27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LUMINI DE REVELION CU SCLIPIRI DIVINE DIN TEZAURUL FOLCLORIC AL DATINII DE LA VOLOCA

2 ianuarie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

La Voloca, pitoreasca vatră de vrednici români, unde datinile, tradiţiile, portul popular, Limba Română e zestrea cea mai de preţ, păstrată cu sfinţenie în lada comorilor Neamului, florile dalbe din Pomul Crăciunului şi Anului Nou  şi-au desfăcut petalele printr-un excepţional spectacol, organizat de  Ion Semeniuc, directorul Casei de Cultură, maestrul Ion Bodnar, conducătorul artistic al Ansamblului de instrumente populare „Trandafir” şi dirijorul Corului bisericesc,  desigur, cu sprijinul celui mai bun gospodar, primarului Valentin Hlopina. Ultimul şi-a adus nu doar prinosul personal l-a organizarea sărbătorii, a prins în suflul Revelionului cele mai frumoase lumini ale speranţei, adresându-le consătenilor un frumos mesaj de felicitare, mulţumindu-le pentru susţinere, urându-le un an fericit, pace în Ucraina în casele fiecăruia, prosperitate şi belşug.

Harnici şi descurcăreţi, deşi până la începutul anului 2019 mai rămâneau câteva zile, volocenii au dorit să fie primii, aprinzând luminile Revelionului în Pomul Datinii străbune cu câteva zile mai înainte, la 29 decembrie, demonstrând astfel, nu prin vorbe, ci prin fapte, că sunt demni urmaşi ai străbunilor, că vor perpetua tot ce au mai sfânt în lada cu Zestre a Neamului – Limba, Tradiţiile, Obiceiurile, Portul şi Cântecul Popular.

Înveşmântând sărbătoarea în mantia împărătească a Revelionului, steaua magică a luminat cu  sclipiri divine din comoara folclorului românesc din această parte frumoasă a Ţării, purtată de Moş Crăciun şi Crăciuniţa, ambii frumoşi, îmbrăcaţi în veşminte brodate cu argintul cerului, bătând la fereastra sufletului spectatorilor din sala arhiplină  a Casei de Cultură din Voloca, însoţiţi de îngeraşi de la Poarta Raiului.

O ceată aleasă de vrednici plugari, membrii Ansamblului popular de dans „Mărţişor”, au ţinut plugul de coarne, ajutaţi vârtos de Denis Ionuţ, brăzdând şi semănând veselie şi bucurie cu un „Pluguşor” domnesc, meşterit de profesorul Nicolae Mintencu, cu care au trecut, mai întâi, pe la cel mai de frunte gospodar, primarul comunei Valentin Hlopina, graţie hărniciei căruia a fost dat în exploatare podul din Borodaci, grădiniţa din Valea Cosminului şi ambulatoriul din Hruşăuţi (cele două sate ce fac parte din comunitatea teritorială unită Voloca), apoi au oprit plugul, trăgând o urare aleasă la fereastra Şcolii Medii cu limba română de predare din româneasca localitate, care a obţinut  locul trei la reuşite în învăţământ în raion, urându-le succese şi mult spor pe viitor directorului Gheorghe Poclitar şi directorului-adjunct, dnei Maria Onofreiciuc

Luminile Datinii din Pomul Revelionului s-au aprins mai efervescent prin colinda „Sculaţi, voi, români plugari” şi cântecul „Ioane Ioane”, cunoscutul şi îndrăgitul rapsod Nicolae Mintencu înălţând la inima fiecărui volocean frumosul colind ce ne aminteşte de rădăcini, de unde venim şi încotro ţinem calea, firul continuităţii preluându-l, cu inedite colinde şi cântări patriotice,  mândrii feciori – „Bujorii volocii”, grup vocal condus de maestrul Mihai Diaconu, talentaţii tineri vlăstari de viţă românească Ion şi Vladuţ Bodnar, Patricia Ivaneţ (nai), Elena Onofreiciuc, Lupaşcu Ciprian,  Laurita Cocea, Bojescu Florina, Patricia Hâncu, Marius Ursuleac, Orchestra de instrumente populare „Marţişor” a Şcolii Medii, condusă de dăruitul cu har acordeonist Georghe Hostiuc, membrii Ansamblului „Mărţişor”, condus de Ion Cogan, învârtind hora cu foc în călcâi, acompaniaţi de Taraful „Trandafir”, precum şi ceilalţi solişti, dirijat de bagheta fermecată a lui Ion Bodnar.

A fost un spectacol la „Bis!”, volocenii demonstrând cu prisosinţă ce au mai scump şi drag în desaga Datinii ce intuieşte înţelepciunea că, păşind în noul an, să nu uităm învăţătura testamentară a Marelui Eminescu – „Suntem Români şi punctum!”.

Felicia NICHITA-TOMA