03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Festivalul „Rapsodul Toadere Captari” a avut loc!

11 decembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Festivalul „Rapsodul Toadere Captari” a avut loc!

Festivalul internaţional de muzică populară românească „Rapsodul Toadere Captari”, ediţia I-a s-a desfăşurat în perioada 15-18 noiembrie 2018 la Cernăuţi şi la Costiceni, satul de baştină al muzicianului.

Organizatori: Centrul bucovinean de artă pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti, Şcoala Populară de Artă şi Civilizaţie Românească „Ciprian Porumbescu” din Cernăuţi (Sala Dumitru Covalciuc), Administraţia Publică Regională Cernăuţi, primăria satului Costiceni, raionul Noua Suliţă, în colaborare cu Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova, Uniunea Meşterilor Populari din Republica Moldova şi Asociaţia „Fiii satului Costiceni”.

Festivalul s-a desfăşurat sub semnul Centenarului Marii Uniri, fiind încadrat în zilele culturii tradiţionale româneşti la Cernăuţi, Simpozionul „Vatră dulce strămoşească”, Expoziţia de artă plastică „Mândră floare-dulce Bucovină”, simpozionul „Idealuri şi perspective după 100 de ani”, spectacolul „Să-mi cânţi, cobzar” în deplasare la Costiceni, întruniri de furnizare a fondului de carte primit de la parteneri în teritoriu, în special la Căminul cultural Herţa etc.

Dintre partenerii media de menţionat ziarul „Zorile Bucovinei”, TVR Iaşi, Radio România Iaşi, Impact FM, Monitorul, Viva, Cronici, Real etc.

Spectacolul de gală s-a desfăşurat pe scena Palatului Tineretului din oraşul Cernăuţi, la care a participat şi Consulul General al României la Cernăuţi, distinsa doamnă Irina Loredana Stănculescu şi Consulul Edmond Neagoe.

La festival s-au înscris preventiv circa 100 de participanţi din localităţile raioanelor Noua Suliţă, Storojineţ şi Hliboca, regiunea Cernăuţi, judeţele Suceava, Botoşani, Cluj, Vâlcea, Mureş, Vâlcea şi Iaşi din România, raioanele Străşeni, Cimişlia, Grigoriopol şi municipiul Chişinău, Republica Moldova, incluzând interpreţi vocali şi instrumentişti din patru categorii de vârstă copii şi maturi, precum şi formaţii instrumentale tip taraf mic.

S-au făcut remarcate taraful din Costiceni îndrumat de Vladimir Raţă, cele din Straja cu Doru şi Ana-Maria Cotos, cu renumitul Călin Brăteanu în recital, formaţia vocal-folclorică „Perla” din Cernăuţi şi orchestra de muzică populară „Mugurel” dirijată de Nicolae Hacman, grupul coral „Flori de măr” din Râsca, Suceava, grupul folcloric „Ţărăncuţa” din Marşinţi, Noua Suliţă, instruit de Aurelia Bordian, ansamblul „Periniţa” din Ploieşti, judeţul Prahova, ansamblul „Mugurelul” din Pătrăuţii de Sus, Storojineţ, condus de Elena Pintescu, formaţia folclorică „Tălăncuţa” din Oprişeni, Hliboca, solistă Cristina Velicico, ansamblul „Mioriţa” din s. Boian, Noua Suliţă, instructor Maria Basaraba, ansamblul „Doina Mureşului” din Reghin, judeţul Cluj, grupul vocal „Dor solovăstrean” din Târgu Mureş, instruit de Maria Bogdan, ansamblul „Hora” din Ungheni, Mureş ş.a. La categoria de vârstă copii au fost prezenţi în scenă 42 de solişti, trofeul fiind câştigat de Ana-Maria Calancea din satul Ostriţa.

Un juriu select din specialişti în materie a fost format din:

* Natalia Andrieş, interpretă, director căminul cultural din Tărăsăuţi, vicepreşedintele Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti, Cernăuţi;

* Cornelia Ciobanu, interpretă, manager la Centrul judeţean Botoşani pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, România;

* Maria Dovghei, interpretă, profesoară la Colegiul de Arte „Isidor Vorobchevici”, Cernăuţi;

* Maria Calancea, doctorandă, profesoară la Şcoala gimnazială nr. 8 din Suceava, directorul festivalului de folclor „Tezaur valah”;

* Călin Brăteanu, interpret, director al Centrului judeţean Suceava pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale în cadrul Centrului Cultural „Bucovina”, România;

* Tudor Colac, doctor în etnologie, cercetător ştiinţific coordonator, sectorul Folcloristică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău;

* Adrian Ardeleanu, etnomuzicolog, directorul Centrului judeţean Iaşi pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, preşedintele juriului.

