27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA STOROJINEŢ, CU COLINDE ROMÂNEŞTI

13 ianuarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Colindul e cântarea sfântă ce-l proslăveşte pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de aceea răsună mai frumos în limba română, cu care ne-a blagoslovit Dumnezeu din moşi-strămoşi. E limba sfântă a îngerilor din ceruri şi graiul dulce, pe care ni l-a lăsat Eminescu. L-am admirat din nou, făcându-se auzit de la baştina regretatului savant Grigore Bostan şi de la Crasna poetului martir Ilie Motrescu…

Cea de-a 12-a ediţie a Festivalului raional de colinde religioase „Uniţi prin cântecul duhovnicesc”, găzduit tradiţional de Casa de Cultură din or. Storojineţ, iniţiat şi organizat anual graţie Protopopiatului de Storojineţ, prin osârdia vrednicului slujitor al sfântului altar, părintelui protopop Vasile Covalciuc, cu sprijinul ÎPS Meletie, Arhiepiscopul Cernăuţiului şi Bucovinei, preacuvioşilor părinţi de la mai toate bisericile din raion, a deschis porţile Datinii cu feeria colindului, nestemate din strămoşeştile tradiții, păstrate cu sacralitate de-a lungul zbuciumatei noastre istorii, au adus bucuria şi voia bună publicului select din frumoasa Casă de Cultură din centrul or. Storojineţ.

Împreună cu cele peste 30 de formaţii corale am trăit clipe feerice precum în copilărie, admirând, timp de peste patru ore glasurile îngereşti ale colindătorilor, sosiţi atât de la vetre româneşti, cât şi de la cele ucraineşti din raion. Împreună cu îngerii din cer, anunţând  Naşterea Mântuitorului şi slăvindu-L pe Iisus Hristos, până la poarta raiului au înălţat cântări divine în oaza de miracol a Lerului un grup de preoţi din protopopiatul Storojineţului, colindători din corul de pe lângă  Biserica Sfântul Gheorghe din Storojineţ, dirijaţi de părintele Gheorghe Covalciuc,  tineri de la Seminarul duhovnicesc din Suceava.

Frumoşi, cuminţi, talentaţi şi voioşi, îmbrăcaţi în veritabile costume populare, au luminat cu razele magicei stele de Crăciun,  prin colinde înălţătoare din româneasca vatră de la Ropcea, corul bisericesc şi membrii Ansamblului etnofolcloric model „Izvoraş”, conduşi de artista Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina, îmbucurătoarea veste a Naşterii aducând-o şi românaşii, corurile bisericeşti din Crasna, Pătrăuţii de Jos, Pătrăuţii de Sus, Broscăuţi, cei din Ciudei, cu talentata şi adorata solistă Diana Velea, din Tisăuţi, Camena, Budineţ, din Iordăneşti, raionul Hliboca etc.

Cu haru-i divin, vocea-i dăruită de Cel de Sus, a împărtăşit cu storojineţeni bucuria Naşterii Domnului părintele Oleksandr Klimenko, învingătorul din 2016 a concursului „Vocea Ucrainei”, prin melodioasa-i voce şi frumoasele cântări  fascinând publicul spectator.

În sufletistul său mesaj, diplomatul român, dl. Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, a menţionat: „Este o datorie de mare onoare pentru mine să vă transmit un cuvânt de felicitare cu ocazia Sărbătorilor din partea dnei Consul General Irina-Loredana Stănculescu, care chiar astăzi, la Kiev, a primit autorizarea de a exercita această nobilă misiune din partea Ministerului de Externe ucrainean, să-i urăm succes. De asemenea, îmi face o deosebită plăcere să-i felicit şi eu personal pe toţi cei care au urcat astăzi în scenă, pe cei care prin trudă şi jertfă i-au îndrumat să înveţe aceste colinde ce sunt adevărate rugăciuni înălţate spre cer, pe aceste meleaguri străbune ale Bucovinei, un ţinut multietnic. Vă îndrum să continuaţi cu acelaşi har tradiţia în această perioadă încărcată de simboluri, fiindcă au o semnificaţie deosebită, cu siguranţă, acei cu sufletul neprihănit, care înalţă spre cer rugăciunile, vor primi de la Dumnezeu sprijin şi binecuvântare. La mulţi ani, cu pace, cu prosperitate în casele dumneavoastră!”.

Mulţumiri cucernicilor părinţi, corurilor şi tuturor participanţilor talentaţi, cu voci divine, părintelui protopop Vasile Covalciuc, fiindcă din an în an organizează asemenea festivaluri frumoase, tuturor celor care aduc vestea Naşterii în fiecare casă,  au adresat dna Diana Covalciuc, prim-adjunct al şefului ARS Storojineţ, şi primarul oraşului Mykola Karliiciuk, felicitându-i şi urându-le pace, binecuvântare cerească, exprimându-şi dorinţa ca acest festival să devină internaţional, la el să participe colindători din România şi din alte ţări.

Să depăşim cu demnitate încercările ce ne sunt sorocite în aceste vremuri tulbure, dovedind astfel că suntem demni fii ai lui Hristos, ai ortodoxiei, a încurajat arhimandritul Nichita, Secretarul Eparhiei Cernăuţiului, adresând un  frumos mesaj de felicitare din partea ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei.

Or, din mesajele rostite am intuit un îndemn: cât va răsuna colindul sfânt, cât va dăinui credinţa noastră ortodoxă, moştenită din strămoşi, dulcea limbă românească, iubirea faţă de sacralitatea Datinii, steaua magică a viitorului va lumina mereu calea purtătorilor de lumină, credinţă şi adevăr.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei