27 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Dacă am avea mulţi asemenea preoţi!!! LA MULŢI ANI, PĂRINŢELUL NOSTRU SCUMP! PĂRINTELE VASILE COVALCIUC, protopop de Storojineţ – Un model de evlavie, de slujire Credinţei, Neamului

14 ianuarie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

În lumina divină a Sfintelor Sărbători, când peste tot răsună chemarea geniului poeziei româneşti Mihai Eminescu,care îşi mărturisea credința, îndemnându-i pe români să vină la Biserică, „Maica spirituală a Neamului Românesc”,în sfântul praznic al zilei de 14 ianuarie, credincioşii ortodocşi din nordul istoric al Bucovinei şi-au înălţat sufletele prin rugăciune, sărbătorindu-l pe Sfântul Vasile cel Mare (pe stil vechi).

Şi aici la Storojineţ, la Biserica „Sfântul Gheorghe”, pe fosta moşie (pământ donat de generosul boier sfântului locaş) a lui Iancu cavaler de Flondor, Făuritorul Unirii Bucovinei cu Patria-mamă, enoriaşii au venit să primească binecuvântarea şi să împărtăşească bucuria valorilor creştine la praznicul unui distins slujitor la altarul credinţei – protoiereul-mitrofor Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, un mare ierarh bucovinean, cel care reprezintă conștiința neamului, inima şi sufletul nostru curat, un fidel susţinător în toate al românilor înstrăinaţi şi al celor nevoiaşi, să-l felicite pe duhovnic cu ziua de naştere şi cea a patronului protector, mulţumindu-i pentru frumoasa slujire celor sfinte, împărtăşirea valorilor creştine, pentru faptele-i generoase, ajutorarea celor sărmani şi flămânzi.

Îi spunem cu drag „părinţelul”, deşi, pentru faptele sale măreţe şi demne în serviciul credinţei şi neamului merită cu prisosinţă să-i zicem Preasfinţia Sa Vasile cel Mare, căci pretutindeni, unde se înalţă o rugă sau o cruce în memoria eroilor neamului, unde e o rană sufletească ce trebuie alinată, unde durerile se înalţă cu cerul nostru de sfinţi, e alături cu cuvântul său preoţesc ziditor şi susţinător - la Fântâna Albă înalţă altare martirilor masacraţi, organizează parastase la comemorarea eroilor şi înaintaşilor, oficiază divine servicii, e mereu cu sufletul său bun şi generos şi la sărbătorile noastre naţionale – Sfinţia Sa, cucernicul părintele Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ,  vrednic slujitor în Catedrala Neamului, „părinţelul” nostru scump e acolo unde e nevoie, cu mâna darnică şi inima generoasă îşi duce crucea cu demnitate, slujind Credinţa, Neamul, ajutat şi susţinut de evlavioşii, demnii să fii, părintele Gheorghe, părintele Vasile, Ştefan, Ioan, Mina, de harnica, bunăvoitoarea şi generoasa preoteasă Maria – o familie model, care îşi creşte şi educă  copiii în spiritul slujirii credinţei, neamului, iubirii aproapelui, ajutorării celor nevoiaşi.

Nu ştiu dacă mai există în nordul istoric al Bucovinei protopopiate unde slujitorii altarului sunt la fel de uniţi în jurul valorilor creştine, credinţei strămoşeşti, binelui, binefacerii, precum preoţii din Storojineţ, îndrumaţi şi susţinuţi de părintele protopop Vasile Covalciuc? Or, Dumnezeu, credinţa, dragostea de neam, trebuie să fie în sufletul fiecăruia, spunea Marele Eminescu, nu doar pe buze.

O vorbă înţeleaptă spune că fiecare dăruieşte ce are în suflet.  Semănător de lumină şi bucurii, părintele protopop de Storojineţ Vasile Covalciuc dăruieşte  iubire şi înţelepciune.  Or,  iubirea dăruită din suflet naşte iubire. Din dragoste pentru enoriaşii săi, generosul duhovnic înmulţeşte această iubire prin grija ce-o poartă pentru educaţia tinerei generaţi, dar  şi prin crearea Şcolii duminicale pe lângă Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Storojineţ, de pe fosta moşie a lui Iancu Flondor.  Şcoala duminicală a fost inaugurată la 1 decembrie 2018, în Ziua Naţională a României, când întreaga suflare românească sărbătorea Centenarul Unirii, lăcaşul înţelepciunii fiind sfinţit de către ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Sfinţia Sa, părintele Vasile Covalciuc, fiul său, părintele Gheorghe Covalciuc, de un sobor de alese feţe bisericeşti.

Bucuria sărbătorii a vibrat armonios şi prin prezenţa, pioasele mesaje de felicitare ale ministrului plenipotenţiar Nicolae Dan Constantin, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, care a adresat un cuvânt de felicitare şi din partea Excelenţei Sale, dnei Irina Loredana-Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, primarului Storojineţului Ihor  Mateiciuk, prezent în corpore cu soţia, care sprijină şi susţine Biserica, metodistei la Institutul Postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice, dna Lilia Govornean, redactorului-şef al „Zorilor Bucovinei” Nicolae Toma, prietenilor din Ciudei, Storojineţ şi Cernăuţi, etc.

Ca evlavios creştin, părintele protoiereu mitrofor Vasile Covalciuc le-a deschis uşa sufletului  colindătorilor, dirijaţi de părintele Gheorghe Covalciuc, care au înfrumuseţat sărbătoarea  cu colinde, pluguşoare şi sorcove. Îi aducem sincere mulţumiri preotesei Maria care a pregătit frumoasa masă încărcată de bucate gustoase.

Îi urăm „La mulţi ani sănătoşi şi fericiţi!” părintelui Vasile Covalciuc, tuturor membrilor frumoasei sale familii.

Felicia NICHITA-TOMA

pentru „Zorile Bucovinei”