09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

La Ciudei, în Duminica Sufletului Românesc – Duminica Mare, de hramul comunei, am trăit clipe superbe de înaltă vibraţie românească

21 iunie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

La Ciudei, în Duminica Sufletului Românesc – Duminica Mare, de hramul comunei, am trăit clipe superbe de înaltă vibraţie românească

Evident, ar fi fost o duminică obişnuită, dacă nu era anticipată de un prinos de a aduna în potirul inestimabilelor valori naţionale simţire şi trăire românească. Or, românii din această veche vatră românească ştiu să-şi preţuiască comorile străbune…

Pentru a proteja, a păstra cu pietate patrimoniul cultural şi spiritual, moştenirea lăsată de strămoşi, o comunitate de vrednici români din comuna Ciudei (din care fac parte satele Ciudei, Igeşti, Crăsnişoara Nouă, Budineţ, Cireş),una dintre cele mai mari din nordul istoric al Bucovinei,  unită în jurul primarului Anatol Piţu, directorului Liceului nr. 1 Radu Petraşescu, prin exemplul de dragoste şi dăruire neamului, idealurilor naţionale, păstrează perpetuu moştenirea culturală. Or, având asemenea gospodari, asemenea repere, românii din  comuna teritorială unită Ciudei îşi păstrează cu dăruire cele sfinte - limba,tradiţiile. De altfel, constatăm că e o localitate de oameni gospodari. Tot ce este realizat în sat este făcut temeinic cu idei de perspectivă. Primarul a atras numeroase proiecte, are o viziune de dezvoltare a localității și știe să molipsească și sătenii de acest frumos sentiment. Cu siguranța, da! Atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Conducerea primăriei e ca o familie frumoasă, unită, cu tradiții și valori bine educate,  cu  acțiuni concrete pentru dezvoltarea localităţii, cunoaşte cheia secretului de a face locul numit ACASĂ” mai frumos. Însă cea mai de preţ comoară, cea mai mare mândrie a satului, sunt românii talentaţi,care  duc faima comunei.

Poetul şi filozoful Lucian Blaga spunea că  veşnicia s-a născut la sat. E un gând de o extremă importanţă pentru fiinţa noastră naţională. Avem  convingerea că poate satul va păstra şi pentru noi, românii, în vetrele istorice ale neamului românesc, Fiinţa naţională.

Dantelată în potpuriul Datinii străbune, comuna Ciudei, pitoreasca vatră de vrednici români, unde obiceiurile, portul popular, Limba Română e zestrea cea mai de preţ, păstrată cu sfinţenie în lada comorilor Neamului, la 20 iunie, în înălţătorul praznic Duminica Mare şi-a sărbătorit hramul.

Am împărtăşit cu românii din Ciudei acest praznic al bucuriei, fiind prezenţi în această oază a  românismului, unde înmuguresc cele mai veritabile talente, iar comorile străbune strălucesc etalate în nimbul acestei frumoase, pitoreşti vechi vetre româneşti, unde portul, cântecul şi dansul popular, datinile sunt păstrate cu pietate şi perpetuă din moşi-strămoşi. De altfel, mândria comunei sunt oamenii. Ştiut lucru, omul harnic şi stăruitor reuşeşte oriunde. La fel şi românii din Ciudei, sunt printre primii şi la hărnicie, dar şi la veselie. Or, în grădina spirituală a comunei Ciudei, graţie administraţiei primăriei, primarului Anatol Piţu, care alocă anual sume colosale de bani întru dezvoltarea culturii, înfloresc cele mai veritabile talente . Cred, n-aş greşi dacă aş spune că Ciudeiul e un leagăn al talentelor. Fascinaţi, i-am admirat din nou, în Duminica Sufletului Românesc, de Rusalii, pe aceşti românaşi dăruiţi cu har, evoluând, pe scena Casei de Cultură din localitate.

A fost cu adevărat un regal folcloric de zile mari, inaugurat de primarul Anatol Piţu, care le-a adresat consătenilor un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii - hramul satului, cu  artişti amatori în ascensiune – micuţii românaşi de la Grădiniţa „Curcubeul” din Ciudei, îndrumaţi de educatoarea  Irina Strugari, Andreea Frunză, Gabriel Panteleiciuc,  Corina Zabolotniuc, Gabriela Popescu, Nina Motrescu, colective de dansatori de la Liceul nr.1 din Ciudei, dar şi din comună, interpreţi vocali de valoare, precum Diana Velea, alături de formaţiuni artistice profesioniste –profesori de la Şcoala de Artă din Ciudei cu discipolii lor.

Un potpuriu dintre cele mai frumoase cântece populare, culese  din tezaurul folcloric al neamului,  şi-a revărsat aromele muzicale prin formidabilele voci ale tinerelor dăruite cu har, eleva Anastasia Opaiţ, discipolă a Şcolii Populare de Artă Cernăuţi, şi Elena Patraucean, studentă la Conservator, România.

