27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ŞI ROMÂNAŞII DIN CUPCA DORESC SĂ ÎNVEŢE ÎNTR-O ŞCOALĂ NOUĂ!! Ar trebui ca România să nu-şi uite copiii, să se îngrijească şi de aceşti puişori de român ce îşi iubesc atât de mult Limba, Neamul…

1 iulie 2020 р. | Categorie: Noutăţi


Atestat documentar încă pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, ctitorul Cernăuţiului, satul Cupca şi-a păstrat limba, portul autentic popular, tradiţiile. De altfel, „Veşnicia s-a născut la sat”. Parafrazându-l pe Lucian Blaga, cred, n-aş greşi dacă aş afirma că veşnicia s-a născut în acest sat frumos de pe Valea Siretului, Cupca, raionul Hliboca (fostul Adâncata), pitoreasca vatră de vrednici români, unde limba română, tradiţiile, portul popular, tot ce e autentic românesc e păstrat cu pietate. Această dragoste pentru valorile perene ale neamului  a prins viaţă şi în inima tinerelor vlăstare, mugureilor din localitate, faima Complexului Instructiv Educativ nr. 2 (director Constantin Bogdaniuc), purtând-o  elevii, membrii Ansamblului folcloric „Trăistuţa”, care, îmbrăcaţi în autenticul costum popular – haine vechi de 100 de ani, păstrate cu grijă în lada cu zestre a bunicilor, i-au surprins şi emoţionat nu o dată pe oaspeţii care le-au trecut pragul prin faptul cum îşi păstrează graiul, prin autenticitatea vestimentaţiei, dar şi prin cântec, dans popular, tradiţii.

Le-am admirat talentul fiind prezentă la Simpozionul Internațional cu genericul "Educație, Cultură și Spiritualitate Românească", organizat cu luni în urmă de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), prin osârdia preşedintei Lilia Govornean, desfăşurat în baza parteneriatului semnat graţie unui român cu suflet mare, profesorul Alexandru Dumbrava din Sibiu, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu,  după ce un grup de pedagogi, membri ai ACDERU, au vizitat România, luând cunoştinţă de procesul  de învăţământ din Judeţul Sibiu.

Astfel, pe parcursul a trei zile, profesori din Sibiu, au savurat din fineţea obiceiurilor şi tradiţiilor populare ale românilor din istorica provincie a României. Au fost puse în discuţie teme ce țin de educație, cultură și spiritualitate. Au urmat trei zile bogate în discuții, schimb de experiență, fiind semnate și 2 parteneriate între Casa Corpului Didactic Sibiu și Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina,  Biblioteca Județeană Sibiu.

La întâlnirea de suflet a fost prezent şi deputatul în Rada Supremă  Gheorghe Mazuraşu, ales de românii din regiunea Cernăuţi, care a declarat că înţelege că  „nimic nu e mai presus decât educaţia copiilor”, de aceea va  încerca „s-o adopte în legile Ucrainei”. Deputatul cunoaşte situaţia, în deosebi a şcolilor cu limba română de predare ce, conform Legii Ucrainei, din 2023 urmează să fie ucrainizate. Să nu ştie oare deputatul că cea mai mare dorinţă a românilor din această comunitate istorică e să nu fie văduviţi şi de Limba Maternă?

Românii din Cupca, oameni harnici, patrioţi adevăraţi care păstrează cu sfinţenie tradiţiile, portul popular, sunt mândri că au o şcoală cu vechi tradiţii, cu profesori erudiţi, elevi deştepţi şi talentaţi, cu locuri premiante la olimpiade, ar fi nespus de fericiţi ca odraslele lor să studieze Materna într-un edificiu nou, frumos amenajat, astfel şi carte s-ar face mai uşor.

Ar fi minunat să se ţină cont şi la Bucureşti de cuvintele înţelepte ale directorului CIE Cupca Constantin Bogdaniuc că „educaţia prin cultură e cea mai utilă, fiindcă cultivă frumosul, ceea ce rămâne în suflet pentru totdeauna”, să fie preţuită munca zilnică depusă de dascăli în această şcoală românească pentru a păstra, valorifica şi perpetua comoara cea mai de preţ, zestrea moştenită din moşi-strămoşi - limba, folclorul, tradiţiile şi obiceiurile poporului român..

În pofida faptului că şcoala e veche şi cupcenii ar merita una nouă, modernizată, cu toate comodităţile, aceşti pui de românaşi care nu-şi uită rădăcinile, prin talentul şi dragostea lor fac să înflorească totul în jur chiar şi când frigul înstrăinării de grai ne prinde aievea, demonstrând pe viu că sunt demni de străbuni, de neamul lor românesc, că sufletul lor e LIMBA, Tradiţiile, Portul Popular, că au o CASĂ, un GRAI de care nu are dreptul nimeni să-i lipsească, că valorile sufleteşti sunt mai importante decât cele materiale, că poţi să îţi iubeşti neamul învăţând şi într-o şcoală veche, recitând în dulcea limbă română, dansând şi cântând piese populare româneşti şi într-o casă de cultură ce mâine poimâine poate se dărâma. Ce-i drept, e văruită şi îngrijită, dovadă că românii din Cupca, chiar dacă nu au bani, sunt gospodari harnici, munca nu le e străină, nici curăţenia sufletului.

Şi dacă statul ucrainean cheltuieşte sume colosale pentru construirea unor şcoli imense, precum cea cu limba ucraineană de predare din Camenca, dar pentru CIE nr.2, pentru Casa de Cultură din Cupca nu găseşte mijloace necesare, ar trebui ca România să nu-şi uite copiii, să se îngrijească de aceşti puişori de român ce îşi iubesc atât de mult Limba, Neamul. La urma urmei, se cheltuiesc  mijloace financiare colosale pentru concerte, spectacole etc., cu vedete din Ţară (până la pandemie) ce se desfăşoară la Cernăuţi cu săli aproape goale, de ce atunci nu s-ar găsi bani ca soarele fericirii să zâmbească şi pentru aceşti copii dornici de a învăţa în română, să se bucure şi ei de o şcoală nouă, modernizată, precum elevii de la Gimnaziul din Crasna, construit, cu ani în urmă, pe banii Guvernului Român.

Dacă România doreşte să implementeze nişte lucruri valoroase pentru viitorul Ţării, pentru dăinuirea Neamului, pentru viitorul românilor din comunităţile istorice, ca ei să-şi poată păstra Limba, Identitatea, ar trebui să le  dea o importanţă deosebită, să-i susţină, să-i sprijine…

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”