02 aprilie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA ŞCOALA DIN VOLOCA- ÎN OAZA ROMÂNISMULUI

31 mai 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Ultimul sunet de clopoţel va rămâne o zi esenţială în viaţa fiecărui absolvent al Şcolii Medii cu limba română de predare din comuna Voloca pe Derelui, raionul Hliboca. Amintiri unice, frumoase, pe care nu le va putea şterge nici timpul din inimile acestor tineri frumoşi, care trăiesc sentimente atât de bucurie, pentru că au avut pe parcursul anului realizări deosebite, cât şi de tristeţe, pentru că se despart de pruncie, de şcoala dragă. Or, tinereţea e cel mai mare atu al fiecărui om şi trebuie s-o trăiască cu demnitate pentru a profita din plin de ceea ce ne-a dăruit soarta. Acum, când orizontul spre viitor li e larg deschis, iar inima le bate mai puternic ca niciodată, amintirile copilăriei, clipele frumoase, trăite în şcoală, devin tot mai copleşitoare, mai încărcate de emoţii.

Marele sculptor Constantin Brâncuşi spunea atunci, când a făcut coloana infinitului, că trebuie în permanenţă să învăţăm să urcăm, să ajungem cât mai sus, fiindcă de acolo putem vedea departe. Îndrumându-i pe elevi să înveţe, pentru a parcurge acest drum al vieţii, temeinic, cu rezultate înalte, exprimându-şi gratitudinea faţă de eforturile, munca depusă de directorul Gheorghe Poclitar, adjunctul său Maria Onofreiciuc, profesori, care s-au încununat cu frumoase realizări în învăţământ, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, a accentuat că şi Excelenţa Sa  a trăit  asemenea emoţii, mulţumind părinţilor şi profesorilor pentru rezultatele frumoase la învăţătură, pentru eforturile care le depun alături de copii pentru că aceşti muguri ai vieţii sunt, de fapt, viitorul societăţii de mâine, desemnându-i pe unii dintre cei mai buni elevi cu Diplome de Excelenţă pentru participarea la Concursul 100 de eseuri pentru 100 de ani, organizat în cadrul programei de tabere AR, pentru merite în promovarea valorilor spirituale tradiţionale ale neamului.

Părintele paroh Ion Gorda, parohul Bisericii locale „Sfântul Ierarh Nicolae”, protopop de Hliboca, în cuvântul său de învăţătură, i-a îndrumat pe elevi la fapte bune, la credinţă şi smerenie, să nu-şi uite nicicând părinţii, profesorii, limba, şcoala şi satul natal. Felicitări cu încheierea anului şcolar, dorindu-le o vacanţă de vis celor mici, absolvenţilor succese şi un înger păzitor care să le ocrotească paşii şi să le înaripeze visele, le-a adresat cu sinceritate Vasyl Şveţ, şeful Direcţiei Raionale de Învăţământ.

Anul ce s-a perindat ca o clipă a fost încărcat de succese frumoase ca pomul de rod, graţie profesorilor care i-au instruit pe tineri şi i-au îndrumat, dar, totodată, şi părinţilor, care au fost întotdeauna alături, i-au susţinut în urcuşul treptelor spre un succes promiţător. Directorul Gheorghe Poclitar le-a adresat mulţumiri părinţilor, care pe parcursul anului au fost alături cu umărul, dorindu-le succes la examene tinerilor din clasele 9-11-a, ca drumul ales în viaţă să le fie presărat de succese şi frumoase realizări, iar Dumnezeu să le ajute în toate.

Zbor lin către înalt, spre orizonturi noi de realizare, necunoscute, dar aşteptate şi dorite, să aibă parte de împliniri frumoase. Primarul Valentin Hlopina a avut un cuvânt de felicitare, adresând mulţumiri celor care au contribuit la formarea personalităţii absolvenţilor, cuvinte de laudă şi doar zile senine, cărări luminate de norocul fericirii - pentru elevii claselor absolvente pentru care a răsunat ultimul clopoţel, iar celor din clasele I-VIII-a le-a dorit odihnă plăcută şi excursii interesante.

Urându-le fiecărui absolvent un înger păzitor care să le aducă succese cu vise împlinite, ca unde îi va împrăştia destinul să nu-şi uite limba mamei, Ion Creţu, şeful Direcţiei Raionale a Fondului de Pensii Hliboca, a conştientizat că ultimul sunet de clopoţel e, totodată, o zi veselă pentru copiii care pleacă în vacanţă, dar şi tristă - pentru cei 15 absolvenţi, porţile în drumul vieţii cărora se deschid sub semnul necunoscutului. Un sfat părintesc - cu succes să poarte întotdeauna  în inimi satul, părinţii, profesorii, şcoala, neamul şi graiul, credinţa, a venit din partea fiului satului, Corneliu Nichitovici.

După masa încărcată cu diplome s-au văzut reuşitele elevilor respectivei instituţii de învăţământ şi ale părinţilor lor, ale colectivului pedagogic, cei mai buni fiind desemnaţi cu diplome de excelenţă pentru merite deosebite în învăţământ, olimpiade raionale, sport, muzică, literatură, o dovadă că instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ci dimpotrivă, elevii din Voloca cunosc la perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană, iar şcoala se evidenţiază printre instituţiile fruntaşe de învăţământ cu frumoase realizări. De asemenea, cu Diplome de Excelenţă au fost menţionaţi cei mai harnici lucrători şi învăţători.

Eleva clasei a 11-a, Andreea-Teodora Ţurcan, cu ochii în roua tristeţii, le-a mulţumit dascălilor pentru răbdare şi dăruire, absolvenţii au depus flori la bustul Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt, slăvind în cântări frumoşii ani de şcoală, iar părintele Ion Gorda i-a binecuvântat pe toţi şcolarii prin stropire cu apă sfinţită. A răsunat ultimul sunet de clopoţel: pentru unii îmbucurător, prevestitor al vacanţei, pentru alţii – un mesager promiţător al viitorului, cu noi vise, realizări şi împliniri.

Fie ca dăruirea neobosiţilor dascăli, care pe parcursul anilor au modelat caractere şi au format generaţii noi, altoind valori umane şi naţionale, să li se răsplătească în timp cu personalităţi marcante ale neamului, iar absolvenţii, la răscrucea drumului, să-şi aleagă calea corectă, să-şi valorifice la maximum valorile, oportunităţile vieţii, să reprezinte destoinic şcoala, neamul, păstrându-şi limba, verticalitatea.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii „Zorile Bucovinei”