28 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNII DIN COMUNA VOLOCA AU CU CE SE MÂNDRI, CU CE SE LĂUDA

14 februarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Mângâiată de apele bătrânului Derelui sub geana legendarilor Codri ai Cosminului, unde s-a ţesut o istorie de glorie graţie vitejilor lui Ştefan cel Mare, care i-au învins pe leşi, repurtând una dintre cele mai mari victorii, pitoreasca comună Voloca, înconjurată de sate demul ucrainizate, nu numai că şi-a păstrat nealterate limba, portul naţional şi datinile străbune, dar a devenit cunoscută în întreaga lume atât prin meşteşugul rochiilor de mireasă, cât şi prin talente, prin cântec şi joc.

Dar nici nu poate fi altfel, Voloca strălucind ca o perlă în comoara satelor noastre româneşti şi  datorită hărniciei, perseverenţei celor doi adevăraţi gospodari ce se află în fruntea comunei – primarul Valentin Hlopina şi viceprimarul Vasile Palamariuc.

Astăzi, în ziua Sfântului Valentin, conducătorii comunei au hotărât că au ce demonstra, cu ce se mândri, cu ce se lăuda, că zestrea lăsată din moşi-strămoşi urmează să fie expusă la Muzeul Etnografic din Cernăuţi, ca toată lumea să admire comoara Volocii ce reprezintă localitatea, cu toate că această frumoasă vatră românească, sunt sigur, nu mai are nevoie de prezentare – e cunoscută peste tot: faima i-o poartă românii de aici, care sunt primii în toate – şi la muncă, şi la cântec, şi la dans.

Anume la acest tezaur bucovinean, expoziţia – prezentarea Comunităţii teritoriale unite Voloca, s-a referit Nelea Kiricenko, şefă de secţie la Muzeul Etnografic din Cernăuţi, iar viceprimarul Vasile Palamariuc, directorul Muzeului Etnografic al comunei, a făcut o succintă prezentare a tezaurului satului ce leagă sub acelaşi nod identitar trecutul şi prezentul - expoziţie numismatică, cărţi vechi bisericeşti, colecţii de costume populare româneşti vechi şi moderne – anunţând că în anul curent speră că va fi inaugurat Muzeul satului Voloca, la adunarea exponatelor căruia şi-a adus aportul personal energicul şi veşnic tânărul,  volocean Ionică Semeniuc, care anul acesta a împlinit onorabila vârstă de 84 de ani, dar nu e lipsit de elan tineresc – a adunat peste 200 de exponate muzeeale. Meşteriţa populară Maria Bojescu a iniţiat publicul în confecţionarea trăistelor şi costumelor populare moderne cu mărgele. Un farmec aparte l-au avut colecţiile rochiilor de mireasă a firmei “Maxima”, condusă de Marin Guraliuc, şi cele de costume populare pentru tineret şi artişti amatori, confecţionate graţie întreprinzătorului Vitalie Onofreiciuc.

Doritorii de a admira expoziţia – comoara comunei Voloca, o pot face până la 10 martie 2020.

După cum vă spuneam, volocenii sunt primii şi foarte talentaţi în toate. Dansatorii din Ansamblul “Mărţişor”, conducător artistic Ion Cogan, şi maeştrii instrumentişti ai cunoscutului Taraf “Trandafir”, condus de Ion Bodnar, avându-l ca solist pe neîntrecutul rapsod Nicolae Mintencu, au dăruit celor prezenţi la vernisaj momente sublime de divină înălţare spirituală.

Nicolae TOMA pentru “Zorile Bucovinei”