02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NE IUBIM LIMBA ŞI PORTUL - Săptămâna limbii materne la CIE Cupca

19 februarie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Anual în a doua decadă a lunii februarie marcăm Ziua limbii materne. Pentru fiecare popor limba maternă este cartea lui de vizită. Iar marii poeți, prozatori, literați, compozitori, pictori, ziariști, profesori – fiecare în domeniul său a binecuvântat în opera sa, cum a știut el mai bine, farmecul, măreția și importanța limbii materne.

Anul acesta, deși cu restricțiile necesare, acest eveniment a coincis cu încă un eveniment  - ziua de naștere a marelui poet basarabean Grigore Vieru.

Grigore Vieru – poetul care atât de frumos a scris, a cunoscut, a iubit, a promovat  limba maternă. Grigore Vieru – numit și poetul mamei, este iubit, stimat, prețuit  nu numai de cunoscătorii limbii materne, dar și de toată lumea. 

Anual de ziua nașterii regretatului poet al nostru, la CIE Cupca sunt organizate diferite măsuri dedicate lui Grigore Vieru.

În permanență profesorii de limba și literatura română ai Complexului nostru organizează expoziții de cărți, ziare, reviste cu materiale de și despre Poetul Național al nostru  - Mihai Eminescu, despre poetul  mamei – Grigore Vieru, despre alți clasici ai limbii materne, cât și limbii materne în general.

Asemenea expoziții sunt organizate în incinta muzeului școlar, cât și la biblioteca școlii noastre.

Prin clase sunt organizate lecturi literare, recitaluri poetice, concursuri pentru cunoașterea operei diferitor scriitori.

Vorbind despre limba română, în proză și în versuri elevii noștri sub îndrumarea profesorilor și a învățătorilor, vorbesc și despre marii clasici, dar și poeții moderni, care au proslăvit limba română în operele lor.

Astfel, profesoara de limbă maternă, d-na Lucica Dușceac a pregătit cu elevii clasei a 5-ea, a căror dirigintă este, un montaj literar-muzical sub genericul „Limba maternă – floare eternă”. Elevii au recitat versuri despre limbă, au interpretat cântece dedicate graiului matern, au răspuns la întrebările victorinei „Recunoașteți personajele, opera, autorul, și cine vorbește ?”. În cabinetul de limbă română a fost pregătită o expoziție dotată cu fotografiile marilor clasici ai limbii române.

Profesoara Olimpia Bojescu la rândul ei a pregătit ulimbii române cu elevii clasei a 6-ea.

Profesoara Marilena Zâgrea a pregătit cu elevii mai multe gazete de perete cu tematica respectivă.

 La toate aceste manifestări au participat, au fost invitați reprezentanți din administrația școlii. S-au încadrat în toate acestea membrii comitetului școlăresc, membrii cercului muzeografic și al cenaclului literar „Lămâița”.

O altă expoziție cu ziare, citate, fotografii, dar și cu diferite atribute ale neamului nostru: prosoape brodate, busuioc în ulciorul tradițional, citate și gazete de perete, a fost amenajată în coridorul școlii.

Asemena măsuri educă la elevi dragostea de limba maternă, de frumoasele valori ale neamului nostru: de neam, credință, datini, tradiții, obiceiuri...

Eleonora Schipor, pedagog-organizatoare la CIE Cupca