02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Românii din Ciudei îşi păstrează cu dăruire Biserica din suflet – credinţa, limba, neamul românesc

20 decembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Mărturisitoare a iubirii faţă de grai şi neam, o comunitate de vrednici români din comuna Ciudei, una dintre cele mai mari din nordul istoric al Bucovinei, unită în sacralitatea limbii române prin cuvântul duhovnicesc al cucernicilor slujitori ai altarului – preoţii Vasile şi Nicolae Popescu, dar şi prin exemplul de dragoste şi dăruire idealurilor naţionale, demonstrate pe viu de vrednicul primar Anatol Piţu, păstrează perpetuu credinţa străbună, memoria tragicei noastre istorii. Or, având asemenea gospodari de frunte, asemenea repere, românii din  comuna teritorială unită Cudei, în pofida vitregiilor istoriei, îşi păstrează cu dăruire Biserica din suflet - credinţa, limba, neamul românesc.

Oază spre mântuire a sufletelor credincioşilor şi Catedrală a românismului în această parte înstrăinată de Ţară, Biserica a fost sfinţită la 19 decembrie 1887 de Mitropolitul Bucovinei și Dalmației Silvestru Morariu-Andrievici. Cea mai mare podoabă a Sfântului locaş e catapeteasma realizată de cunoscutul pictor Epaminonda Bucevschi.

Pentru a proteja, a păstra cu sfinţenie şi pietate patrimoniul cultural şi duhovnicesc, moştenirea lăsată de strămoşi, protoiereul Nicolae Popescu, preotul-paroh al bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitate, susţinut de primar şi de românii din Cudei, cu binecuvântarea ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuților și Bucovinei, a inițiat renovarea și întărirea Sfintei Mese din Altarul bisericii, la care s-a săvârșit Sfânta Jertfă timp de mai bine de un secol. După finalizarea lucrărilor de restaurare, Vlădica Meletie a oficiat, la 6 decembrie 2020, slujba de sfințire și a sigilat sfânta cămașă de pe Sfânta Masă,  atingându-se, după cum a mărturisit, de istoria ţinutului bucovinean, simțind puterea Harului lui Dumnezeu care lucrează prin Tainele săvârșite pe Sfânta Masă de piatră, sfințită odinioară de Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici.

Astăzi, 20 decembrie, 2020, în această binecuvântată duminică, precedată de înălţătorul praznic, Sfântul Ierarh Nicolae, cu ocazia sfințirii picturii din altar și a Sfintei Mese îmbrăcate în veșmânt nou, prelucrat în marmură, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din comuna Ciudei a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească cu participarea IPS Meletie, Mitropolitul Cernăuților și Bucovinei, ajutat de preoţi din România şi Ucraina, de protopopul raionului Storojineţ, Vasile Covalciuc.

Rugăciunea, credinţa în Dumnezeu şi iubirea de Ţară vibrează în sufletul românului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba strămoşească. În limba română a oficiat serviciul divin şi s-a rugat, alături de preoţi şi enoriaşi, Mitropolitul Meletie. Or, ruga fierbinte în Limba Mamei ne aduce licărul speranţei că Biserica, unde rugăciunile se înalţă cu dulcele grai românesc, va păstra pentru urmaşi fiinţa naţională.

Au împărtăşit cu românii din Ciudei acest praznic al bucuriei, fiind prezenţi în această oază a evlaviei, unde porţile cerului se deschid cu  harul divin şi mirul credinţei, Excelenţa Sa, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, împreună cu soţul Flaviu Hotopan,  care au împărţit cadouri dulci vlăstarilor de români, dar şi membrilor minunatului cor de copii, dirijat de părintele Nicolae Popescu, care au recitat poezii, înălţând cântări divine până la porţile raiului.

Lumina sfântă a sărbătorii a adus căldură în sufletele românilor din această oază a românităţii şi prin prinosul de mulţumire  al dnei Irina-Loredana Stănculescu, adus pentru că păstrează credinţa şi limba strămoşească. Un cuvânt de gratitudine faţă de vrednicii slujitori ai altarului – Vasile şi Nicolae Popescu, a avut primarul comunei Anatol Piţu, în piosul său mesaj vibrând şi bucuria de a simţi inima Patriei-mamă alături de românii din istorica provincie a României prin prezenţa Excelenţei Sale, dnei Consul General Irina-Loredana Stănculescu, fapt sensibilizat şi de preacucernicul protopop Vasile Covalciuc.

Şi noi, cei de la „Zorile Bucovinei”, adresăm cuvinte de mulţumire preoţilor Vasile şi Nicolae Popescu, primarului Anatol Piţu pentru invitaţia de a fi alături la această sărbătoare de sacră înălţare duhovnicească.

Acum, când porţile Lerului sunt larg deschise, iar îngerii în ceruri înalţă cântări divine, să venim la izvorul credinţei cu o rugă în dulcele grai românesc pentru a dăinui ca neam prin evlavie şi iubire.

Felicia NICHITA-TOMA

pentru „Zorile Bucovinei”