28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

"Căci toţi se nasc spre a muri şi mor spre a se naşte”

25 ianuarie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Cât adevăr tăinuiesc aceste versuri din „Luceafărul” lui Eminescu! În prezent, când, în fuga după bani, aprecierea valorilor, dacă nu lipseşte cu desăvârşire, este, oricum, anemică, pentru generaţii întregi de elevi, studenţi, profesori, care l-au avut mentor şi dascăl, coleg şi prieten, numele Învăţătorului, Publicistului, Patriotului,  Omului de cultură Vasile BIZOVI din Boian  a rămas farul de la care vin să ia lumină, curaj şi demnitate. Deşi astăzi, 25 ianuarie, s-au împlinit 21 ani de la plecarea subită la cele eterne spre a se naşte prin moarte, lecţia umană, lăsată foştilor discipoli, dar şi colegilor de iubitul lor dascăl şi exeget, a reuşit să sfinţească şi să înnobileze cu numele lui satul natal, societatea în care a avut o voce aparte într-o perioadă de căutare şi zbucium. Timpul nu i-a şters imaginea din amintirea celor care-l iubesc, cei care au luat lumină de la Profesorul Vasile BIZOVI, care a amăgit moartea spre a se naşte din nou, rămânând în inimile discipolilor viu, ca o lumină dătătoare de viaţă,  şi după moarte. El a fost nu doar un ilustru pedagog, ci a promovat valorile culturii poporului român, păstrând şi ducând mai departe această flacără a românismului în vremuri de Golgotă pentru românii din nordul Bucovinei.

Omagiat nu o dată prin diverse manifestări la sediul ziarului „Zorile Bucovinei”, unde, când era în viaţă, adeseori trecea şi era oaspete aşteptat, la Boian, în vechea vatră românească,din iniţiativa fostului elev Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, cel mai mare  şi destoinic fiu al Boianului îşi continuă idealul şi după moarte prin discipolii care i-au urmat crezul şi aspiraţiile, Vasile Bizovi fiind părinte spiritual pentru multe generaţii de elevi şi studenţi. El n-a fost doar un simplu profesor, îndrăgostit de glie, de tot cea fost măreţ şi glorios în Ţara sa – România, ci şi un mare artist al cuvântului. Îmbrăcată într-un permanent veşmânt sărbătoresc al limbii române, slova sa, înserată în paginile ziarului nostru şi nu numai, a slujit cu suflet discipolilor, neamului înstrăinat. E autor de manuale şcolare, lucrări didactice.PublicistulVasile Bizovi a scris peste 800 de articole, vizând istoria, pedagogia, probleme ce ţineau de procesul de redeşteptare naţională a românilor din nordul Bucovinei, pe care le-a publicat în ziare, reviste şi almanahuri ca „Zorile Bucovinei”,  „Ţara Fagilor”, Codrul Cosminului”, Concordia”, „Glasul Bucovinei”, „Mioriţa”, „Plai Românesc”, „Literatura şi Arta”, „Arcaşul”, „Nistru”, „Cultura Moldovei”etc.

Prin anii’ 90, după prăbuşirea epocii roşii a comunismului, când se miza pe o renaştere naţională, Patriotul Vasile Bizovi a fost sufletul românismului în Bucovina înstrăinată de Ţară, membru activ al mai multor societăţi, membru fondator al Societăţii „M. Eminescu”, a creat şi a condus filiala din Boian, iniţiind la baştină înălţarea monumentelor lui Ion Neculce şi în memoria victimelor regimului stalinist, instalarea basoreliefului cronicarului Ion Neculce pe frontispiciul Gimnaziului din Boian-Hliniţa. Pentru merite deosebite în domeniul pedagogiei, în 1965, i s-a oferit titlul onorific de Învăţător Emerit al Ucrainei, fiind distins şi cu medalia „Makarenko, iar în 1970, a fost delegat, din partea Bucovinei, la Congresul Scriitorilor din Republica Moldova etc.

Prin pledoaria sa culturală, a pus suflet şi simţire românească în tot ce a făcut şi a creat, Vasile Bizovi, Învăţător Emerit al Ucrainei, titlu meritat cu prisosinţă, care i-a pus în valoare activitatea profesională, rămâne un model de urmat pentru generaţiile actuale şi viitoare, o lumină de veghe  în catedrala spiritualităţii neamului. A fost o personalitate de excepţie, un profesor erudit şi un îndrumător cum nu a mai fost altul. Deşi s-au perindat 21 de ani de când a trecut în veşnicie, continuă să înnobileze galeria marilor personalităţi a culturii  din nordul înstrăinat al Bucovinei. A lăsat urmaşilor o comoară inestimabilă – Monografia „Boianul”, la care Domnia Sa a osârduit, neprecupeţindu-şi puterile, şi care a apărut post-mortem graţie grijuliei sale soţii Eleonora, care îi păstrează vie amintirea şi-i valorifică creaţia. Poate că nici nu apărea, dacă nu era această Doamnă curajoasă, Eleonora Bizovi, care i-a luat locul, luptând cu atâta îndrăzneală pentru Limbă şi pentru ceea ce se mai poate salva.

Personalitate de o aleasă cultură, care şi-a adus contribuţia la dezvoltarea şi păstrarea limbii române, promovarea valorilor naţionale şi păstrarea  identităţii, Vasile Bizovi a trecut prin viaţă nu, pur şi simplu, doar ca un pedagog, ci ca unul din cei mai buni învăţători din Ucraina, ca unul dintre cei mai înflăcăraţi patrioţi ai neamului.

Să fim demni de el,împărtăşind  idealurile pentru care a trăit şi a activat în timpuri nefaste Profesorul şi Patriotul Vasile Bizovi!

Felicia NICHITA-TOMA.