02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DE SFÂNTUL VASILE CEL MARE, ROMÂNII DIN STOROJINEŢ ŞI-AU FELICITAT DUHOVNICUL – PĂRINTELE VASILE COVALCIUC – UN EXEMPLU DE EVLAVIE ŞI SLUJIRE NEAMULUI

14 ianuarie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

În trepidanta  lumină a sărbătorilor creştine ce poartă însemnele Naşterii şi Nemuririi, când peste tot răsună chemarea geniului poeziei româneşti, în sfântul praznic al zilei de 14 ianuarie, când, după ce şi-au înălţat sufletele prin rugăciune, credincioşii ortodocşi îl sărbătoresc, pe stil vechi, pe Sfântul Vasile cel Mare, asistând la slujba Sfintei Liturghii, enoriaşii au venit să primească binecuvântarea şi să împărtăşească bucuria valorilor creştine la praznicul unuidistins slujitor al altarului Bisericii „Sfântul Gheorghe” din Storojineţ, să-l felicite pe duhovnicul  protoiereu Vasile Covalciuc, protopopul de Storojineţ, un mare ierarh bucovinean, cu ziua de naştere şi cea a patronului protector, mulţumindu-i pentru frumoasa slujire celor sfinte, împărtăşirea valorilor creştine, pentru ajutorarea celor sărmani şi flămânzi.

O vorbă înţeleaptă spune că fiecare dăruieşte ce are în suflet.  Semănător de lumină şi bucurii, părintele protopop de Storojineţ Vasile Covalciuc dăruieşte  iubire şi înţelepciune.  Or,  iubirea dăruită din suflet naşte iubire. Din dragoste pentru enoriaşii săi, generosul duhovnic înmulţeşte această iubire prin grija ce-o poartă pentru educaţia tinerei generaţi, dar  şi prin crearea Şcolii duminicale pe lângă Biserica „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Storojineţ, de pe fosta moşie a lui Iancu Flondor. Şcoala duminicală a fost inaugurată la 1 decembrie 2018, în Ziua Naţională a României, când întreaga suflare românească sărbătorea Centenarul Unirii, lăcaşul înţelepciunii fiind sfinţit de către ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei.

Înălţătorul serviciu divin a fost oficiat de ÎPS Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, susţinut de protopopul Vasile Covalciuc, fiul său, Vasile Covalciuc junior, sosit împreună cu soţia Ekaterina din Moscova, părintele Gheorghe Covalciuc, de un sobor de alese feţe bisericeşti.

Ca evlavios creştin, părintele protoiereu mitrofor Vasile Covalciuc le-a deschis uşa sufletului  oaspeţilor dragi, care au înfrumuseţat sărbătoarea cu buchete de flori şi sincere mesaje de felicitare - Excelenţa Sa, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul  General al României la Cernăuţi, Ihor Mateiciuk, primarul Storojineţului, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Lilia Govornean, preşedinta Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, enoriaşi din Storojineţ, feţe bisericeşti din România şi Ucraina.

Magia sfântului colind a fost înălţat până sus la Porţile cerului de către un grup de tineri talentaţi, printre care Ioan, fiul părintelui Vasile Covalciuc, dirijaţi de fiul cel mai mic, dar înzestrat cu talent divin, Mina. O floare dalbă la icoana Datinii străbune a înflorit prin minunatele colinde şi vocile melodioase ale altui grup de tineri din Ropcea, Storojineţ şi Molodia. Din împărăţia Ler-ului, din Fălticeni, răzbătând din greu la frontieră nu din cauza troienilor spulberate, ci pandemiei, care ne desparte de fraţi mai rău decât sârma ghimpată, a sosit o ceată aleasă de urători, care prin frumoasele şi ineditele colinde au aprins luminile misterului frumoaselor, sfintelor  şi strămoşeştilor noastre datini.

Felicia NICHITA-TOMA

Pentru „Zorile Bucovinei”