02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ediţia a I-a a FESTIVALULUI - CONCURS LITERAR-ISTORIC ŞI ARTISTIC “Moştenite din străbuni”

13 iulie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi” Herţa, cu sprijinul colaboratorilor săi, invită doritorii să participe la Ediţia a I-a  a FESTIVALULUI - CONCURS  LITERAR-ISTORIC ŞI ARTISTIC “Moştenite din străbuni”,  care va avea loc în perioada 26-27 septembrie 2014, la Târnauca, rn.Herţa, reg. Cernăuţi.

REGULAMENTUL  DE DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI - CONCURS

La Festivalul –concurs „Moştenite din străbuni”  pot participa elevi (cls.V-XI) şi studenţi, domiciliaţi sau originari din raionul Herţa şi invitaţi din celelalte raioane cu populaţie românească din reg.Cernăuţi.Confirmarea participării se va face până la 05 septembrie 2014  la membrii comisiei de primire a lucrărilor, respectiv,  profesorii Alexandru Platonov, Svetlana Andrieş,  Minu Pavalachi (Târnauca) , Sorina Olaru (Horbova ), Mihaela Lupu (Mihoreni ). Lucrările pentru concurs se vor preda la aceiaşi profesori, în perioada 10-20 septembrie 2014 şi vor fi semnate pe verso, astfel: nume (de familie), prenume concurent, clasa, şcoala şi numele profesorului (specialistului) îndrumător.

FESTIVALUL - CONCURS SE VA DESFĂŞURA  PE  3 SECŢIUNI,  ASTFEL:

I. Creaţie literară proprie, recitare/lectură şi/sau folclor cules la baştina fiecăruia - premiile „Gheorghe Asachi” şi „Vasile Bogrea”;

II. Arte plastice: pictură care să  reprezinte peisaje, locuri semnificative, portrete sau ocupaţii de la baştina concurenţilor, cum ar fi - un cătun al satului, o poiană, un râu sau pârâu, un iaz, o biserică, o fântână, monumente, busturi, etc. şi, opţional, artizanat (ţesături, broderii, obiecte din lemn, hârtie, carton, etc.) – premiile „Artur Verona”  şi „Paul Verona”;

III. Jurnalism şi istorie: istoria, folclorul (obiceiuri şi tradiţii), viaţa şi frumuseţea  locurilor natale oglindite  de către concurenţi în presa locală  românească (  Zorile Bucovinei, Gazeta de Herţa, Concordia, Libertatea cuvântului, Junimea, ş.a.) în anul 2014  - premiile „Mihail Gr. Holban”, „Mircea Motrici” şi premiul jubiliar (la 185 de ani) „Albina Românească”. Concurenţii (cls.V-IX) vor prezenta  compuneri scrise de mână, iar concurenţii (cls.X-XI) şi studenţi vor prezenta ziarele cu materialele publicate în ele.

NOTĂ:

I. La prima secţiune vor fi 2 probe:

1. Proba „ Creaţie şi recitare/lectură” constând în:

1.1.Recitarea unei poezii din cele 3 sau lectura  unui text literar din cele 3 – creaţii proprii -  predate comisiei până la 20 septembrie 2014;

1.2.Recitarea/lectura, la alegere, a unei poezii/text  din creaţia marilor scriitori (poeţi, prozatori) români.

2. Probă opţională, „Creaţii folclorice” , constând în prezentarea unei creaţii din folclorul local (conform definiţiei  folclorului: Totalitatea tradițiilor, a obiceiurilor și a creațiilor artistice şi literare populare ale unei țări, ale unui ţinut sau localitate, transmise pe cale orală).

Pentru Autenticitatea creaţiei folclorice şi a costumelor populare specifice localităţii – pe care le vor purta concurenţii şi le vor putea descrie - vor primi un bonus din partea juriului.

II. La secţiunea a II-a vor  fi  2 probe:

1. Proba obligatorie, „Arte plastice”, constând în prezentarea celor 3 picturi – creaţii proprii -(predate comisiei), incluzând motivaţia denumirilor acestora;

2. Proba opţională, „Artizanat”, în cadrul căreea concurentul va prezenta  cele 3 obiecte din lemn, carton, hârtie sau ţesătură (cusătură) de casă, etc., (predate comisiei).

