28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DRAGOBETE, CU POEŢI ŞI „CARTEA-DE-BOIERIE” A NEAMULUI

25 februarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Staţionând la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi de Dragobete, „Maşina cu poeţi” (Cenaclul literar transfrontalier) a expus o bogată încărcătură lirică, spectaculos colorată de sărbătoarea iubirii şi tinereţii la români. Fiind consacrată şi Zilei Internaţionale a Limbii Materne, cârmacii „Maşinii”, poetul Vasile Tărâţeanu şi lectorul universitar dr. Gina Puică au început şedinţa cu un elogiu limbii române, luându-i în ajutor pe exponenţii de vază a scumpei noastre „Carte-de-Boierie”, cum s-a exprimat Ion L. Caragiale despre limba română. Un zâmbet primăvăratic de la Dragobete le-a adus doamnelor prezente, într-un luxuriant buchet de lalele, domnul diplomat, ministrul consilier Edmond Neagoe, participant nelipsit al cenaclului în calitatea-i de poet.

Începând ca o rugă pentru limba română, cenaclul a intrat în albia sa firească. Din carnetele lor literare au citit oaspeţii din Suceava – Carmen Marcean, Marcel Flocea, Florin Guşu, Dumitru Parasca, Constantin Horboveanu, George Maharu... Din partea cernăuţenilor dialogul liric a fost susţinut de Mircea Lutic, Ilie Tomiuc, Doina Bojescu, Marin Gherman, Petru Grior (de curând laureat al unui concurs de poezie desfăşurat la Vaslui). O poezie izvorâtă din nostalgia anilor de studenţie a citit consulul Edmond Neagoe. Şi-au expus din versurile lor judecăţii poeţilor mai versaţi Elizaveta Seleţchi şi Dumitru Zaidel din Mahala. Inspirat ca de obicei, cu epigrame pentru fiecare, a fost Vasile Bâcu, seminţe de umor a aruncat Dorin Misichevici, blând şi laudativ a răsunat la final exegetica criticului literar Ştefan Broască. Nu putem trece cu vederea nici intervenţia profesorului Ilie Popescu, autorul cărţii „Partea noastră de cer”, care abordează originea şi semnificaţia unor cuvinte şi expresii frazeologice din opera lui Mircea Lutic.

Îmi este deosebit de plăcut să consemnez în acest context vestea adusă de Mircea Lutic că autorul câtorva cărţi, Anatol Viere, un tânăr împătimit de românism din Colincăuţi (sat românesc înstrăinat de limba maternă), a fost recent primit în Uniunea Naţională a Scriitorilor din Ucraina.

Maria TOACĂ