02 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MRP are în intenție demararea unui stagiu de pregătire pentru mass-media

7 februarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

ANUNȚ:
MRP are în intenție demararea unui stagiu de pregătire pentru mass-media, ce va fi organizat în perioada 17 - 20 martie 2019, cu sosire în București pe 17 martie 2019 și plecare pe 20 martie 2019.
Programul proiectului va cuprinde ateliere de lucru și schimb de bune practici la instituții mass-media din România (SRTV, Agerpres, SRR), cu sesiuni de dezbatere în vederea dezvoltării unor platforme de relaționare cu teme privind situația presei din diaspora, a mass-media de expresie românească din afara granițelor și oportunitățile de cooperare între mass-media din afara României și cea din țară. 
De asemenea, un element important al întâlnirii va fi reprezentat de o dezbatere pe tematica combaterii știrilor false și a dezinformării, dar și asupra modului de percepere a știrilor false, gradul de conștientizare a acestora de către public și încrederea în mass-media. Combaterea știrilor false și a dezinformării reprezintă una din prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, acest lucru fiind subliniat în repetate rânduri și de către Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă și de Securitate Federica Mogherini ca prioritate în domeniul politicii de securitate și apărare comună.
Scopul acestui proiect este de natură să conducă la preluarea de către mass-media de limba română din afara granițelor a unor mesaje corecte și reale privind Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, pe care ulterior să le disemineze, prin articole și alte activități curente circumscrise mass-media, la nivelul comunităților românești. 
În acest sens, programul va cuprinde și participarea la „Reuniunea la nivel ministerial în domeniul politicilor pentru diaspora” unde va avea loc un schimb de bune practici între liderii europeni din țările cu diasporă numeroasă și experți din domeniul diasporei. Evenimentul va avea loc în data de 18 martie 2019, la sediul Parlamentului României.
Menționăm că MRP asigură transportul internațional al participanților și toate celelalte cheltuieli organizatorice (masă, cazare în regim single, transport intern). 
Candidații trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
- Cetățeni români/etnici români;
- să prezinte, în formă scanată, o scrisoare de confirmare a participării la eveniment din partea organizației media la care aceștia lucrează;
- să se acrediteze la link-ul https://accreditation.romania2019.eu/ pentru evenimentul Informal reunion with ministers responsible for Diaspora policy, 17-18 martie 2019. Menționăm că în vederea acreditării, participanții vor fi consiliați de către ofițerul de acreditare, domnul Marian Văduva, marian.vaduva@mprp.gov.ro, tel. (0040) 747 193 492.
Totodată, pentru a putea participa în cadrul proiectului „Itinerar Centenar pentru Jurnaliști Români de Pretutindeni”, candidații selectați trebuie să trimită CV-urile, datele de identificare a documentului de călătorie, declarația privind apartenența la identitatea culturală română, confirmarea de participare, precum și declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, completate și semnate, la adresa de e-mail andreea.stefan@mprp.gov.ro.