02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎN CLIPE DE GRELE ÎNCERCĂRI ŞI DEZNĂDEJDE, PRIVIRILE ORICUM NE SUNT ÎNDREPTATE SPRE PATRIA NOASTRĂ ISTORICĂ

22 mai 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Apropo de adevăr, ne bucură nespus de mult faptul că,  în deosebi, în ultimul timp, Consulatul General al României la Cernăuţi e deschis pentru colaborare şi e disponibil pentru susţinerea tuturor românilor din ţinut, înstrăinaţi de Ţară, fapt pentru care îi adresăm mulţumiri Excelenţei Sale, doamnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi. Or, anume din iniţiativa conducerii misiunii diplomatice române, în persoana dnei Eleonora Moldovan şi ministrului consilier Ionel Ivan, a fost lansat, săptămâna curentă, un proiect foarte important pentru comunitatea românească din nordul Bucovinei privind situaţia actuală şi problemele cu care se confruntă ea, proiect ce vizează discuțiile, colaborarea cu organizaţiile şi societăţile nonguvernamentale din ţinut, obiectivul căruia e susţinerea şi implementarea proiectelor comune atât cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, cât  şi al Statului Român.  

 Primii paşi în realizarea nobilului deziderat, prima vizită a înalţilor diplomaţi a fost la ziarul „ZORILE  BUCOVINEI”, unde s-au întâlnit şi au discutat cu membrii colectivului. Evident, într-o primă etapă s-a discutat în ce situaţie activează colaboratorii ziarului, cu ce dificultăţi şi probleme se confruntă. Şi fiindcă probleme avem  destule, sinceri să fim, ne-a impresionat gestul nobil al Excelenţei Sale şi ne-am spus toate durerile, bucuroşi că nu suntem lăsaţi singuri, în voia sorţii, în faţa  greutăţilor cu care luptă cel mai popular ziar de limba română din regiune pentru a supravieţui în momentele actualei crize economice şi politice, neavând nici o susţinere financiară din partea statului ucrainean.

Mai mult ca atât, am aflat cu durere de pe site-ul DPRRP despre rezultatele finale pentru sesiunea de finanţare 2014. Sincer vorbind, am rămas nedumeriţi şi dezamăgiţi că, în consecinţa reevaluării proiectelor depuse, finanţarea de către Patria noastră istorică a proiectului Întreprinderii colective „Redacţia ziarului minorităţii româneşti din Ucraina „Zorile Bucovinei” a fost redusă cu 50 la sută, ceea ce nu s-a procedat cu alte proiecte din Ucraina, cu toate că cel al publicaţiei noastre a fost apreciat cu cel mai mare punctaj. Or, s-a luat jumătate din finanţarea planificată pentru „Zorile Bucovinei” şi s-a dat altei asociaţii din Ucraina.

De ce nu s-a ţinut cont de faptul că publicaţia noastră e unica din Ucraina ce apare de două ori pe săptămână în format A2, a reflectat, reflectă şi va reflecta obiectiv situaţia şi problemele cu care se confruntă românii din Ucraina, a fost şi rămâne un ferm  bastion al apărării şi păstrării identităţii româneşti, a limbii române. „Zorile Bucovinei” a fost unica publicaţie care a scris şi a încurajat procesul obţinerii Limbii Românei a statutului de limbă regională  în localităţile româneşti, publicând pentru primării modelele hotărârilor în limba română şi ucraineană, a susţinut şi susţine predarea în şcolile româneşti a tuturor obiectelor în limba maternă şi a criticat ucrainizarea în ele a procesului de învăţământ. Suntem  colectivul care a iniţiat sărbătorirea, pentru prima dată, în noiembrie  precedent, a Zilei Bucovinei, decretată de Guvernul României. „ZORILE BUCOVINEI” e unica publicaţie care ţine legătura cu cititorii, cu corespondenţii netitulari din cele patru raioane românofone din nordul Bucovinei. Ziarul nostru colaborează cu  publicaţii, posturi de radio şi TV, agenţii de presă şi bloguri în limba română din  Republica Moldova, România, Ucraina şi de peste hotare –  Serbia, Canada, Austria, Germania, Belgia, Israel, SUA etc.

Aceste sunt doar câteva repere pe care ziarul nostru le are ca obiectiv. De aceea nu înţelegem faptul, când ne apasă încă şi situaţia politică, economică critică din Ucraina, când totul se scumpeşte –   serviciile tipografice (hârtie, vopsea, tipar etc.), transportarea la abonaţi a presei ş.a.,  s-a luat doar de la „ZORILE BUCOVINEI” 50% din finanţarea planificată şi s-a dat altei organizaţii din Ucraina. Considerăm că s-a făcut o mare nedreptate şi o mai mare dezbinare între românii din nordul Bucovinei. Înţelegeam dacă toate finanţările proiectelor din Ucraina erau reduse cu acelaşi procentaj. Dar aşa...

