28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎI URĂM „LA MULŢI ANI!”, DE ZIUA PATRONULUI, PĂINTELUI ION GORDA DIN VOLOCA

20 ianuarie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în ziua Sfântului Apostol Ioan Botezătorul pe stil vechi, dangătul clopotelor bisericilor noastre creştine a răsunat, îndreptându-le românilor bucovineni paşii spre sfintele lăcaşe de închinare pentru a se ruga Celui de Sus în graiul strămoşilor – în limba română.  La Biserica „Sfântul Nicolai” din comuna Voloca, vechi locaş de cult, târnosit la începutul secolului al XX-lea, considerat cel mai vechi templu din lemn din ţinut, preacucernicul părinte paroh Ion Gorda, protopop de Hliboca, s-a rugat nu doar pentru toţi cei ce poartă numele Ion, ci pentru întreg neamul românesc.

Adevărul e că, în această vatră româneasca, frumoasa comună Voloca, floare aleasă  pe harta  Bucovinei, cu vechi şi frumoase tradiţii, cu o istorie bogată, cu mari personalităţi, miracolele prind viaţă şi fără sărbători, deşi nu există minune mai mare decât cea de a-ţi păstra zestrea moştenită din moşi-strămoşi –credinţa, limba, tradiţiile.

Harnici, păstrători fideli ai sfintelor valori creştine şi spirituale, ale sacrelor idealuri ale neamului, gospodari de viţă românească, volocenii  au venit să se roage şi să se închine Sfântului Ioan, care stă de strajă întru apărarea credinţei, care ne-a lăsat o învăţătură demnă de urmat că nu viaţa aceasta este cea pentru care trăim, nu lumea aceasta este cea pentru care ne zbuciumăm, ci trebuie să lăsăm o urmă frumoasă pe acest pământ străbun, precum faptele Sfântului, să găsim cheia ce întăreşte în credinţă, în dragoste şi iubire de aproapele, de cele sfinte ale neamului, de grai, de glia strămoşească.

Cu această mare dragoste în suflet, enoriaşii  s-au rugat lui Dumnezeu, i-au adus prinosul de mulţumire  cucernicului părinte Ion pentru frumoasa slujire la altarul credinţei, felicitându-l cu ziua patronului.

Cu un frumos cadou şi un pios mesaj de felicitare s-a alăturat românilor din Voloca Excelenţa Sa, dna Irina loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, care, cu prezenţa, cu inima şi sufletul, e mereu alături de comunitatea românească din nordul istoric al Bucovinei.

Îi urăm şi noi, cei de la „Zorile Bucovinei”, vrednicului slujitor al altarului, cucernicului părinte Ion Gorda, protopop de Hliboca, împlinirile dorite în oaza dumnezeirii,

MULŢI ŞI FERICIŢI ANI ÎN SÂNUL ORTODOXIEI!