09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA COSTICENI A FOST OMAGIAT LICHIDATORUL CATASTROFEI DE LA CERNOBYL

28 aprilie 2014 р. | Categorie: Noutăţi

La 26 aprilie, de Ziuacomemorăriivictimelor catastrofei nucleare de la Cernobyl, la biblioteca din Costiceni a avut loc o întâlnire de suflet, marcată de tragismul evenimentelor de acum 28 de ani în Ucraina. La întâlnirea cu lichidatorul avariei de la Cernobyl, Vasile Gorea, au fost prezenţi profesorii şcolari Alexandra Raţă şi Valentina Colac, elevii claselor a 7-a şi a 8-a de la Şcoala de cultură generală din Costiceni, bibliotecarii Serafima Coreţcaia, Viorica Stanciu şi Elena Reus, ziarişti şi alţi oameni de bună credinţă.

După ţinerea unui minut de reculegere şi recunoştinţă faţă de victimele şi eroii ce s-au jertfit pentru lichidarea accidentului nuclear de la Cernobyl, elevii au evocat dureri amare, au recitat versuri dedicate eroilor acestei tragedii naţionale.

Cu mare tristeţe în suflet şi-a dezvăluit amintirile domnul Vasile Gorea, unul dintre puţinii supravieţuitori ai monstruoasei nenorociri din Ucraina:

-Am fost acolo jumătate de an, în unitatea noastră se aflau o mie de soldaţi, în jurul Cernobylului se aflau cinci detaşamente militare, al nostru se numea „Prekarpatski”. Vai, sărmanii oameni, mulţi dintre acei participanţi ai lichidării catastrofei au rămas acolo, în locurile cele primejdioase, unde-i aştepta moartea. Uneori la reparaţia obiectelor afectate lucram numai 5 minute din 24 de ore, deoarece gradul de radiaţie depăşea toate limitele. Eu îndeplineam funcţia de monitorizare a aparatelor de măsurare a radiaţiei. Nicicând n-am să uit acel loc înspăimântător, nici efectul  radiaţiei simţite pe pielea mea.

Din păcate, acest om care a suferit, şi-a jertfit sănătatea, nu este asigurat cu pensie de participant al lichidării catastrofei de la Cernobyl. Este o mare nedreptate şi ruşine să-i uităm pe aceşti oameni curajoşi, care cu preţul propriei vieţi a apărat viitorul nostru.

La final, organizatorii manifestării şi elevii din Costiceni i-au exprimat recunoştinţă şi cordiale mulţumiri unchiului Vasile – unicul prezent la manifestare dintre consătenii noştri care şi-au pierdut sănătatea la Cernobyl. Îi dorim multă sănătate şi prosperitate.

Sergiu Barbuţa, s. Costiceni, raionul Noua Suliţă

CERNOBYL

O pasăre măiastră

S-a întors la cuibul său,

Trist cântă la fereastră,

Rugând pe Dumnezeu.

Să nu mai fie în lume

O pacoste c-atunci,

Când sute, mii de nume

Plecatau de-aici.


Nici iarba nu e verde,

Nici trilul nu-i duios

Şi nimeni nu mai crede

C-a fost un plai frumos.

(Autor necunoscut)