Noi, cei patru jurnalişti ai ziarului „ZORILE  BUCOVINEI”, suntem deprinşi doar cu munca, lucrăm fără concediu, cu salarii minime de 1000 de grivne, postăm materialele pe site şi Facebook fără să primim vreo recompensă bănească, însă nu batem pragurile cabinetelor înalţilor demnitari români pentru a ne ponegri colegii, precum procedează unii cu scopul de a obţine finanţare din partea Statului Român pe contul altei organizaţii. Ruşine!

N-am înaintat şi alte proiecte decât cel respectiv ce prevede finanţarea a doar 49% din cheltuielile pentru tipărirea ziarului, cu toate că avem nevoie de mijloace pentru transportarea ziarului la abonaţi, pentru serviciile comunale (gaze, curent electric, încălzire termică, apă), arenda localului, salariu, plătirea Internet-ului, Site-ului, onorariului, procurarea tehnicii computerizate, pe care o cumpărăm din propriile  resurse etc., înţelegând că Patria noastră istorică are şi ea nu puţine probleme. Din aceleaşi considerente n-am înaintat proiecte de finanţare din partea Societăţii Jurnaliştilor Români din regiunea Cernăuţi, cu toate că ne-am dori să înmănunchem în volume aparte articolele publicate de-a lungul anilor, consacrate lui Mihai Eminescu, referitoare la măcelul de la Fântâna Albă, de la 1 aprilie 1941, la represiunile şi deportările românilor Bucovineni după „eliberarea” ţinutului de către sovietici etc.

Mulţumind Statului Român că are grijă de românii din Ucraina şi că, în pofida faptului că până nu demult România era considerată duşman al ucrainenilor (care, în sfârşit, au înţeles că prietenul la nevoie se cunoaşte), precum şi românii autohtoni, întotdeauna loiali statului ucrainean, susţine suveranitatea şi integritatea  teritorială a Ucraina, procesul de aderare al ei  la UE, Nicolae Toma, redactorul-şef al „ZORILOR BUCOVINEI” şi preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, a optat pentru o evaluare corectă, nepărtinitoare, rugând ca la evaluarea proiectelor să se ţină cont de importanţa, de cheltuielile pe care un ziar le suportă pentru procurarea hârtiei, tipărirea şi  difuzarea publicaţiei la cititori, spre deosebire de o simplă organizaţie nonguvernamentală ce are aproape aceeaşi finanţare, dar cheltuieli minime, propunând, din numele societăţii pe care o conduce şi tuturor asociaţiilor naţional-culturale din ţinut să se semneze o adresare către autorităţile ucrainene pentru a anula interdicţia de sosire în Ucraina, la baştină, la casa părintească, la mormântul părinţilor din s. Broscăuţii Noi, raionul Storojineţ, a patriotului Vasile Ilica, care în noiembrie curent ar dori să-şi sărbătorească jubileul de 90 de ani în mijlocul rudelor şi prietenilor  din nordul Bucovinei, dar nu are posibilitate, din cauză că a fost pedepsit pe nedrept de regimul lui Ianukovyci.

Referindu-se la etapa iniţială a discuţiilor, la teza că despre importanţa ziarelor, organizaţiilor, asociaţiilor finanţate de Statul Român vorbesc doar faptele concrete, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, a specificat că a făcut propuneri să vină din România  responsabili de proiecte pe regiunea Cernăuţi pentru a purta discuţii direct cu aplicanţii, să se ţină cont de cheltuielile pe care le are un ziar şi o organizaţie obişnuită, ca apoi să nu apară asemenea situaţii neplăcute

Oricum, noi, cei de la „ZORILE  BUCOVINEI”, rămânem şi în continuare fermi şi consecvenţi idealurilor pe care le promovăm şi datoriei noastre de a apăra valorile neamului, limba şi identitatea naţională, dreptul la istorie, de a dăinui pe acest pământ străbun, alte libertăţi ce ni se cuvin ca etnie autohtonă, conform legislaţiei în vigoare. Şi-apoi, în clipe de  grele încercări şi deznădejde, când nu mai avem de la cine aştepta ajutor, privirile oricum ne sunt îndreptate spre Patria noastră istorică.

Felicia NICHITA-TOMA