III. La secţiunea a III-a va fi câte o probă  la fiecare categorie de vârstă, astfel:

1. Categoria  (cls.V-VIII): Probă teoretică obligatorie: Prezentarea compunerii (predate comisiei) cu titlul „ Istoria şi frumuseţile ţinutului natal” şi motivaţia alegerii subiectului.

2. Categoria ( cls. IX-XI şi studenţi): Probă teoretică obligatorie: prezentarea unui  text jurnalistic (reportaj, interviu, relatare, ştire, portret-profil, etc. ) din cele 3 publicate în presă şi predate comisiei.Un punctaj suplimentar se va acorda pentru fotografiile alăturate  textului.

„PROBA DE FOC” ( cu durata de 15 minute) obligatorie pentru toţi concurenţii:

În faţa juriului şi a spectatorilor, concurenţii îşi vor demonstra ingeniozitatea, măiestria şi talentul în domeniul ales, astfel:

Secţiunea  I - concurenţii vor primi tema şi câteva repere lingvistice (cuvinte - cheie, fraze, alte indicii), care le vor ajuta să compună un catren sau o poezie de maximum 3 strofe, o scurtă descriere în proză de maximum o pagină;

Secţiunea  II -  tinerii pictori sau meşteri populari vor avea cu ei cele necesare pentru a realiza un desen, o mini-pictură (natură moartă sau un peisaj), finisarea  unui obiect de artizanat început acasă;

Secţiunea  III:  1.Concurenţii (categoria  cls. V-VIII)  vor pregăti o ştire pentru presă pe o temă dată; 2.Concurenţii (categoria  clasele IX-XI şi studenţi ) vor realiza un mini - interviu pentru presa scrisă, televiziune sau radio pe tema „Festivalul-concurs „Moştenite din străbuni”, la prima sa ediţie”.

La Festivalul - concurs „Moştenite din străbuni” sunt invitaţi să participe câte 3 elevi ( respectiv câte unul la fiecare secţiune) de la Şcolile Oprişeni ( rn.Hliboca), Dinăuţi (rn.Noua Suliţa), Ropcea (rn.Storojineţ) şi Şcoala nr 10 (românească) din Cernăuţi.Vor fi şi invitaţi- surpriză.

Juriul  va fi compus din profesionişti  în domeniile precizate la cele 3 secţiuni ale Festivalului şi va fi anunţat în ziua desfăşurării concursului.Pe lângă premiile sus-amintite vor fi acordate premii speciale - surpriză şi menţiuni.

 Prima zi a Festivalului- concurs “Moştenite din străbuni” se  va încheia cu un spectacol cultural-artistic.

A doua zi, Festivalul va include organizarea unei expoziţii cu lucrări de artă ale laureaţilor , precum şi prezentarea unui scurt program cultural-artistic  la  Consulatul General al României la Cernăuţi.

Parteneri  media: jurnalişti din presa scrisă şi audio-vizuală de limba română.

Rugăm profesorii de limba şi literature română, istorie-geografie, muzică, arte plastic, cât şi conducerea şcolilor, să se implice în  pregătirea şi selectarea concurenţilor, desfăşurând în şcoli, în perioada 1-15.09.2014, prima etapă a concursului, evidenţiind câte 1-2 concurenţi la fiecare din cele 3 secţiuni ale Festivalului-concurs “Moştenite din străbuni”.Organizatorii vor oferi surprize şi cadrelor didactice care se vor implica activ.

Viitorii concurenţi au suficient timp, pe parcursul vacanţei, să se pregătească pentru a-şi pune la încercare talentul şi voinţa printr-o muncă nobilă , în vederea cunoaşterii istoriei, tradiţiilor locale specifice, îmbogăţindu-şi astfel volumul cunoştinţelor şi dezvoltându-şi aptitudinile necesare pentru a-şi  îndeplini misiunea divină ca generaţie în creştere, căreea îi aparţine viitorul.Merită să încercaţi!

Organizatorii  vă doresc  succes şi vă aşteaptă cu drag la Festivalul – concurs „Moştenite din străbuni”

Pentru confirmare,

Prof.Eugenia Cimborovici-Teodoreanu –

preşedintele Fundaţiei „Gheorghe Asachi”, Herţa