27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COLINDE ROMÂNEŞTI LA FESTIVALUL DE LA VOLOCA

11 ianuarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Adevărata credință trebuie s-o avem în suflet şi s-o păstrăm cu discreție. Or, după cum spunea Eminescu, credinţa, Dumnezeu, trebuie să fie  în sufletul fiecăruia dintre noi. Iar Sfânta Naștere a Domnului constituie o parte din istoria iubirii lui Dumnezeu, din istoria, credinţa şi tradiţia strămoşilor noştri. Această iubire ne primeneşte spiritual, este lumina care ne-o aduce în suflet magia Crăciunului, însoțită de trăiri sfinte și tradiții binecuvântate, când cete de colindători ne aduc vestea minunată a Nașterii.

Oricât de feerice ar fi sărbătorile de astăzi, oricâte milioane de beculețe s-ar aprinde, oricât ne-ar ispiti darurile primite, totuși, odinioară, Crăciunul, sărbătorile, erau învăluite mai profund în parfumul sfintelor tradiții și al evlaviei. Răpiţi de dulci amintiri, adeseori reînviem în suflet clipele magice, pline de bucurie ce ne-au înfrumuseţat vârsta neprihănită a prunciei, depănându-le din caierul vremurilor cu trăiri neuitate, cu tot alaiul lor de datini, cântece de stea, cu noianul lor de colinde, lumini și farmec, cu omături mari şi speranţe şi mai mari.

Îmi amintesc cât de fericiţi în copilărie, după ce umblam cu colindatul, ne adunam zgribuliţi şi îngheţaţi la gura sobei şi ascultam cântările colindătorilor mai mari. Or, colindul este unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri de Crăciun. Iar Crăciunul este nu doar un eveniment multaşteptat de români, ci o stare de spirit a lor. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi bunăvoinţa, să oferi din plin generozitate, bunătate, compasiune. I-am trăit din nou bucuriile la cea de-a 6-a ediţie a Festivalului raional de colinde, organizat prin osârdia părintelui protopop Ioan Gorda, ce s-a desfăşurat la 10 ianuarie în comuna Voloca, raionul Hliboca. Ni l-au adus, cu un farmec al timpurilor de odinioară, colindătorii din cele patru zări, care au umplut Casa de Cultură din româneasca vatră de lumină şi căldură.

Dar căldura şi semnele bune ale anului ce deja ne-a trecut pragul s-au simţit pronunţat şi în sincerul mesaj de felicitare, adresat de diplomatul român, prezent la mai toate ediţiile festivalului, consulul Edmond Neagoe, din partea Excelenţei Sale, dnei Irina-Loredana Stănculescu,  Consulul General al României la Cernăuţi, cu urări de „pace în Ucraina, în România, pe aceste meleaguri străvechi, păstrătoare de tradiţii nobile”, exprimându-şi bucuria faţă de „colindele ce ne înalţă spiritual, sunt legătura ce ne apropie de dumnezeire şi prin frumosul port naţional renumit al volocenilor”.

Căldura sufletului s-a simţit şi în felicitările primarului Valentin Hlopina, care le-a urat consătenilor pace şi un an bun, cu belşug şi bucurii, în mesajele oaspeţilor dragi, preacucernicilor părinţi din protopopiatele raioanelor Herţa şi Noua Suliţă, protoiereul mitrofor Gheorghe Moroz, protopop de Noua Suliţă, protoiereul mitrofor Pavel Dumitru, protopop de Herţa, care a sosit din această veche şi pitorească vatră românească cu o ceată de colindători, înălţând în pomul Datinii şi Credinţei străbune inedite colinde româneşti, arhimandritului Nichita, Secretarul Eparhiei Cernăuţiului, care a adus bucuria unui Moş Crăciun darnic şi bun, împărţind dulciuri din partea ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, nu doar colindătorilor, ci şi tuturor celor prezenţi la eveniment.

Prin troiene spulberate, mesageri din universul celor chemaţi să păstreze şi să perpetue valorile naţionale au purtat sus steaua Credinţei şi Tradiţiei, adunând în nimbul festivalului cele mai frumoase şi inedite colinde, păstrate de veacuri în lada cu zestre a neamului – membrii corurilor Bisericii „Sfântul Nicolai” din Voloca, coordonaţi de Ion Bodnar şi Dumitru Poclitar, Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din s. Hruşăuţi, dirijaţi de Gheorghe Sadovei, coriştii Bisericii „Sfânta Treime” din s. Băhrineşti, dirijaţi de părintele paroh Constantin Cibotaru, care au ţesut în nimbul sfintelor colinde cele mai alese şi inedite fire din mărgăritarele strămoşeşti, Bisericii „Sfântul Dumitru” din Ceahor, păstorită de preacucernicul paroh Petru Blaga, Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Tereblecea, susţinuţi de preacucernicul Victor Iachimciuc, Bisericii „Sfinţii Cosma şi Damian” din Carapciu, preot-paroh Gheorghe Amari, printre glasurile divine ale cântătorilor ne-a ajuns la urechea inimii vocea măiastră a solistei Elena Calancea, căreia i-am dus dorul în ultima vreme şi care ne-a umplut sufletul de bucurie şi pace, sperăm s-o auzim mai des la manifestările noastre cultuale cu suflet românesc, coriştilor Bisericii „Sfântul Nectarie” din s. Iordăneşti, Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”din Privorochia, Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Corovia, o frumoasă  colindă a cântat părintele Ioan Gorda, acompaniat de Ion Bodnar şi Marius Poclitar.

Cu binecuvântarea preafericitului Onufrie, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucrainei, oaspetele drag şi aşteptat, părintele Oleksandr Klimenko, învingătorul concursului „Vocea Ucrainei”, le-a dăruit volocenilor şi oaspeţilor comunei înălţătoare colinde în limbile ucraineană şi rusă.

Frumoasele colinde româneşti ne-au convins încă o dată că doar păstrându-ne datinile, tradiţiile, limba, portul popular, vom dăinui ca neam.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei