22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ASTĂZI, PĂRINTELE ION GORDA DIN VOLOCA S-A RUGAT PENTRU PACE ŞI PENTRU NEAM

20 ianuarie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în ziua Sfântului Apostol Ioan Botezătorul pe stil vechi, românii bucovineni îşi îndreaptă paşii spre sfintele lăcaşe de închinare pentru a se ruga Celui de Sus în graiul strămoşilor – în limba română,  nu doar pentru toţi cei ce poartă numele Ion, ci pentru întreg neamul românesc.Or, în această veche vatră româneasca, frumoasa comună Voloca, cu vechi şi frumoase tradiţii, cu o istorie bogată, cu mari personalităţi,  miracolele prind viaţă şi fără sărbători, deşi nu există minune mai mare decât cea de a-ţi păstra zestrea moştenită din moşi-strămoşi –credinţa, limba, tradiţiile.

Harnici, păstrători fideli ai sfintelor valori creştine şi spirituale, ale sacrelor idealuri ale neamului, gospodari de viţă românească, volocenii vin să se roage şi să se închine Sfântului Ioan, care stă de strajă întru apărarea credinţei, care ne-a lăsat o învăţătură demnă de urmat că nu viaţa aceasta este cea pentru care trăim, nu lumea aceasta este cea pentru care ne zbuciumăm, ci trebuie să lăsăm o urmă frumoasă pe acest pământ străbun, precum faptele Sfântului, să găsim cheia ce întăreşte în credinţă, în dragoste şi iubire de aproapele, de cele sfinte ale neamului, de grai, de glia strămoşească.

Cu această mare dragoste în suflet, enoriaşii  s-au rugat lui Dumnezeu, i-au adus prinosul de mulţumire  cucernicului părinte Ion pentru frumoasa slujire la altarul credinţei, felicitându-l cu ocazia sfintei zile.

"Zorile Bucovinei"