09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NE ÎNALŢĂ CREDINŢA DIN SUFLET

7 mai 2014 р. | Categorie: Noutăţi

Ca un răsunet al sărbătorilor pascale, la 6 mai pe stil vechi, creştinătatea ortodoxă din nordul Bucovinei l-a prăznuit pe Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Patronul spiritual a fost sărbătorit cu multă strălucire şi la Storojineţ. Atmosfera divină de la hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe” a fost un prilej de bucurie pentru mulţi credincioşi, cât şi pentru înalţii oaspeţi şi distinsele feţe bisericeşti din România, însoţiţi de Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi ÎPS Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Voievodale Putna, care, împreună cu Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojineţ, fiul lui, părintele diacon Gheorghe, un sobor de 38 de preoţi din ţinut şi din Ţară, a oficiat Sfânta Liturghie şi i-a binecuvântat pe enoriaşi.

 În cuvântul său de învăţătură, după oficierea serviciului liturgic, ÎPS Melchisedec Velnic s-a referit la misiunea profetică a Sfântului Gheorghe,  la semnificația sărbătorii, la puterea cuvântului lui Dumnezeu și importanța Sfintei Împărtășanii în viața creștinilor, la dragostea faţă de Templul Credinţei şi valorile pe care le împărtăşim, a evidențiat, de asemenea, rolul binefăcător, purtător de biruinţe asupra răului al sfântului ocrotitor. Mărturisind că e pentru prima dată la Storojineţ, ÎPS le-a urat tuturor credincioşilor prezenţi la praznicul patronului spiritual sănătate, să păşească cu încredere pe urmele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, „care a avut o credinţă dreaptă, a păstrat-o cu sacralitate şi a mărturisit-o fără frică, s-a sacrificat în numele ei. Evident, astfel şi noi vom putea birui, dacă vom şti să luptăm în numele credinţei, binelui, adevărului, căci doar din fapte ni se vede credinţa. Doar astfel, virtutea şi dragostea ne va îmbrăţişa pe toţi”.

Ca o încununare a acestui distinct eveniment, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, prezentă la festinul duhovnicesc, a reliefat complexa și fructuoasa misiune, pe care părintele protopop Vasile Covalciuc, parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Storojineţ, un autentic  păstor de suflete, o îndeplineşte cu credinţă, dragoste de neam, răbdare, înţelepciune şi bunăvoinţă, mulţumindu-i  pentru impresionanta slujire la altarul credinţei neamului,  în acest templu al creştinătăţii, care, în decursul anilor de dăruire cu trup şi suflet enoriaşilor, s-a implicat în viaţa pastoral-misionară, social-filantropică şi culturală, lăsând un nume vrednic de cinste şi prin evlavioşii săi fii. Sensibilizând evenimentele dramatice prin care trece Ucraina, Excelenţa sa, dna Eleonora Moldovan, a accentuat că „doar în iubire şi unire, credinţă şi adevăr, putem birui răul, urmând exemplul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, curajul, demnitatea şi faptele bune ale căruia nu sunt uitate şi trebuie să trăiască în noi. Or, omul poate trăi doar cu credinţa în suflet. Deci, ne înalţă credinţa din sufletul nostru. Doar prin sinceritate, iubire de aproapele şi înţelepciune, prin sacrificiul spiritual la altarul mântuirii şi binelui putem făuri viitorul”.

Prinosul de recunoştinţă şi mulţumire pentru prezenţa la praznicul patronului spiritual le-a adus  înalţilor oaspeţi preotul protopop Vasile Covalciuc, care a mărturisit că e bine şi frumos când fraţii sunt împreună, că Mănăstirea Putna e doar la câţiva paşi de Storojineţ şi adeseori, împreună cu enoriaşii,  vizitează mormântul lui Ştefan cel Mare pentru a se încărca cu har divin. „Mucenicii noştri, precum viteazul Voievod Ştefan cel Mare, neînfricatul domnitor Constantin Brâncoveanu ş.a., au apărat pământurile străbune, şi-au dat viaţa, ca şi Sfântul Gheorghe, dar nu s-au lepădat de credinţă, iar noi trebuie să le urmăm exemplul”.

Dorința zidirii unei porți către cer l-a lipsit de somn pe vrednicul părinte. Şi-apoi, susţinut de  localnici, de oameni de bună credinţă ca antreprenorul Gheorghe Berezovschi, Erou al Ucrainei,  care au dorit să-și înscrie numele în altarul ctitorilor de lăcașuri sfinte, ajutat de electricianul Nicolae Babiuc, fost fotoreporter netitular la „Zorile Bucovinei”, de alţi enoriaşi cu suflet mare, a ales locul de zidire sfântă a Mănăstirii de la Leorda, căci, până a fi înălţat sfântul templu, credincioşii de aici îşi mângâiau sufletele în bisericuţa veche.

În  aceeași divină atmosferă de sărbătoare, în semn de preţuire, pentru merite deosebite în păstrarea credinţei strămoşeşti şi promovarea culturii creştine, parohul Bisericii Sfântul Mucenic Gheorghe, protopopul raionului Storojineţ, Vasile Covalciuc, a fost desemnat cu diplome şi menţiuni de primarul or. Storojineţ, Mykola Karliiciuk,  din partea Administraţiei şi Consiliului Raional, adjuncta şefului ARS, Diana Covalciuc.

Bucuria şi emoţia prezenței la acest deosebit eveniment, prilejuite de prăznuirea sfântului patron, au fost împărtășite și de slujitorii sfintelor altare –  preoţii Teodor Giosan, care a afirmat că aici, în Bucovina, arde candela lui Ştefan cel Mare şi nu se va stinge nicicând, şi Ilie Ursachi din Câmpulung Moldovenesc, stareţul Antonie de la Mănăstirea Piatra Tăieturii din Vatra Dornei,  cuscrul protopopului, Vasyl Porciuk din or. Kuzniţovsk, regiunea Rivne, Petru David, medicul-şef  al Sanepidului Raional Storojineţ, antreprenorii Ion Semeniuc din s. Boian şi Gheorghe Berezovschi, enoriaşii Ion Boacă şi Aurica Vlad din Storojineţ etc..

Aici, la Storojineţ, se simte mai pronunţat ca oriunde dragostea sinceră, frăţească dintre români, ucraineni, polonezi etc., care împreună, în înţelegere, respect şi dragoste, sunt şi la bine, şi la greu. Am cunoscut-o pe învăţătoarea Valentina şi pe soţul ei, parohul Bisericii din s. Kostinţi, Myhail Zmyiovskyi. Ne-am apropiat sufleteşte o româncă şi o ucraineancă, auzind de la ea doar vorbe bune la adresa românilor băştinaşi din raion, în deosebi,  la susţinerea parohiilor mici şi a enoriaşilor de către generosul protopop Vasile Covalciuc.

Bucuria sărbătorii a continuat la tradiţionala agapă creştină, unde am servit bucate delicioase, am ascultat înălţătoarele cântări pascale şi cântece patriotice, intonate cu suflet de tinerii slujitori, dăruiţi cu  har, care întregesc soborul preoţilor din pitorescul ţinut bucovinean, de coriştii, dirijaţi cu măiestrie de părintele diacon Gheorghe Covalciuc, sezisând adevărul, înălţat prin vocile divine, că Ştefan Vodă al Moldovei şi credinţa străbună  trăieşte în fiecare suflet de român.

Mai multe fotografii aici

Felicia NICHITA-TOMA