03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Delegație din Cernăuți la CNILC Ploiești, pentru Forumul Educațional Internațional "Șansele absolventului de învățământ preuniversitar în alegerea unei universități din țară sau din străinătate"

8 martie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

C. N. "Ion Luca Caragiale" din Ploiești a găzduit, Forumul Educațional Internațional "Șansele absolventului de învățământ preuniversitar în alegerea unei universități din țară sau din străinătate", un eveniment care a marcat o nouă etapă în cadrul proiectului "Respect pentru cultura și tradițiile popoarelor", inițial de colegiul ploieștean și la care au aderat, deja, unități de învățământ din România, Ucraina și Republica Moldova. De altfel, la evenimentul de vineri a fost prezentă și o delegație de la Cernăuți, condusă de Grigory Bileanin, directorul Institutului Postuniversitar de Perfecționare a Cadrelor Didactice din Cernăuţi.

Forumul a fost deschis de directorul liceului gazdă, Carmen Băjenaru, cu un studiu de caz privind situația CNILC Ploiești. Aceasta a arătat, în prezentarea făcută în fața oaspeților din toate școlile partenere, standardele unității de învățământ, reflectate în rezultatele obținute de elevi, în ultimii ani, la examene naționale, concursuri naționale și internaționale și, mai departe, la admiterea la facultate.

Pe lângă forum în program au fost incluse vizitarea Parlamentului României, o vizită la Ambasada Ucrainei la București, ceremonia extinderii proiectului, vizitarea unor unități de învățământ (C. N. "Jean Monnet", Șc. Gimnazială "Sf. Vineri" Ploiești, Șc. Gimnazială nr. 2 Boldești-Scăeni) și obiective turistice și culturale din județ (Castelul Peleș, Muzeul Ceasului "Nicolae Simache", Muzeul "ion Luca Caragiale", Muzeul "Nichita Stănescu"). De asemenea, sâmbătă, pe 2 martie, participanții au semnat acordul de colaborare între localitățile Boldești-Scăeni (România) și Ostrita (Ucraina), în vederea înfrățirii acestora.

Toate evenimentele au fost înscrise în calendarul mult mai amplu al proiectului internațional "Educație interculturală – Respect pentru cultura și tradițiile popoarelor", ale cărui obiective sunt promovarea culturii, valorilor şi  tradiţiilor, stimularea creaţiei culturale şi artistice în România şi Ucraina. Acesta a fost inițiat cu ani în urmă, cu vizita la Cernăuți a clasei înv/ Eugen Niță, din cadrul CNILC Ploiești.

Proiectul este coordonat de Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești, prin directorul Carmen Băjenaru și înv. Eugen Niță, respectiv Gimnaziul nr. 6 "Alexandru cel Bun" din Cernăuți, prin directorul Ion Ignat și prof. Olga Ostafii, metodist în cadrul Institutului Postuniversitar de Perfecționare a Cadrelor Didactice de la Cernăuți, dar a ajuns să includă, în prezent, și Șc. Gimnazială "Sf. Vasile" Ploiești, Șc. Gimnazială "Elena Doamna" Ploiești, Șc. Gimnazială "Ing. Gh. Pănculescu" Vălenii de Munte, Șc. Gimnazială nr. 2 Boldești-Scăeni, Șc. Gimnazială "Prof. Nicolae Simache" Ploiești, Colegiul Național "Jean Monnet", Șc. Gimnazială "Sf. Vineri" Ploiești, Grădinița nr. 23 Ploiești, Colegiul "Mihail Cantacuzino" Sinaia, Șc. Gimnazială "I. A. Bassarabescu" Ploiești, Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești, Palatul Copiilor, ISJ Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, alături de instituții de învățământ din Ucraina și Republica Moldova.

Proiectul internațional "Educație interculturală - respect pentru cultura și tradițiile popoarelor" urmărește profesionalizarea în domeniul managementului educaţional, prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării care să decurgă din experienţa acumulată de cei care îşi desfăşoară activitatea în domeniu, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini, care să permită promovarea bunelor practici identificate la  sistemele de învăţământ din ţările partenere.

 http://www.telegrama.ro