26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ŞI PROSPERI ANI, dnă profesoară AURICA CHILARU!

20 ianuarie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

…cine-şi uită strămoşii şi limba e ca un râu fără izvor, ca un arbore fără rădăcini. Liceul nr.6 din Cernăuţi „Alexandru cel Bun” e o oază de cunoştinţe pur românească, unde instruirea e în limba română,  dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă graţie hărniciei şi perseverenţei erudiţilor dascăli, directorului Ion Ignat.

„Сei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă”, afirma Aristotel. Şi dacă aceşti vlăstari de viţă românească studiază în graiul strămoşilor, cei care îi instruiesc merită tot respectul, toată lauda.

Deşi în prezent se urmăreşte tendinţa de ucrainizare, Liceul nr.6 din Cernăuţi „Alexandru cel Bun” e o oază de cunoştinţe pur românească, unde instruirea e în limba română,  dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă graţie hărniciei şi perseverenţei erudiţilor dascăli, directorului Ion Ignat.

Instituţia de învăţământ se evidenţiază nu doar printre şcolile fruntaşe din regiune, ci şi din Ucraina. De altfel, a fost desemnată cu Diploma de Merit şi Medalia de Argint,  participând la cea de-a 10-a expoziţie internaţională „WorldEdu”, organizată în capitala Ucrainei, or. Kiev, ceea ce dovedeşte încă o dată că instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ci dimpotrivă, tinerii din acest leagăn al românismului cunosc la perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană. Îşi iubesc graiul şi îşi cinstesc înaintaşii.

Pentru românaşii din Cernăuţi studierea în această şcoală românească cu frumoase şi vechi tradiţii e o veşnică sărbătoare, înveşmântată în căldura Graiului Matern, în lumina adevărului că cine-şi uită strămoşii şi limba e ca un râu fără izvor, ca un arbore fără rădăcini.

Având ca liant dragostea pentru Cuvântul Matern, faţă de Neam, credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de consăteni, pedagogi, părinţi, dna profesoară Aurica Chilaru, susţinută de directorul Ion Ignat, prin magia cuvântului matern, se străduieşte ca această sărbătoare a sufletului românesc să lumineze mereu la Liceul nr.6 cu  lucoarea Graiului Matern  pentru toţi elevii, care învaţă aici.

Acum, când anii îi cântă vibrant simfoniile vieţii, aducându-i pe aripi de cristal o frumoasă aniversare, odată cu reînnoirea vârstei, dar şi a anului, îi dorim Domniei Sale multă sănătate, prosperitate în frumoasa-i familie,  înţelegere cu cei dragi, să-i fie zborul cât mai înalt spre culmile realizării profesionale.

„Zorile Bucovinei”, prietenii din Cernăuţi