28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Vine dinspre munți drezina cu umor din Bucovina”. Viaţa e grea şi dificilă, să mai râdem un pic cu epigramistul Emil Ianuș

14 iulie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Deși nu ne-am văzut de ceva vreme cu binecunoscutul poet și epigramist din Horodnicul de Sus, Emil Ianuș, totuși facem schimb de cărți.

De data asta, la avocatul și sculptorul Emil Ianuș a poposit dl Laurențiu Dragomir din București. În colecția sa de sculpturi este sculptat în lemn și chipul poetului crăsnean  Ilie Motrescu. Acest basorelief se află acum la expoziția dedicată poetului de la București. Vizitatorii au putut-o și o pot admira în continuare la expoziția de la Muzeul Național al Literaturii române.

Atunci când dl Laurențiu Dragomir, directorul App Protecția Patrimoniului din București a intrat în posesia basoreliefului de care vorbeam, dl Emil Ianuș n-a uitat să-i transmită și o carte pentru mine. De fapt schimb de cărți facem de mai mulți ani cu dl Ianuș, când avem ocazia să ne vedem la sărbătorile noastre de suflet.

Deci, am primit în dar o nouă carte de epigrame, cu un titlu frumos aș zice eu „Vine dinspre munți drezina cu umor din Bucovina”.

Așadar ce prezintă noua carte a cunoscutului, poet și epigramist bucovinean ? Pe cele circa 180 de pagini de carte, vom găsi o mulțime de epigrame publicate în cotidianul „Crai Nou” din Suceava, în perioada iulie 2018 - iulie 2019. Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Accent Print din Suceava în 2020. În iulie 2021 a ajuns în marea mea biblitecă personală. Mulțumiri autorului pentru frumoasa surpriză, iar dl Laurențiu Dragomir pentru că mi-a transmis-o.

Volumul care cuprinde circa 8067 de epigrame, și câteva madrigale începe,  ca oricare carte cu o prefață, aici, semnată de Octavian Nestor. Printre epigrame găsim desene cu caracter umoristic. La fine, cum spuneam mai sus câteva Madrigale, cuprinsul, denumirile cărților autorului, atât proprii, cât și cele publcate în colaborare cu alți oameni de cultură, artă, literatură. Majoritatea cărților autorului horodnicean sunt totuși culegeri de  epigrame. Or, în biblioteca mea sunt și alte cărți de ale dl Emil Ianuș. Voi menționa printre altele că domniei sale îi aparține publicarea unei impresionante monografii în fotografii color a orașului Rădăuți,  publicată cu vreo 10 ani în urmă, în colaborare cu regretatul deja Mihai Pânzaru. Proza publicată în colaborare cu Ion Prelipcean și Nicolae Tiron cu titlul „Zile fierbinți – revoluția din decembrie 1989, mai multe antologii etc.

Revenind la epigramele din culegerea de față vom menționa că sunt epigrame pe cele mai felurite teme : politice, rurale, ale celor 4 anotimpuri, viciilor omenești,  familiare, cotidiene...

Să luăm de exemplu epigramele pe teme de familie. Cititorii vor găsi în cartea de față zeci de titluri ale acestor epigrame, așa ca : „Păcăleală familiară”, „Unui soț norocos”, „Farmecul căsătoriei”, „Secretul căsniciei”, „Unui proaspăt însurat”, „Soacrei model”, „Nora către soacră”, „Unui ginere sponsorizat” ș.a. Tema politică la epiramistul Emil Ianuș este prezentă prin zeci de epigrame, cităm doar câteva : „Compătimire guvernamentală”, „Unui politician total”, „Unui parlamentar penal”, „Spor parlamentar”, „Deghizare politică” ș.a.  cele 4 anotimpuri le vom găsi în epigramele „Tablou de vară”, „Lunii august”, „Paternitate de vară”, „Tablou de toamnă”, „Bogăția toamnei”, „Nuntă tomnatică”, „Iarna țăranului român”, „Trecere în noul an”, „Lunilor Făurar și Mărțișor”, „Tablou de Primăvară românească” ș.a. Viciile omenești sunt prezente în altă serie de epigrame : „Iubire și otravă”, „Lăcomie”, „Promenadă modernă”, „Omul sincer”, „Un client țăran vrea doi avocați”, „Unui lacom nesătul”, „Șoferul ardelean și polițistul”, ș.a. Multe alte titluri de epigrame pot găsi cititorii și mai ales cei pasinai de un asemenea gen al literaturii,  în cartea de față.

Spuneam la început, că spre finele cărții vom găsi câteva Madrigale dedicate rapsodului horodnicean, Silvestru Lungoci, Tezaurului României, sportivei Simona Halep, lui Ștefan cel Mare. Pe aceasta din urmă aș vrea să o citez :

Dac-a Putnei veșnicie

Azi ni-i piatră de hotar,

Ștefan a făcut să fie

Spadă, cruce și altar !

Felicitări autorului pentru umorul său fin și adevărat, pentru faptul că scrie, publică, sculptează și ne bucură cu creațiile sale mai în ficare an. Fie ca pana  să-i fie mereu inspirată, Muza mereu prezentă, iar talentul să nu-l părăsească niciodată pe neobositul domn Emil Ianuș. Vă așteptăm cu noi creații Maestre ! Succese și Doamne ajută !

Eleonora Schipor