28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Nici Eminescu nu ne-a unit, nici pandemia nu ne-a făcut mai buni

2 decembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Nici la acest 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, Eminescu, opera, lupta şi jertfa căruia sunt  „o ofrandă adusă pentru unitatea neamului”, după cum afirma Nicolae Iorga, n-a reuşit să ne unească. Deşi ne-am adunat împreună la depuneri de flori la monumentul Poetului din centrul Cernăuţiului – ”cea mai frumoasă parte a Moldovei”, după cum numea Eminescu Bucovina, am rămas în continuare divizaţi, împărţiţi în grupuri, fiecare cu „partidul” său, cu invidia şi răutatea sa în suflet. Or, nu în zadar se spune că unde-s doi români sunt trei partide.

Nu dezbinaţi a dorit să-i vadă Eminescu pe români, ci uniţi într-un singur crez şi ideal – cel al iubirii de Patrie, de Neam. „Unirea românimei e visul meu de fier”, spunea Eminescu. Or, pentru unirea tuturor românilor în hotarele „Daciei Mari”, la 24 ianuarie 1882, Eminescu înfiinţa societatea secretă „Carpaţii”. Deci, Mihai Eminescu a luptat pentru afirmarea unităţii româneşti eterne.

Nici Eminescu nu ne-a unit, nici pandemia nu ne-a făcut mai buni. Am rămas cum am fost şi cum suntem…

 

Să lăsăm ura, răutatea şi duşmănia, căci primim ceea ce dăruim, totul se întoarce la noi, dar înzecit, să urmăm învăţăturii sănătoase a celui care ne-a înveşmântat graiul în frumosul veşmânt al Limbii Române. Сând limba română, sufletul românului, va fi scoasă din şcolile noastre româneşti, oare în Betleemul prunciei celui mai mare Poet român, pe care l-a zămislit vreodată pământul vechii Dacii, în dulcea Bucovină, „Raiul Moldovei”, după cum spunea Eminescu, îşi va mai aminti cineva de El şi de chemarea lui?

Felicia NICHITA-TOMA