27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ansamblul folcloric "Tălăncuța" la comemorarea a 518 ani de la moartea Voievodului Ștefan cel Mare. Să ducem această lumină spirituală spre inima „urmaşilor urmaşilor noştri”, după cum spunea Ştefan cel Mare, ca să urmăm faptele şi credinţa lor, dragostea pe care au avut-o ei pentru Neam şi Ţară

2 iulie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Ansamblul folcloric "Tălăncuța" la comemorarea a 518 ani de la moartea Voievodului Ștefan cel Mare.

Să ducem această lumină spirituală spre inima „urmaşilor urmaşilor noştri”, după cum spunea Ştefan cel Mare, ca să urmăm faptele şi credinţa lor, dragostea pe care au avut-o ei  pentru Neam şi Ţară

Astăzi, 2 iunie, când se împlinesc 518 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi 30 de ani de când a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, în frumoasa şi pitoreasca comună Oprişeni, raionul Hliboca, a fost comemorat Voievodul. Bustul Apărătorului Creştinătăţii a fost înălţat la 18 aprilie 2017 graţie iniţiativei gospodarului Ilie Bezuşco şi familiei sale, care a amenajat teritoriul, în spatele căruia străjuieşte un stejar secular, ajutat de localnici, de primarul Nicolae Popovici, de directorul ŞM Nicolae Bodnariuc, de profesori şi elevi. Aproape şase secole s-au perindat de la prima atestare documentară a satului, strămoşii  au lăsat urme frumoase pe acest pământ străbun, generaţiile actuale păstrând de la ei tot ce au avut şi au mai de preţ şi mai sfânt – Limba, cultura, tradiţiile.

Ştefan cel Mare şi Sfânt, apărătorul creştinătăţii, în cei 47 de ani de domnie pe tronul Moldovei a ctitorit tot atâtea biserici şi mănăstiri ce dăinuiesc peste vremuri. Floarea înţelepciunii, pe care a avut-o Ştefan cel Mare şi Sfânt graţie mamei sale, se datorează şi faptului că a fost fiul bisericii , apărând cu demnitate credinţa, Ţara, pământul strămoşesc. 

A vorbi astăzi despre Ştefan cel Mare e o onoare şi o necesitate, fiindcă societăţile noastre au nevoie de modele, de oameni care ar putea să ne împărtăşească ceea ce înseamnă valori, credinţă. Acesta a fost Marele Ştefan, care a luptat toată viaţa. Astăzi, această victorie este împărtăşită aici, la Oprişeni. Comunitatea de români din Oprişeni trăieşte în spiritul idealurilor naţionale şi a înveşnicit memoria lui Ştefan cel Mare prin acest bust. Vrednici sunt cei care s-au gândit, cei care se roagă şi trăiesc în asemenea valori frumoase, cei ce îşi educă copiii în aceste valori. Dacă peste 500 de ani Marele Ştefan a ştiut şi ne-a călăuzit viaţa, valorile şi istoria, sunt convinsă că şi de acum înainte vom putea merge împreună cu copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri în acelaşi ritm al istoriei. Înaintaşii noştri au semănat în inimile urmaşilor sămânţa cea sfântă a dragostei de Dumnezeu, de Ţară, de Neam. De aceea, noi, urmaşii lor suntem chemaţi să ducem această lumină spirituală spre inima „urmaşilor urmaşilor noştri”, după cum spunea Ştefan cel Mare, ca să urmăm faptele şi credinţa lor, dragostea pe care au avut-o ei  pentru vestigiile sfinte ale Neamului.

Diana TOMA

FOTO: Veronica Rusu