29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

La mulţi ani în fagurele credinţei, părinte Vasile Covalciuc, părinte Gheorghe - Astăzi, românii ortodocşi din Cernăuţi sărbătoresc Sfântul Gheorghe pe stil vechi. Dă Doamne Pace în Ucraina! Pace în întreaga lume!

6 mai 2022 р. | Categorie: Noutăţi

La mulţi ani în fagurele credinţei, părinte Vasile Covalciuc, părinte Gheorghe - Astăzi, românii ortodocşi din Cernăuţi sărbătoresc Sfântul Gheorghe pe stil vechi. Dă Doamne Pace în Ucraina! Pace în întreaga lume!

Credinţa este o rădăcină pe care cresc tulpinile, florile şi fructele faptelor bune. Or, o  astfel de rădăcină viguroasă trebuie să crească în sufletele fiecăruia dintre noi. Astăzi, la Storojineţ, la Biserica „Sfântul Gheorghe”,  pe fosta moşie a lui Iancu cavaler de Flondor, Făuritorul Unirii Bucovinei cu Patria-mamă (pământ donat  de generosul boier sfântului locaş), enoriaşii - şi  români, şi ucraineni - au venit să primească binecuvântarea Sfintelor Taine şi să împărtăşească bucuria valorilor creştine la Praznicul Sfântului Mucenic Gheorghe Purtător de Biruinţă.

Preoţii sunt chemaţi să devină icoana nemijlocită a lucrării şi prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Virtuțile lor trebuie să strălucească în toate împrejurările vieții prin tot ceea ce fac. De asemenea har din partea lui Dumnezeu, de a împărtăşi valorile duhovniceşti, spirituale, se bucură cu vrednicie dinastia de preoţi – preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, fiii său, părintele Gheorghe şi părintele Vasile - un model de evlavie şi slujire credinţei, neamului.Prin această slujire cu credinţă şi dăruire lui Dumnezeu, acest exemplu pe care ni-l aduce în faţa noastră protopopiatul şi protopopul de Storojineţ, începând de la părintele tată, fii şi până la nepoţi, se distinge o familie în care prin fiecare cuvânt se simte vibraţia adevărului şi a credinţei, dragostea de cele sfinte, sprijinul celor nevoiaşi, încercaţi de soartă, căzuţi în nevoi.

Din dragoste pentru oameni, pentru enoriaşi, generoşii duhovnici înmulţesc această iubire prin grija ce-o poartă pentru cei sărmani, pentru educaţia tinerei generaţi, prin crearea Şcolii duminicale pe lângă Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Storojineţ, de pe fosta moşie a lui Iancu Flondor, unde sunt instruiţi de către părintele Gheorghe, peste 150 de copii, iar în prezent, când Ucraina e cuprinsă de flăcările războiului, .oameni cu Dumnezeu în suflet - Părintele protopop Vasile Covalciuc împreună cu generoasa sa familie, îi adăposteşte aici, la acest Centru duhovnicesc, pe ucraineni din sudul şi estul Ucrainei, pe care groaznicul război i-a lăsat fără nimic.

Biserica ortodoxă “Sf. Gheorghe” din orașul Storojineț, nordul istoric al Bucovinei, prin  susţinerea generosului părinte protopop Vasile Covalciuc, fiilor, părintele Gheorghe, Ioan şi Mina, preoteselor Maria şi Cristina, de la începutul groaznicului război, acordă  ajutor  persoanelor refugiate care au fost nevoite să-şi părăsească casele, care au rămas fără nimic,  oferindu-le hrană, haine şi acoperiş, cazându-i la Şcoala Duminicală de pe lângă  sfântul lăcaş. Atât creştinii din Storojineţ - şi români, şi ucraineni,cât şi prelaţi din România, s-au unit în jurul acestei distinse şi evlavioase familii, ajutând refugiaţii, adună şi aduc la Acest Centru de Binefacere ajutoare umanitare pentru refugiaţi, pentru armata ucraineană,  apărarea teritorială - alimente, medicamente, îmbrăcăminte, echipamente militare şi ce mai este necesar. Biserica ortodoxă ajută şi se roagă pentru pace în Ucraina.

Să vă dea Domnul multă sănătate, părinte Vasile, părinte Gheorghe, pentru binele pe care-l faceţi împreună cu familia!

Să ajute Sfântul Gheorghe Purtătorul de Biruinţă să fie Pace în Ucraina! Pace în întreaga lume!

Felicia Nichita-Toma din partea colaboratorilor “Zorilor Bucovinei”