28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Concursului Național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”

28 februarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Concurs național interdisciplinar ce antrenează elevii și cadrele didactice în activități complexe de cercetare, creație literar-artistică și traduceri concretizate prin lucrări la următoarele secțiuni:

A. Eseuri, critică și istorie literară pe tema operei și vieții lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);

B.  Creație literară – Poezie (elevi și cadre didactice);

C. Traduceri (în limbile engleză, franceză)  a unor fragmente din opera lui Lucian Blaga (elevi și cadre didactice);

D.  Artă plastică (elevi și cadre didactice);

E.  Informare-documentare (numai pentru elevi).

 Participanți:

La concurs poate participa orice elev sau cadru didactic care se înscrie în termenul stabilit și respectă regulamentul de organizare și desfășurare al concursului.

Etape:

Etapa I. Faza locală (lunile ianuarie-februarie-martie) – în școala  dumneavoastră.

Etapa II. Faza județeană (luna aprilie) – în județul dumneavoastră.

Etapa III. Faza națională (luna mai) – la CCD Alba. Lucrările la faza națională se transmit pe adresa de E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com

 

Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: „Laudă semințelor, celor de față și - n veci tuturor”, ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf

 

Regulamentul privind privind Concursul se află pe site-ul

Casei Corpului Didactic  Alba: http://www.ccdab.ro/ la: ACTIUNI IN DERULARE secțiunea Proiect național de literatură și arte vizuale dedicat filozofului Lucian Blaga – concurs „Laudă semințelor celor de față și-n veci tuturor”,  EDIŢIA a XIV-a, 2019

 http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html

sau revista la DETALII:

http://www.ccdab.ro/Editura/REVISTA_nr_1_2018_LAUDA_SEMINTELOR.pdf