02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, MAESTRO NICOLAE MINTENCU!

15 noiembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Acum, când clipa de graţie îl aduce în oaza celor mai împliniţi ani ai vieţii – 78, rapsodul, poetul, folcloristul şi eruditul profesor Nicolae MINTENCU, Cetăţean de Onoare al comunei Voloca, Învăţător Emerit al Ucrainei, adevărat păstor al doinelor şi baladelor, cel care cu dăruire şi-a consacrat peste 63  de ani cântecului, jumătate de veac scrisului, iar 58 de ani pedagogiei, e îmbrăţişat cu cele mai sincere felicitări de colegi şi prieteni care îi preţuiesc munca şi dăruirea.

Înnobilat cu talent de muzele cântecului şi poeziei, l-au încoronat laurii multor festivaluri, concursuri naţionale şi internaţionale, fiind vrednic şi de Trofeul Concursului Internaţional „Oamenii timpului”, la care a fost recomandat de colectivul pedagogic, de direcţia Şcolii de Cultură Generală din pitoreasca şi istorica vatră de vrednici români – comuna Voloca.

Având harul de a pescui cuvinte din izvorul graiului matern, prin înălţătoarele-i ode, dedicate frumoasei şi împătimitei noastre Bucovine, Mamei, Neamului şi Vetrei Străbune, a fost distins cu Premiul raional literar „Olga Kobyleanska”, bogatele-i realizări încununându-i-se în cele 8 culegeri de versuri – „Timpul curge”, „În viaţă sunt un pelerin”, „Doina mea în codru-i scrisă”, „Duminicile sufletului meu”, „În pridvorul toamnei”. De altfel, şi membrii Cenaclului „Tinerii actori” de la ŞM Voloca, îndrumaţi de profesorul Nicolae Mintencu, sunt laureaţi ai Festivalului de teatru pentru tineret, desfăşurat la Suceava, cu piesa „Luceafărul” de Mihai Eminescu. Ar fi meritat cu prisosinţă să se numere printre membrii Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi şi  alte regalii…

Apropo, Cântecul şi Poezia îl menţin pe profesorul Nicolae Mintencu  pe verticalitatea creaţiei, iar măiestria profesionistă îl înalţă pe o treaptă superioară pe scara instruirii şi educaţiei tinerilor vlăstari români din Voloca. Pentru rodul bogatelor sale realizări în domeniul învăţământului, Domnia Sa a fost distins  cu Diploma de Onoare a Administraţiei Raionale de Învăţământ, a Direcţiei Regionale Învăţământ şi Ştiinţă, de Ministerul Învăţământ şi Ştiinţă din Ucraina, i s-a conferit titlul de învăţător-metodist, înaltul titlu de Învăţător Emerit al Ucrainei. Pentru promovarea limbii şi culturii române a fost menţionat cu Diploma de Excelenţă a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Preşedinte al filialei din comuna Voloca a Societăţii „Mihai Eminescu”, membru al Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, dl Nicolae Mintencu e prezent la toate manifestările culturale ce se desfăşoară cu dor de Grai, de Neam.

Noi, ziariştii de la „Zorile Bucovinei”, îi urăm neobositului rapsod, poet şi Învăţător cât mai multe clipe frumoase de primăvară în toamna vieţii, să-l ningă soarta-ncet doar cu picături de fericire, muza să-i continue  zborul în Eterna Graiului Matern, un munte de sănătate să-l înalţe mereu spre piscurile creaţiei, iar Fortuna să-i numere anii cu bucurii şi împliniri!


„Zorile Bucovinei”,

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din Regiunea Cernăuţi