09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA BOIAN – CU AROMA CÂNTECULUI ŞI DANSULUI POPULAR ROMÂNESC (Ansamblul de dans „Mioriţa” din Boian şi-a sărbătorit 64 de ani de activitate)

23 septembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Istoria se repetă, cu vise de veacuri, cu bune şi cu rele, iar tinerii sunt acei mesageri care poartă spre viitor steagul dăinuirii neamului prin limbă, tradiţie, sunt verigi în lanţul istoriei ce leagă trecutul, prezentul şi viitorul. Ceea ce ne uneşte, nu ne dezbină sunt tradiţiile, cântecul, dansul popular, comori inestimabile, moştenite peste veacuri, care ne fac viaţa mai frumoasă, mai bogată şi plină de sens.

Parafrazându-l pe scriitorul francezHonore de Balzac, care, îndrăgostit de pitorescul satului iubitei sale Evelina Hanska din Pogrebişce, Vinnyţa, scria: „Frumoasa baştină a iubirii mele”, aş putea spune cu certitudine, cu mâna pe inimă, că Boianul, acest mioritic, frumos şi pitoresc colţ din paradisul pământesc, îmi este a doua baştină, cu această vatră străveche de vrednici români, cu oamenii lui harnici şi talentaţi. Or, ne înrudeşte spiritual acelaşi dor de străbuni, aceeaşi dragoste faţă de Datini, de tot ce e Sfânt, Românesc.

De hramul satului, mai bine zis, de hramul Bisericii ”Naşterea Maicii Domnului”, pe moşia Marelui Boian, frumoasa baştină a regretatului profesor  şi mare patriot Vasile Bizovi,a distinsei sale soţii Eleonora, cea care ţine mereu aprinsă, în acest colţ înstrăinat de Ţară, flacăra Limbii Române, s-a cântat, s-a dansat, s-a vorbit româneşte. Or, în această vatră strămoşească, în pofida intemperiilor timpurilor, aceste sfinte comori ce dăinuie peste timp – tradiţiile, portul şi cântecul popular – sunt păstrate cu sacralitate, fiindu-le tinerilor un Eu în viaţă.

Or, cu dragostea de cele Sfinte ale Datinii,înveşmântaţi în frumosul, autenticul strai naţional, costume populare păstrate prin grija părinţilor în lada cu zestre a bunicilor, boincenii ştiu să învârtă cu foc horele, să bată „Bătutele”, candoarea graiului matern revărsându-se prin armonia şi melodicitatea cântecului popular.

Şi de data aceasta şi-a adus prinosul la înălţătoarea şi frumoasa sărbătoare a comunei vestitul Ansamblu Etnofolcloric de Dans „Mioriţa”, condus şi instruit de tânăra, dar talentata instructoare, profesoara Maria Basaraba. Mai bine zis, a fost o sărbătoare cu semnificaţie dublă – hramul comunei şi aniversarea a 64-a a Ansamblului „Mioriţa”, activitatea căruia înfloreşte cu florile Datinii străbune din an în an graţie perseverentei şi harnicei lui conducătoare artistice Maria Basaraba, succesele tinerilor ciobănei şi ciobăniţe încununându-se cu lauri şi trofee obţinute la diverse festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, desigur, cu susţinerea morală şi materială a părinţilor.

Cu un buchet de sincere felicitări au fost prezenţi la frumoasa aniversare de 64 de ani a „Mioriţei”, specificând aportul adus de membrii „Mioriţei” la valorificarea tradiţiilor, menţinerii şi perpetuării Datinii, portului şi dansului popular, ministrul consilier Edmond Neagoe, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, Carina Pop, şeful-interimar al Administraţiei Raionale de Stat Noua Suliţă, Valentin Scorobogaci, colaborator la Casa raională  de Cultură, Gherghe Şugani, lucrător al primăriei din Boian, fiul baştinei, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului românilor din Ucraina „Zorile Bucovinei”, etc, conform tradiţiei, oaspeţii de onoare ai sărbătorii fiind întâmpinaţi cu dulciuri.

„Din Boian la Vatra Dornei” s-a revărsat aroma cântecului şi dansului popular românesc, venit de sub cupola Sfintei Mănăstiri Putna, adus pe moşia cronicarului Ion Neculce de „Ai lui Ştefan, noi oşteni”, elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor din Vicovul de Sus, Suceava, de membrii Ansamblului „Stejărelul” din Dorohoi, Botoşani, cu speranţa că ne uneşte o Credinţă, moştenită de la Ştefan cel Mare şi Sfânt, o Limbă, dulce „ca un fagure de miere” şi frumoasă ca un „şirag de piatră rară”, Tradiţii, Obiceiuri, Portul Popular, cântece vechi de veacuri, auzite pentru prima dată de la bunici, în leagănul copilăriei. Un buchet de dansuri ucrainene au prezentat formaţiile „Zelenceanî” din s. Zelena, raionul Chelmeneţ, „Toporivceanka” din Toporăuţi, raionul Noua Suliţă.

La aniversarea „Mioriţei”, alături de dansatorii din Boian (grupele pregătitoare, mici şi mijlocii – „Făgurel”,„Brâuleţul” etc.) au evoluat şi tineri dansatori ai ansamblului "Lăcrimioara" din comuna Mahala-Ostriţa, instruiţi tot de talentata Maria Basaraba, surorile Anastasia şi Sofia Poclitar, Maria Dârda, Maria Drobot, boincenii demonstrând din nou cu prisosinţă  că sunt vlăstari de viţă românească, îşi iubesc dansul, cântecul şi portul popular, pe moşia lui Ion Neculce prinzând viaţă o frumoasă tradiţie de a sărbători hramul comunei cu tot neamul la un loc – cu oaspeţi din România, Ucraina, tinerii etalându-şi comoara folclorică susţinuţi şi de Fanfara satului.

Felicia NICHITA-TOMA