28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

În sfârşit, Catedra de Română a Universităţii din Cernăuţi va avea o şefă româncă – Cristina Paladian

7 decembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

E îmbucurător acest fapt, deoarece, până la alegerea în acest post a dnei Cristina Paladian, șefă a Catedrei de Filologie Română și Clasică a fost ucraineanca Halyna Zahaiska.

La 2 decembrie curent, noua şefă a Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității Naționale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi a fost aleasă o româncă bucovineancă din Ostrița Herței, conf. univ. dr. Cristina Paladian.

Dna Cristina Paladian e absolventă a aceleiaşi catedre de Filologie Română şi Clasică, unica instituţie de învăţământ superior din Ucraina ce pregăteşte, în primul rând, profesori de limba și literatura română. În 2012 îşi susţine teza de doctorat, devenind în 2019 conferențiar universitar. A publicat peste 70 de studii în domeniul filologiei, fiind şi autoare a unei monografii ştiinţifice. Conf. univ. dr. Cristina PALADEAN e specialist în teoria literaturii, teoria și practica versificației, poetica comparată și teoria traducerii.

Îi adresăm doamnei Cristina Paladian cele mai sincere felicitări cu această ocazie, dorindu-i mult succes în activitate, forţe inepuizabile şi dorinţa nestrămutată de a păstra această instituţie de  învăţământ superior şi a perpetua tradiţiile ei, a împărtăşi idealurile pentru care a trăit, a muncit şi a creat savantul Grigore Bostan,  alte personalităţi marcante, care s-au aflat în fruntea Catedrei.

Cu aleasă preţuire, „Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi