28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ziua Profesorilor. la şcoala românească din Cupca

3 octombrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Prima duminică a lunii lui Brumărel ne vine cu o sărbătoare deosebită în viața noastră – Ziua lucrătorilor din învățământ. Ziua Profesorilor.

La CIE Cupca este o sărbătoare deosebită. Este ziua autoconducerii. Elevii claselor superioare devin pentru o zi profesori. De asemenea  pregătesc un concert dedicat acestei zile deosebite. Felicitări, versuri, cântece, urări de bine răsună în această zi cu drag pentru dascălii iubiți.

Nu uităm în ajun să-i felicităm și pe veteranii învățământului public, cei care zeci de ani au trudit în această școală, iar acum se află la odihna binemeritată.

Foștii elevi deasemenea nu uită să ne felicite trimițindu-ne mesaje prin rețelele de socializare, telefon etc. Le mulțumim și conducătorilor altor instituții care nu uită să ne felicite. Felicitări și urări de bine primim și din partea părinților elevilor noștri.

Această sărbătoare este o sărbătoare a întregii societăți, or, la vremea lor toți au trecut prin școală și de aici au plecat pe căile vieții.

Eleonora Schipor

Un buchet de crizanteme în toamnă

Membri comitetului școlăresc, ai cercului «Tinerii muzeografi» și ai cenaclului literar «Lămâița», toți elevii de la CIE Cupca felicită cu multă stimă, căldură și dragoste pe toți pedagogii acestei instituții de învățământ cu prilejul sărbătorii profesionale.

Bunii, scumpii, multstimații noștri dascăli ! Fiți întotdeauna așa cum sunteți, cum vă știm și cum puteți doar dumneavoastră să rămâneți mereu – sinceri, harnici, grijulii, pricepuți, binevoitori, îngăduitori, răbdători, amabili, neobosiți, neosteniți, minunați...

Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă-multă-multă sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească întocmai. Ne cerem din suflet iertare pentru că vă supărăm și vă necăjim uneori, dar vă iubim și vă prețuim, și rămâneți în inimile și sufletele noastre ca oamenii ce ne-au altoit cele mai nobile și și frumoase calități omenești : cinstea, omenia, adevărul, bunătatea, dragostea de viață, muncă, carte, neam, baștină, grai, credință, sat, meleag, stima și ajutorul reciproc.

Ne închinăm în fața domniilor voastre pentru munca enormă ce o depuneți de-a lungul vieții ca noi elevii de azi, cei de ieri, cei de mâine să ajungem oameni adevărați.

Să trăiți mulți ani frumoși, buni, bogați, bunii și iubiții noștri dascăli, și semănători de lumină în sufletele celor pe care îi și i-ați instruit cu atâta bunătate și bunăvoință. Toate florile acestei toamne vi le aducem la pragul sufletelor dumneavoastă nobile și pline de bunătate.

La mulți, mulți, mulți Ani, dragii noștri!

Învăţătorii

 Cad frunze ruginii- e toamnă aurie,

E zi de sărbătoare pentru învăţători,

Felicitări primiţi cu plecăciune,

Vin din mulţumiri buchete mari de flori.

 

 Seminţe de „boabe alese”

Tu semeni în suflet copilului,

Seminţele cunoştinţelor

Al omeniei şi binelui,

 

 Succesul elevilor „boabe de dor”

Cu ele înfloreşti, bun învăţător,

Elevi realizaţi ,,boabe de  mărgăritare’’

Bunule învăţător  - sunt succesele tale.

 

 Aşa ţi-e menit  - tot muncind să trăieşti,

Să semeni în suflet căldură,

Şi dragoste mare să altoieşti

De carte, frumos şi cultură.

 Ca taina adâncă ţi-i vorba,

Ai suflet curat ca izvorul,

Privire pătrunsă şi blândă -

Aşa e doar Învăţătorul.

 Trec anii în zbor de cocori,

Şi zilele viaţa le cerne,

Dar stima pentru Învăţători

Rămâne pe veacuri eternă.

 

 Se închină spre tine ca stropii de rouă.

Foştii elevi  ce te poartă în gând,

Viaţa să-ți fie ca o primăvară.

Că urmă frumoasă laşi pe Pământ.

Larisa Popescu-Chedic,

directoarea căminului cultural

din Pătrăuţii de Jos.