26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Românii din Pătrăuţi au readus spiritul sărbătorilor în Împărăţia Lerului la tradiţionalul Festival de colinde

10 ianuarie 2022 р. | Categorie: Noutăţi

„Un popor care nu are poveste este un popor mort”, afirmă Dan Puric.   Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor. Deşi odată cu europenizarea valorile spirituale se şterg, îşi pierd strălucirea de odinioară,  acest colţ de rai carpatin, satul Pătrăuţii de Jos, are o poveste bogată, aici tradiţiile din moşi-strămoşi perpetuă sub semnul Datinii străbune prin dragoste faţă de grai, de portul, cântecul şi dansul popular românesc.

În ziua Sfântului Ştefan pe stil vechi, ocrotiţi şi protejaţi de marele Voievod Ştefan cel Mare şi sfânt, apărător al creştinătăţii, fără ger cumplit şi fără troiene spulberate, dar în suflet cu dragoste faţă de Neam, de Tradiţii, înveşmântaţi în veritabile costume naţionale, straie vechi din moşi-strămoşi, păstrate cu pietate în lada cu zestre a bunicilor, românaşii din Ansamblul etnofolcloric „Mugurel”, condus de Larisa Chedic şi Natalia Balan, s-au pornit pe lună plină din frumoasa Bucovină, cu inedite colinde, sorcove, sacre obiceiuri, înălţate până la poarta cerului, trecând şi pe la alte curţi boiereşti, au readus spiritul sărbătorilor creştine, valorilor  culturale şi tradiţionale româneşti în Împărăţia Lerului, pe scena Căminului Cultural din satul Pătrăuţii de Jos, Storojineţ, pitorească vatră de vrednici români de pe Valea Siretului, unde datinile şi tradiţiile strămoşeşti au strălucit în salba de mărgăritare ale tradiţionalului Festival de colinde.

Consacrându-se cu dăruire  tinerelor vlăstare, doamna Larisa Popescu-Kedyk, directoarea Casei de Cultură din Pătrăuţii de Joc, şi tânăra instructoare Natalia Balan, susţinute de profesoara şi publicista Eleonora Schipor, Cetăţean de Onoare al satului, îşi educă copiii în spiritul tradiţiilor strămoşeşti, le altoiesc „mugureilor” dragostea de tot ce e românesc, tradiţii, port, cântec şi dans popular, demonstrându-şi astfel respectul faţă de neam, de străbuni, de tot ce este sacru şi frumos.

Or, această dragoste de Tradiţii, de Datini, a dat rod bogat în pământul străbun  prin vlăstarii de viţă românească ce au înmugurit în arborele  Ansamblului popular etnofolcloric “Mugurel”, care au readus în scenă magia Crăciunului prin colinde inedite, urări, sorcove, cântece şi dansuri populare. Până sus, la porţile Lerului, s-au înălţat colindele membrilor Corului Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din localitate. Cu plete dalbe, mână darnică şi sacul plin a sosit şi Moş Crăciun cu Crăciuniţa,  să le-aducă daruri scumpe la copiii cei cuminţi şi  talentaţi.

A înnobilat sărbătoarea cu un frumos colind ce a răsunat până la Poarta Raiului, talentata româncuţă din Pătrăuţii de Sus, Alueta Socolovschi, fiica întreprinzătorilor Angela şi Vasile Socolovschi.

Oglinda fiecărei localităţi este cultura.  Doar păstrându-ne ce-i al nostru, comoara strămoşească, zestrea folclorică - limba, portul, tradiţiile şi datinile. putem avea viitor, putem dăinui ca neam de frunte, respectat şi stimat de vecini, de alte popoare

Păstrarea nealterată în Pătrăuţi a datinilor, tradiţiilor,  portului popular, dovedeşte vechimea şi vigoarea spirituală a acestui neam de viţă românească din pridvorul carpatin. Sunt comori ce s-au sedimentat în succesiunea veacurilor şi generaţiilor, constituind acea zestre spirituală ce ne definește şi ne înalţă în ochii altor neamuri.

Felicia NICHITA-TOMA

„Zorile Bucovinei”