03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI ÎN ROMÂNEASCA COMUNĂ VOLOCA

2 martie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Frumoasă, promiţătoare, aducătoare de speranţe, a fost prima zi a Mărţişorului în româneasca comună Voloca, înfrumuseţată de comori folclorice adunate de pe întreg cuprinsul românesc al raionului Hliboca. S-ar părea că nici vânturile potrivnice ce  încă bântuie să ne smulgă rădăcina nu mai au putere, că totul ce divizează românii s-a împletit în aceste două fire –alb şi roşu, că tradiţiile ne unesc, ne fac să înţelegem că suntem un popor, un neam, dacă n-am şti câţi ghimpi ascund acest anotimp plin de miracol şi încântare, câte capcane ne sunt puse în cale chiar din capitala Ucrainei, pentru a ne distruge Limba, Neamul – Rada Supremă, după consultările din comisia de profil, a transmis pentru examinare în regim plenar, în a 2 lectură finală, proiectul noii Legi „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene ca limbă de stat” ce prevede ghilotinarea limbii române, ucrainizarea completă.

Ne mai mângâie speranţa că vom dăinui precum Mărţişorul, acest simbol al românismului ce defineşte şi protejează prezenţa noastră, continuitatea valorilor identitare, dreptul la demnitate, stimă şi respect în mijlocul altor popoare, desigur, dacă ne vom apăra şi proteja Limba.


Găzduită de româneasca vatră,comuna Voloca, prin osârdia primarului Valentin Hlopina şi directorului Casei de Cultură Ion Semeniuc, sărbătoarea primăverii, „Mărţişorul - 2019”, a adunat un public numeros şi onoraţi oaspeţi. Ca să ne simţim sănătoşi, frumoşi, norocoşi,  să fim protejaţi de rele, câteva ore bune s-a ţesut cu fir de argint în covorul Datinii,onoarea de a prelua firul legendei Mărţişorului având-o gazdele, renumitul Ansamblu de instrumente populare "Trandafir", condus de maestrul Ion Bodnar, Ansamblul de dans „Mărţişor”, conducător artistic Ion Cohan, Orchestra de instrumente populare „Mărţişor”, dirijată de Gheorghe Hostiuc, caierul  sărbătorii depănându-l colectivul artistic „Codrii” şi „Perla Siretului” al Casei de Cultură din Iordăneşti, condus de Zoia Lutic, Ansamblul Popular de dansuri „Izvoraş” al Casei de Cultură din Hliboca, conducător artistic Roman Naghirnîi,  Colectivul folcloric „Legenda” din Sinăuţii de Sus, Ansamblul de dans de la Casa de Cultură din Priorochia, grupul vocal „Kolomyika” din Siret, Orchestra de instrumente populare „Mugurel” şi Ansamblul „Datina” din s. Oprişeni, Ansamblul vocal de la Casa de Cultură din Dimca, ansamblul de dans de la Liceul din Carapciu, Corul popular „Codrii Cosminului” din s. Hruşăuţi, Ansamblul folcloric „Ţărăncuţa” din Suceveni, Ansamblul popular din Tereblecea, solistă Veronica Gabor etc.

Toate florile primăverii cu un superb Tricolor în glastră,  un mesaj călduros de felicitare le-a dăruit volocenilor din suflet, cu soarele primăverii, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, însoţită de ministrul consilier Ionel Mitea. Frumoase cuvinte de felicitare au adresat primarul Valentin Hlopina, Gheorghi Pridii, şeful ARS Hliboca, Ion Semeniuc, directorul Casei de Cultură, Nicolae Şapcă, vicepreşedintele Societăţii „M. Eminescu”, deputatul raional Veniamin Hlopina etc.

Faptul că pe aceste meleaguri stefaniene de pe întreg cuprinsul românesc al Bucovinei românii rezistă asemenea Mărţişorului, în pofida tuturor furtunilor ce se mai abat asupra existenţei noastre, au demonstrat cu prisosinţă colectivele artistice din satele raionului ce şi-au etalat în nimbul Mărţişorului strălucirea talentelor. Avem speranţa că Mărţişorul, fiind un odor sfânt, va fi pentru noi, românii, un talisman al dăinuirii, va îndepărta duhurile rele, răutatea şi invidia, în pomul Mărţişorului  înflorind floarea aleasă a neamului românesc – Sfânta Limbă Română, Datinile şi Tradiţiile sacre ale poporului nostru. Deci, precum ne place să ne mândrim şi să ne fălim cu Mărţişorul, să cântăm şi să dansăm, astfel să ne iubim, să ne protejăm, să ne pase şi să ţinem un pic mai mult la graiul nostru matern, la neamul nostru românesc, căci să  dăruim şi să primim Mărţişoare e prea puţin pentru a ne menţine perenitatea.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto „Zorile Bucovinei,

Vitalie Penteleiciuc