28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Un călduros „La mulţi ani!” dnei Eleonora Bizovi din Boian, Cernăuţi, îi urează din Ţara dragă Secretarul de Stat, dna Oana Ursache

14 august 2021 р. | Categorie: Noutăţi

La miez de Gustar,îşi sărbătoreşte ziua de naştere o fiinţă foarte scumpă şi dragă nouă, curajoasa luptătoare pentru perenitatea limbii române, profesoara Eleonora BIZOVI din Boian.

Noi îi spunem Doamna limbii române. Fiecare zi de naştere a distinsei doamne, luptătoare temerară pentru perpetuarea valorilor naţionale, pentru perenitatea românismului pe mult pătimita noastră glie, este şi a noastră sărbătoare de suflet. Or, doamna Eleonora Bizovi ne este un reper spiritual, model de demnitate, o şcoală a rezistenţei la cele mai grele încercări prin care au trecut şi încă mai trec românii din nordul istoric al Bucovinei, în deosebi, jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei”, în eforturile de a menţine şi perpetua valorile identitare.

Cetăţean de Onoare al comunei Boian (asemenea soţului său, regretatul patriot Vasile Bizovi), la 14 august Doamna Limbii Române Eleonora Bizovi,  fidelă promotoare a valorilor identitare, pe care le promovează cu curaj şi dăruire de-a lungul anilor, luptătoare neînfricată pentru promovarea românismului, a limbii române în această veche vatră românească - Boianul lui Ion Neculce - pentru care Dumneaei şi familia Bizovi a luptat şi luptă de-a lungul anilor, îşi sărbătoreşte cea de-a 89-a aniversare de la naştere.

Dna Eleonora Bizovi e întruchiparea năzuinţelor şi durerilor neamului românesc din Bucovina. Nu există bucurie, nu există durere, nu există om bun la Boian, despre care nu ne-a scris, şi sperăm că ne va mai scrie.

Dar cea mai mare durere a ei e limba română. Mai bine zis, înstrăinarea tinerilor de graiul matern, ucrainizarea şcolilor, acum legalizată de statul ucrainean prin art.7 al noii legi a învăţământului. Deşi ajunsă la cea de-a 89-a aniversare de la naştere nu-i vine uşor să-şi poarte povara anilor, este mai energică, mai avântată în lucrări ziditoare decât mulţi tineri. Aşteptându-i articolele, nu ne rămâne decât să ne rugăm: „Ţine-i, Doamne, zilele”!

Nu ne-ar ajunge câteva zile în şir să-i enumerăm realizările Doamnei Limbii Române, cum obişnuim s-o numim. Ne vom opri doar la cele mai scumpe inimii sale – Muzeul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, creat de Domnia Sa, Monografia „Boianul”, autor al căreia este regretatul dumneaei soţ, patriotul român Vasile Bizovi, carte ce a văzut lumina tiparului după decesul soţului anume graţie distinsei sale soţii, scumpei  prietene a ziarului nostru, temerara româncă din Boian Eleonora Bizovi, care a promovat şi continuă neîntrerupt să pună în lumină valorile spirituale ale neamului românesc, fie că sunt din Boianul lui Neculce, din nordul înstrăinat al Bucovinei, fie că sunt din Boianul din Canada sau din România. La vârsta sa înaintată,  activ implicată în viaţa social-culturală a Boianului şi a Bucovinei, prin toate faptele sale edificatoare,  luptă pentru Limbă şi Neam, îndrumându-şi consătenii să nu se  înstrăineze de limba română, de rădăcina neamului.

Aflând că cea mai mare patriotă din Bucovina istorică îşi sărbătoreşte ziua de  naştere, doamna Secretar de Stat Oana Ursache, originară din sudul Bucovinei, care merită tot respectul şi admiraţia noastră pentru bogata-i şi fructuoasa-i activitate întru susţinerea şi sprijinirea românilor din comunităţile istorice şi diaspora pentru a-şi putea promova şi păstra identitatea , i-a adresat personal dnei Eleonora Bizovi un pios mesaj de felicitare,pentru care îi mulţumim din suflet şi îl publicăm pe site-ul ziarului „Zorile Bucovinei”.

La aceste frumoase urări a dnei Oana Ursache, Secretar de Stat, ne alăturăm şi noi, jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei”. Dragă doamnă profesoară Eleonora Bizovi! Vă felicităm cordial cu ziua de naştere! Fie ca anii ce v-au bătut cu rod bogat la poarta vieţii să vi se deschidă cu multă sănătate, cu binecuvântare,zile senine, să vă bucuraţi neîncetat de viaţă, de respectul şi dragostea celor ce vă cunosc şi celor dragi, bucurii de la copii, nepoţi şi strănepoţi!

„Zorile Bucovinei”

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi