02 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Numărul de ore la română au fost reduse - Ca să nu rămână văduviţi şi de limba maternă, acum, ca niciodată, românii din Ucraina au nevoie de susţinerea Patriei istorice…Unde sunt „liderii” ???

21 februarie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi am aşteptat, cu sufletul la gură soarta „recomandărilor”, proiect ce s-a aflat în discuţie până la 28 ianuarie curent, în care Ministerul Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei „recomanda” direcţiilor şcolilor să aleagă care limbă să fie studiată şi câte ore să-i fie rezervate, adresarea către Minister a unor profesori de română din regiune, cu rugămintea de a fixa orele pentru fiecare disciplină în parte şi de a spori numărul de ore la română, precum sunt  la ucraineană sau măcar cum au fost până acum, ca Materna să fie limba de bază în şcolile cu limba română de predare, să-i fie repartizate şi fixate orele necesare de studiu, şi de data aceasta n-a fost luată în consideraţie. Ba mai mult, numărul de ore de română nu numai că nu au sporit, ci au fost reduse.

Deci, conform ordinului Ministerului Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei din 21 februarie 2021,  executarea căruia va începe din septembrie 2022, pentru studierea limbii române Ministerul pune la dispoziţie şcolilor  pe săptămână  4 ore - limba minorităţilor, adică româna şi limba străină (înainte doar limbii române i se repartiza - clasa a 5-a -3 ore, cl. a 6-a – 3,5 ore, cl.7-a – 2,5 ore, cl 8-9-a – 2 ore), literatura română şi literatura universală (curs integrat) – 1,5 ore pe săptămână, pe când înainte 3,5 ore pe săptămână. Deci, aceste 4 ore pe săptămână sunt împărţite la alegere - limba română împreună cu limba străină, pe când pentru limba ucraineană se dă 4 ore pe săptămână, iar pentru literatura ucraineană – 2 ore pe săptămână, care sunt fixate (nu sunt la alegere, ci obligatoriu). Şi aceasta în timp ce şeful statului vorbeşte despre „protejarea” drepturilor minorităţilor naţionale din Ucraina, a limbii, tradiţiilor, folclorului…. Or, conducerea Ucrainei se pregăteşte intens de ucrainizarea şcolilor cu limba română de predare, acţionează politica rapidă de asimilare a românilor.

Ca să fie pe înţelesul cititorului, aceste 4 ore pe săptămână sunt împărţite:  limba română împreună cu limba străină – la alegere, pe când pentru limba ucraineană se dă 4 ore pe săptămână, care nu se pun în discuţie, sunt fixate. Aşa dar,  Ministerul Educaţiei, în pofida adresării şi voinţei profesorilor de română, oferă direcţiilor şcolilor dreptul la alegere, care limbă să fie studiată şi câte ore să-i fie rezervate.  De acum totul va depinde de directori. Dacă li se va „recomanda” să i se distribuie limbii române 1 oră pe săptămână, iar celei străine – 3, căci astfel „doresc elevii”, vor repartiza, tot ce e posibil. Şi se prea poate ca, având în şcoli rude, cumetri, care predau o limbă străină, să le repartizeze ore de engleză, franceză, în detrimentul limbii române.

Astfel, dacă în luna ianuarie curent, Ministerul Educaţiei „recomanda”, acum aceste reguli au devenit lege. De altfel, nu trebuie să fii mare analist, să ai un ochi mare la ceafă, ca să vezi şi să înţelegi cum se bate apa-n piuă - se face tot posibilul ca limba română să dispară din şcoli.

„Zorile Bucovinei” semnaliza această situaţie confuză încă la 1 februarie curent, dar n-a reacţionat nici un lideraş. Ce fac liderii?  Şi când limba română va fi cu totul exclusă din şcoli vor mai scrie pe Internet „Trăiască şi înflorească limba română”?

La 21 februarie în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Limbii Materne, instituită pentru apărarea drepturilor omului, a popoarelor băştinaşe,sărbătorită cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul, fiind anunţată pentru prima dată de UNESCO la 17 noiembrie 1999 și recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin aceeași rezoluție prin care 2008 a fost declarat Anul Internațional al Limbilor.Conform acestei organizaţii mondiale, cel puţin 43% din cele 6.000 de limbi vorbite pe glob sunt pe cale de dispariţie. Diversitatea lingvistică este din ce în ce mai ameninţată, pe măsură ce tot mai multe limbi dispar. La nivel global, 40% din populaţie nu are acces la o educaţie în limba pe care o vorbeşte, suferă de marginalizare, discriminare, numeroase comunităţi fiind victime ale încălcărilor drepturilor omului, printre care şi românii băştinaşi din Ucraina. Adoptarea de către Rada Supremă, în septembrie 1917, a Legii educaţiei, cu drasticul art. 7 ce  ne scoate limba română din şcoli, a fost un ultim signal de alarmă pentru noi, românii din Ucraina, cărora ne-a fost, practic, oprimat dreptul  constituţional la învăţământ în limba maternă… Or, „Limba e sufletul şi inima poporului”, dacă ne moare sufletul, murim ca popor.

La 16-17 februarie curent, Excelenţa Sa, Cristian-Leon Ţurcanu, Ambasadorul României în Ucraina, a efectuat o vizită de lucru în Cernăuţi, având întrevederi cu edilii oraşului şi regiunii, cu conducerea Universităţii Cernăuţene, vizita vizând, în primul rând, provocările din sfera învăţământului, inclusiv, şcolile  cu predare în limba română, precum şi alte aspecte relevante pentru comunitatea românească din regiune. Şi ce credeţi, încă a fost criticat de unii „mari patrioţi români”, copiii şi nepoţii cărora nu cunosc o iotă de română, cum că, vezi, a venit, dar nu s-a întâlnit cu cei mai importanţi lideri români din cea mai numerică asociaţie din ţinut.

Sunt mai mult decât sigură că aşa-numiţii lideri nu înţeleg gravitatea situaţiei, de altfel unde au fost şi unde sunt în timp ce „Zorile Bucovinei”, încă la 1 februarie curent, semnala şi semnalează situaţia catastrofală din şcolile noastre cu limba română de predare, că mâine poimâine ne putem trezi fără limba română în şcoli. Oare înaltul demnitar român să-i adune doar ca să-i „admire” cum se vorbesc unii pe alţii, cu câtă răutate şi invidie îi ponegresc pe acei care ceva, totuşi, fac, în timp ce sufletul şi inima poporului român, cu rădăcini de veacuri pe aceste meleaguri străbune, moare încetul cu încetul. După cum vedeţi, nici o nădejde în „lideri”!

Risc să mă repet, însă, dacă românii din Ucraina nu vor fi susţinuţi de Bucureşti, pe căi diplomatice, limba română va dispărea din şcoli până în 2023, termen, când, conform art. 7 al Legii educaţiei, urmează să fie implementată respectiva lege –  în clasele primare  elevii  vor învăța în limba maternă, concomitent  cu studierea limbii de stat, din clasa a 5-a –  cel puțin 20% din disciplinele  de studiu vor fi  predate în limba ucraineană, cu o sporire  a volumului predării  ce în clasa a 9-a urmează să constituie  40% , iar în clasele superioare –  cel puțin 60% din materiile de studiu .

Deci, ca să nu rămână văduviţi şi de limba maternă, acum, ca niciodată, românii din Ucraina au nevoie de susţinerea Patriei istorice.

Felicia NICHITA-TOMA