Lista participanţilor la Festivalul internaţional al muzicii populare româneşti „Rapsodul Toadere Captari”, etapa de preselecţie:

Calancea Ana Maria

Chiriac Stanislav

Dugan Diana

Alupoaei Sabin

Aiacoboaie Sabrina

Dascălu Mihail

Barsila Petronela-Mariana

Buliga Teodora

Opaeţ Anastasia

Apetrăriţei Denisa

Palamariu Sabrina

Amihalachioae Marinela

Merca Tudor

Gabor Veronica

Cudric Anastasia

Muraru Alexei

Scalco Nadia

Uncu Anastasia

Păduraru Serafim

Sava Mariana

Amihalachioae Ilona

Medvidi Victoria

Şevcenco Xenia

Banari Ana

Maluş Erica

Tincu Alexandru

Goroşişin Pavel

Baran Rada

Patravcean Tatiana

Cărăuşu Anastasia

Ignat-Creţu Daria

Gostiuc Anastasia

Scripcaru Cristina

Demciucena Elizaveta

Toderean Constantin

Goroşeniuc Anastasia

Lişman Daria

Catan Rostislav

Afilipoaei Sabin

Cozma Igor

Crăciun Andrei

Apopii Marin

Conform deciziei juriului, de premiul mare şi, respectiv, trofeul festivalului s-a învrednicit tânăra solistă Ana-Maria Calancea, cu premiul I au fost apreciaţi 4 interpreţi, cu premiul II – 18 interpreţi, cu premiul III – 15 interpreţi.

La iniţiativa asociaţiei „Fiii satului Costiceni” şi a familiilor foştilor membri ai orchestrei de muzică populară în prima componenţă fondată de Toadere Captari, au fost instituite şi acordate mai multe premii speciale, după cum urmează.

Nr.

d/o

Premiul

Deţinătorul

Localitatea

1.

Uniunea Muzicienilor din Republica Moldova

Ana-Maria Calancea

s. Ostriţa, Herţa

2.

„Dumitru Blajinu”

Vladimir Raţă

s. Costiceni

3.

„Dumitru Blajinu”

Călin Brăteanu

or. Suceava

4.

„Valentina Colac”

Ana Banari

s. Costiceni

5.

„Valentina Colac”

Anastasia Uncu

s. Vancicăuţi

6.

„Iulia Captari şi Călin Bidaşcu”

Rada Baran

s. Draniţa

7.

„Deomid Savca”

Leonid Nenescu

or. Cimişlia, Republica Moldova

8.

Uniunea Meşterilor Populari din Republica Moldova

Iurie Levcic

s. Mahala, Cernăuţi

9.

„Lilia Captari”

Şcoala de muzică pentru copii, director Ion Doholici,

s. Costiceni

10.

„Andrei Raţa”

Victor Ceban

s. Costiceni

11.

„Ion şi Vladimir Sârbu”

Catan Rostislav

s. Costiceni

12.

Vladimir Vulcanescu

Apopii Marin

s. Vancicăuţi

Se cuvine să exprimăm recunoştinţă celor care au construit acest pod al memoriei pentru fenomenul de suflet Toadere Captari şi membrii orchestrei sale: Andrei, Vasile şi Lucian Colac, Iulia Captari şi Călin Bidaşcu, Olga Savca-Rotari, Alexandru şi Sergiu Raţă, Ion Sârbu, Valeriu Vulcanescu, Lilia Captari, fiica lui Toadere Captari, Anişoara Blajinu, Svetlana Bivol, preşedintele Uniunii Muzicienilor, Dumitru Costandache, preşedintele Uniunii Meşterilor Populari din Republica Moldova – dacă ne referim la premiile speciale constând din diplome, cadouri şi valori băneşti.

Pe de altă parte, plecăciune şi gânduri alese pentru fiii satului Costiceni, contribuabili la acoperirea unor cheltuieli pentru cazarea şi masa participanţilor la festival. Alăturăm această listă cu aprecieri în numele celor peste o sută de participanţi individuali sau în colective artistice.

