29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Pentru credinţa şi dăinuirea noastră ca neam dangăt de clopot înalţă altare şi în acest colţ mioritic de Ţară - în oaza paradiziacă de la Mănăstirea Leorda, unde celestul se înalţă cu toate misterele omeneşti şi pământeşti

16 mai 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Pentru credinţa şi dăinuirea noastră ca neam pe aceste meleaguri stefaniene dangăt de clopot înalţă altare şi în acest colţ mioritic de Ţară, unde sacralitatea coboară raiul pe pământ, iar liniştea mirifică e tulburată doar de cântări divine – în oaza paradiziacă de la Mănăstirea Leorda, unde celestul se înalţă cu toate misterele omeneşti şi pământeşti, unde izvorăște liniştea din fineţi pitoreşti şi ecou de baladă, unde se unesc, într-o dulce alinare, veşnicia şi divinul, mioriticul plai ademenindu-te la reculegere şi visare. Cert, nu e un alt rai mai fascinant şi pacificator pe pământ, decât acest loc sfinţit prin istorii şi legende, străbătând din străfundul veacurilor, prin faptele măreţe şi demne ale oamenilor, care au înălţat acest sacru locaş de închinare întru dăinuirea CREDINŢEI şi LUMINII - sacrul aşezământ monahal din pitorescul pridvorului carpatin – Mănăstirea de maici Leorda din comuna Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ, unde mii de români de pe Valea Siretului şi nu numai se roagă în limba strămoşilor – Limba Română.

Deşi nu sunt pentru prima dată în această oază paradiziacă de linişte şi sfinţenie, a 3-a duminică după Învierea Domnului, de hramul Mănăstirii Leorda, acest leagăn al dumnezeirii prăznuieşte Ziua Sfintelor Femei Mironosiţe, purtătoare de miruri, sărbătoare binecuvântată de Lumina Învierii, în slujba divină a căreia punându-şi sufletul preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, cu fiul său, părintele Gheorghe.

În prezenţa rugătoare a mulţimii credincioșilor şi pelerinilor sosiţi pentru închinare, înălţătorul praznic a început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un sobor de înalte feţe bisericeşti din România şi Ucraina, încheindu-se cu un cuvânt de învăţătură, îndemnând la trăirea exemplului de credincioşie prin jertfire în numele credinţei al Sfintelor Femei Mironosiţe.

Ctitorită  prin osârdia protopopului Vasile Covalciuc, prin dărnicia unor oameni generoşi, Mănăstirea Leorda, cu cele trei locaşuri de închinare cu hramul „Sfintele Femei Mironosiţe”, „Sfântul Mucenic Pantelimon”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, e o oază a dumnezeirii, unde credinţa îşi are rădăcina din arborele neamului.

Aici, la Mănăstirea din Leorda, măicuţele au grijă ca mirul să fie folosit conform tradiţiei, precum l-au folosit Femeile Mironosiţe pentru Hristos, când a fost răstignit pe cruce pentru păcatele noastre. Ştiut, cele mai curajoase fiinţe au fost femeile. Bărbaţii s-au speriat de iudei, de suferinţă, însă femeile au fost cele care au îndrăznit să continue tradiţia locală şi au venit cu mir. Aşa precum se întâmpla atunci în vremurile biblice, se mai întâmplă şi acum, când avem femei mironosiţe, fiinţe care ne îndrumă în viaţa de zi cu zi.

Sărbătoarea Sfintelor Femei Mironosiţe s-a încheiat cu agapa de hram, organizată de generosul părinte Vasile Covalciuc.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”