27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

TINERI ÎNDRĂGOSTIŢI DE POEZIE AU APRINS LA CERNĂUŢI FLACĂRA SUBLIMULUI EMINESCIAN

18 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Sub auspiciile Centrului Bucovinean de Cultură Românească Cernăuţi (director Iurie Levcic), în parteneriat cu Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (preşedinte Lilia Govornean), Alianța Societăților Național-Culturale Româneşti din Ucraina (preşedinte Dumitru Caulea), Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale "Arboroasa”, Suceava (președinte Maria Calancea), Școala Gimnazială nr. 8 Suceava, Festivalul Transfrontalier ”Cu Eminescu în suflet și în gând” a finalizat cu un spectacol de gală al liricii eminesciene. La 18 ianuarie, din prourul amiezii şi până la apus de soare, inimile românilor adunaţi în spaţiul Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească „Ciprian Porumbescu” au fost dominate de poezia eminesciană, recitată şi cântată de copii şi adolescenţi – mai mult de 50 de participanţi din aproape 30 de şcoli din regiune. Avem ce învăţa de la copiii noştri, care au noroc de profesori ca cei de la Voloca, Mihoreni, Ciudei, Culiceni, Târnauca, Cupca, Draniţa, Ropcea, Hreaţa, Iordăneşti, Marşinţi şi alte sate neaoşe româneşti, care le altoiesc dragoste şi credinţă pentru limba română şi neasemuitul ei creator, Mihai Eminescu. Din evantaiul de talente voi menţiona cele două scenete – a elevilor ŞM Mihoreni împreună cu tineri artişti ai Teatrului Popular din cadrul Şcolii de Artă şi Civilizaţie Românească, condus de profesoarele Mihaela Lupu şi Maria Popa, precum, şi a trupei teatrale din Voloca, lustruite artistic de rapsodul Nicolae Mintencu, profesor de română, distins cu titlul de învăţător emerit al Ucrainei. Primii au rememorat viaţa lui Eminescu de la naştere şi primul său drum spre Cernăuţi până la zborul înalt de Luceafăr, iar tinerii voloceni, privegheaţi şi de directorul adjunct Maria Onofreiciuc, au reaprins străfulgerarea geniului nemuritor .

Deschis cu o rugăciune de „Iertare” pentru limba română de Ana Maria Calancea, discipola Şcolii Populare de Artă Cernăuţi, spectacolul de gală al liricii eminesciene părea că n-are sfârşit. De la cele mai mici gazde, până la elevi din clasele superioare, sosiţi din satele regiunii – toţi au manifestat o profundă pătrundere în frumuseţea, armonia, filozofia liricii eminesciene, purtând costume populare specifice zonei sau adecvate recitalului. Bunăoară, Iulia Rusu din Ciudei, Erica Penteleiciuc din Voloca au intensificat emoţiile şi cu acorduri de vioară. Fraţii Valentin şi Maxim Cobaschi, au scos la lumină, într-un decor de epocă „Umbra lui Istrate Dabija-voievod”, Anastasia Cudric din Mogoşeşti ar fi recitat la nesfârşit „Luceafărul”, Daniela Rusu din Mihoreni a făcut să se înalţe flacăra lumânărilor cu „Rugăciunea” eminesciană. De la versuri scurte, dar nicidecum simple la interpretare, cum ar fi „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” (Alina Catan, ŞM Draniţa ) până la poeme lungi ca „Din străinătate” (recital Tatiana Govornean, Gimnaziul „Alexandru cel Bun”) sau „Gelozie” (Gheorghiţa Lupu, ŞM Mihoreni), sau „Cărţile” (Adriana Abutnăriţă, ŞM Târnauca), toate au răsunat frumos şi cu mult folos, printre cei care au generat admiraţie aflându-se şi gimnazistul Radu Sobală din Câmpulung Moldovenesc. Toţi participanţii au fost menţionaţi cu diplome şi seturi de cărţi din partea Consulatului General al României la Cernăuţi şi a organizatorilor. În virtutea unei selecţii, doi participanţi – Gheorghe Popa din Mihoreni şi Sergiu Mihai Chelba din judeţul Suceava – au fost premiaţi cu Trofeul Festivalului. Salutat la inaugurare de Consulul General al României la Cernăuţi, dna Irina-Loredana Stănculescu, Festivalul l-a avut în continuare de oaspete pe ministrul consilier Edmond Neagoe, care a adăugat la cadourile din partea misiunii diplomatice româneşti şi prinosul personal – câte un plic pentru 12 laureaţi desemnaţi ca cei mai buni. Gazdele au primit în dar un televizor de la Cezar Marin, conducător al agenţiei ROAID, un cadoul similar fiind înmânat şi Gimnaziului nr. 6 „Alexandru cel Bun”, director Ion Ignat.

Maria TOACĂ