Lista consătenilor contribuabili la suportul financiar al organizării Festivalului de Folclor „Toadere Captari”, Cernăuţi-Costiceni, ediţia I, 15-18 noiembrie 2018 (membrii Asociaţiei „Fiii satului Costiceni”)

1. Captari Grigore

2. Vataman Vladimir

3. Colac Tudor

4. Colac Vasile

5. Banari Nelu

6. Tîrşu Valentin

7. Sârbu Ion

8. Cuciuc Iurie

9. Captari Victor

10. Tozlovan Victor

11. Nicorici Leonid

12. Baban Sergiu

13. Captari Ion Leonte

14. Captari Radu

15. Vataman Vladimir

16. Codiţa Dinu

17. Vulcanescu Valeriu

18. Banari Dionisie

19. Bilic Vasile

20. Sucevan Victor

21. Gorea Arion

22. Raţa Alexandru

23. Captari Lilia

24. Grigoraş Vasile

25. Valcanescu Vasile

26. Nicorici Andrei Vladimir

27. Captari Lilia

28. Bidaşcu Călin

29. Colac Lucian

30. Captari-Bidaşcu Iulia

Ei au confirmat vechiul proverb românesc „Unde-i unul nu-i putere...”

În sfârşit, şi acel moment deosebit în cadrul spectacolului de gală de la Costiceni. Am considerat o datorie să restitui Muzeului Satului Costiceni, director profesor Vadim Captari, vioara la care a cântat Toadere Captari, pe care am recuperat-o de la regretatul muzician, dirijor şi folclorist, prieten al omagiatului – de la ilustrul interpret violonist, lăutarul Dumitru Blajinu. De azi înainte această vioară a devenit exponat în Muzeul satului Costiceni.

În încheiere, venim cu un extras din discursul Consulului general al României, doamnei Irina Loredana Stănculescu, la festival.

„Această ediţie a „Zilelor Culturii Tradiţionale Româneşti la Cernăuţi”, este dedicată Centenarului Marii Uniri şi de aceea organizatorii s-au străduit să cuprindă cel mai complex concept, ca organizare, de până acum: două festivaluri-concurs de muzică populară românească, seminar referitor la valorile culturale româneşti, simpozion internaţional dedicat problemei culegerii şi păstrării folclorului, o expoziţie de etnografie şi artă populară românească, lansare de carte şi târg de artă meşteşugărească.

Apreciem participarea a circa 100 de concurenţi, în special copii talentaţi, la prima ediţie a Festivalului-concurs de muzică populară „Toadere Captari”, iniţiat de Asociaţia „Fiii satului Costiceni” în colaborare cu conducerea Centrului Bucovinean de Artă, dar şi o nouă ediţie a Festivalului-concurs „Să-mi cânţi, cobzar”, eveniment deja consacrat.

O apreciere aparte pentru membrii prestigioşi ai juriului.

În numele Consulatului General al României, cât şi în calitate de şef al acestei misiuni diplomatice, doresc să felicit, în mod deosebit, pe domnul profesor Iulie Levcic, preşedinte al Şcolii Populare de Artă, pentru sinceritatea şi determinarea cu care luptă zi de zi pentru consolidarea fiinţei spirituale a acestei frumoase comunităţi de etnici români din Nordul Bucovinei, dar şi întregul colectiv al Centrului Bucovinean, gazde şi organizatori ai acestor suite de manifestări de diplomaţie cultural autentică, pentru faptul că sădesc în inimile copiilor din regiune dragostea faţă de limbă şi neam, pentru tradiţiile şi valorile folclorului românesc.

Totodată, doresc să transmit mult succes participanţilor la festivalurile-concurs în desfăşurare, dar şi părinţilor, care au crescut şi educat aceste minunate suflete de copii. Pentru noi, fiecare dintre dumneavoastră, cei prezenţi la manifestări este un câştigător, prin nobila misiune a promovării valorilor autentice ale naţiunii noastre.”

Festivalul în memoria rapsodului Toadere Captari a avut loc într-o atmosferă de adevărată simţire a autenticului şi valorii folclorului românesc. Pentru ediţia următoare din anul 2019 organizatorii îşi propun depistarea copiilor talentaţi de la cele două grădiniţe şi de la Şcoala de muzică pentru copii, care va purta numele lui Toadere Captari, de la Şcoala medie „Ion Vatamanu” din satul Costiceni, de la cele trei instituţii de învăţământ ce poartă numele lui Ion Vatamanu în Republica Moldova, precum şi participarea meşterilor populari care confecţionează instrumente muzicale din regiunea Cernăuţi, Republica Moldova şi România.

Dr. Tudor COLAC