26 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

A plecat în eternitate un bun român şi prieten, medicul Ion BROASCĂ

13 februarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Cu mare mâhnire şi durere în suflet scriem aceste rânduri, anunţând că Bucovina a pierdut încă un fiu vrednic, Ion BROASCĂ, președintele Societății Medicale ,,Isidor Bodea”, pe care a condus-o de la momentul fondării acesteia, iar „Zorile Bucovinei”(care pe tot parcursul existenţei sale a oglindit şi a susţinut activitatea medicilor români) - un prieten devotat.

E o pierdere irecuperabilă pentru nordul istoric al Bucovinei. A fost un om de aleasă bunătate, patriot adevărat, s-a străduit, precum patronul Societăţii, să fie model de slujire comunităţii, prioritare în activitatea asociaţiei fiind valorificarea tezaurului medical al Bucovinei, readucerea în actualitate a numelor notabile din istoria medicinii, mai mult de 30 de personalităţi fiind scoase din uitare, organizarea seminarelor, simpozioanelor, conferinţelor internaţionale cu tematică istorică, editarea, în 2012, a volumului „Mic dicţionar de medici români din Bucovina”, publicarea în mass-media a unor materiale despre contribuţia medicilor români din trecut la dezvoltarea serviciului sanitar din ţinut.

Activând în aceleaşi simţire şi dragoste românească, împărtăşind idealurile înaintaşilor, distinsul dispărut şi-a câştigat din partea colegilor români prestanţa de „continuator al ilustrului compatriot Isidor Bodea”.

De acum îl vom păstra doar în amintirile noastre. În aceste momente de adâncă durere pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat, împărtășim întristarea familiei și a comunității românești, adresăm sincere condoleanţe și exprimăm recunoştinţa şi piosul nostru omagiu pentru contribuția culturală remarcabilă adusă de medicul Ion Broască. Odihnească-se în pace !

„Zorile Bucovinei”

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi