29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

FIECARE ANIVERSARE A „ZORILOR BUCOVINEI” E O SĂRBĂTOARE PENTRU CITITORI

17 februarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

În vâltoarea acestor timpuri zbuciumate, nu e de mirare că uităm de multe lucruri şi date importante. Însă cititorilor şi prietenilor „Zorilor Bucovinei” nu poate să le scape din vedere faptul că la miez de februarie este ziua de naştere a ziarului. Fiindu-ne drag şi apropiat, ziarul „Zorile Bucovinei” ne este asemenea unui membru al familiei.

De aceea, ne bucurăm că avem prilejul de a felicita ziarul şi colectivul cu cea de-a 78-a aniversare. Din partea cititorilor din Boian vă transmitem cele mai calde urări de sănătate, voie bună şi prosperitate. Vă asigurăm, stimaţi jurnalişti, că avem o deosebită satisfacţie sufletească de fiecare dată când primim ziarul, care pentru noi este hrana spirituală, este farul ce ne luminează, fagurele ce ne îndulceşte viaţa, dar şi mai important - e un etalon al limbii române corecte.

Colectivul de ziarişti, în frunte cu redactorul-şef Nicolae Toma, depune o muncă asiduă pentru a ne menţine pe unda noutăţilor din Ucraina, din Patria noastră istorică, precum şi din lume. Cu deosebit interes citim articole despre trecutul istoric şi înaintaşii noştri, mai ales despre poetul nostru naţional Mihai Eminescu. E lăudabil faptul că ziarul promovează tinerele talente, acordă o atenţie susţinută copiilor şi adolescenţilor prin publicarea paginii „Copăcelul”, de mare folos în momentul de faţă, când învăţământul se ucrainizează, când din şcolile cu limba română de predare a dispărut orice urmă de educaţie naţională în spirit românesc. Or, tot Eminescu scria: „Cine n-are şcoală în limba maternă nu învaţă în genere carte” şi „Românii voiesc a li se garanta uzul public a limbii lor pe pământul în care locuiesc”.

Am amintit aceste citate din publicistica lui Eminescu, care este nu doar un incomparabil poet, ci şi un profet, deoarece opera sa rămâne actuală şi pentru timpurile noastre. Urmăresc cu atenţie tot ce se publică în „Zorile Bucovinei” şi tot spune cu mâna pe inimă că jurnaliştii angajaţi la editarea ziarului nu se abat de principiile şi idealurile promovate de Eminescu în presă, întregind istoria neamului. Ne este plăcut să spunem încă o dată ”La mulţi ani, Zorile Bucovinei!”. Să rămâneţi în continuare lumina vieţii noastre şi să ne ajute Dumnezeu să vă avem întotdeauna în casele noastre!

Eleonora BIZOVI, corespondentă netitulară