Printre invitaţii speciali ai primarului Anatol Piţu şi echipei sale – viceprimarul Vasile Padure, secretarele Romina Motrescu, Ecaterina Migaliţca, starostele primăriei din Budineţ – Ilaria Savciuc, din Cireş- Adrian Ursulean,  din Igeşti – Nina Luchian, Elena Chifu, şefa Secţiei de Învăţământ din comună, Artur Bândiu, şeful Secţiei relaşii funciare, construcţii ş.a, , directorul Radu Petraşescu, preşedintele Uniunii Veteranilor Ion Burlă, soţia sa, medicul şef al comunei Carmelia Burlă, de călduroasa primire şi de ospitalitatea  românilor din Ciudei, s-au bucurat redactorul - şef al publicaţiei online „Zorile Bucovinei”  Nicolae Toma, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor, preşedinta Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, maeştri ai Corului „Dragoş Vodă” din Cernăuţi - virtuozul artist Dumitru Caulea, care, a impresionat sala, interpretând în duet cu  dna Elena Puiu-Gheorghiu piesa  „În limba ta” de Grigore Vieru, cu vocile măiestre purtându-ne prin lirismul  tulburător de dulce al versurilor poetului.

Merită toată admiraţia tandemul ce a ridicat sala în picioare -  maestro Dumitru Caulea şi talentata violonistă Luminiţa Demianic, conducătoarea artistică a Ansamblului „Fetele din Bucovina”. Ca o terapie pentru suflet, trezindu-ne avalanşe de emoţii, cu un dulce alint peste suspinul vremurilor ce tot mai insistent îşi pun amprenta asupra devenirii noastre, a răsunat cântecul „Eminescu”, emblematic pentru legendarul duet  Doina şi Ion Aldea Teodorovici, dedicat simbolului plenar al Fiinţei noastre naţionale, Mihai Eminescu. Talentaţii cântăreţi au reuşit să găsească cheiţa fermecată la inima fiecărui spectator, intrându-le cu iubire în suflet. Iar fidelii admiratori, care ştiu să preţuiască valorile, i-au aplaudat frenetic.

Absolvent al Conservatorului din Bucureşti, miruit cu harul unui talent viguros, dirijor care a ridicat profesionalismul coriştilor la o nouă înălţime, Dumitru Caulea ar merita cu prisosinţă, ca nimeni altul, la fel precum şi maeştrii celui mai patriotic Cor din Cernăuţi, „Dragoş Vodă”, pe care îl conduce, care vin la repetiţii, se deplasează la manifestări prin raioane pe cont propriu, să fie încurajaţi, stimulaţi de Patria noastră istorică – România, să li se acorde o bursă lunară pentru activitatea cu dăruire Neamului, cântecului patriotic şi popular românesc. S-ar face o mare dreptate, căci aceşti patrioţi merită!!!

La finele spectacolului, Nicolae Toma, redactorul-şef al publicaţiei online "Zorile Bucovinei", preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, a donat primarului Anatol Piţu monografiile satelor Boian şi Tereblecea,îndrumându-i pe  românii din comuna Ciudei să-şi scrie propria istorie a  localităţii,  iar viceprimarul Vasile Padure şi secretara Romina Motrescu le-a înmânat jucătorilor Loteriei obiectele câştigate. Sărbătoarea sufletului românesc la Ciudei a culminat cu imnul Limbii Române – „Pentru ea…”, interpretat cu suflet în faţa Casei de Cultură de Dumitru Caulea.

Evident, ar fi fost o duminică obişnuită, dacă nu era anticipată de un prinos de a aduna în potirul inestimabilelor valori naţionale simţire şi trăire românească. Mărturisesc că, chiar dacă trăiesc în vibraţia scrisului,  ascultând reverberaţiile muzicale culese din liturgicul  folclorului românesc, la hramul comunei Ciudei, constrânsă de imaginaţie, nu găsesc cuvinte potrivite  pentru a reda captivitatea unor asemenea senzaţii ce impresionează şi fascinează profund.

Într-un cuvânt, românii din Ciudei, având un destoinic primar, Anatol Piţu, îşi păstrează cu dăruire biserica din suflet – limba, neamul, tradiţiile, cântecul, dansul şi portul popular.

Aducem sincere mulţumiri conducerii primăriei Ciudei pentru facilitarea de a ne pune la dispoziţie transportul, de asemenea, şoferului Nicolae Pridie din Ceahor, membru al Corului „Dragoş Vodă”, purtătorul Tricolorului.

La Ciudei, în Duminica Sufletului Românesc – Duminica Mare, am trăit clipe superbe de înaltă vibraţie românească. Or, românii din această veche vatră românească ştiu să-şi preţuiască comorile străbune…

Felicia Nichita-Toma pentru „Zorile Bucovinei”