatrul satiric „Meliţa”, diverse formaţiuni artistice.

Caracterizat de patima arzătoare de a şti a se dărui, cu ultimele străluciri ale spiritului său artistic, Ion MATVIEVICI va rămâne  în amintirea tuturor şi în inimile noastre, a celor care l-am cunoscut şi i-am preţuit talentul,  o voce de aur, un nume de referinţă, o personalitate emblematică a cântecului şi culturii naţionale, care au învigorat spiritualitatea românească, un om de o nobleţe sufletească, de o bunătate şi inteligenţă rară, care a iubit oamenii, Ţara, Neamul, entităţi inseparabile, însemne preţioase ale prezenţei noastre în circuitul valorilor europene, un consecvent şi devotat slujitor al Cântecului şi Neamului Românesc.

Cu profundă tristeţe împărtăşim sincer durerea soţiei Maria în legătură cu subitul deces al excepţionalului ei soţ. Fie-i veşnică amintirea, nestinsă pe pământ şi în ceruri lumina pe care a aprins-o Ion MATVIEVICI!

Colectivul ziarului „ZORILE BUCOVINEI”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi