29 iunie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Iu. TYMOŞENKO: ”VA FI INTRODUS UN NOU ORGAN DE STAT CE SE VA OCUPA NEMIJLOCIT DE MINORITĂŢILE NAŢIONALE”

4 noiembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

La 3 noiembrie,  Cernăuţiul a fost vizitat de Iulia Tymoşenko, liderul Reuniunii „Batkivşcyna”, unul din pretendenţii la postul de preşedinte al Ucrainei, care s-a întâlnit cu reprezentanţii mass-media din regiune. Fiind unicul dintre ziariştii români din nordul Bucovinei, prezent la respectiva întâlnire cu Iulia Tymoşenko, am întrebat-o direct despre proiectul de lege privind asigurarea funcţionării limbii ucrainene ca limbă de stat, votat în prima lectură de 161 de deputaţi ai poporului, inclusiv de dumneaei şi fracţiunea Reuniunii „Batkivşcyna”, pe care o conduce,  referindu-mă la articolul 21 ce prevede editarea presei scrise doar în limba ucraineană. În cazul bisăptămânalului „Zorile Bucovinei” ce apare de aproape 78 de ani în limba română, dacă va fi adoptată legea respectivă şi în cea de-a doua lectură, publicaţia noastră va trebui să devină bilingvă, adică redacţia va trebui să editeze integral acelaşi număr de ziar şi în română, şi în ucraineană, cheltuielile fiind suportate de editor, adică de ziar, care n-are nici un ajutor de la statul ucrainean, însă plăteşte toate impozitele necesare.

Răspunsul Iu. Tymoşenko a fost succint: la votarea în lectura a doua a proiectului de lege respectiv va vota împotrivă, iar după victoria coaliţiei democratice, în noul guvern va fi introdus un nou organ de stat ce se va ocupa nemijlocit de minorităţile naţionale. 

În ce priveşte situaţia economică catastrofală, sărăcirea populaţiei, datoriile interne şi externe ale Ucrainei, liderul Partidului „Bankivşcyna” a declarat că, în timp de 27 de ani, n-au existat asemenea mari datorii precum în cei 4.5 ani de prezidenție a lui Poroşenko, iar de va deveni preşedinte al Ucrainei, vor sta mulţi în puşcărie dintre actualii guvernanţi de rang înalt, propunând un proiect al noului curs economic (de care puteţi lua cunoştinţă şi pe Internet) la discutarea căruia pot participa toţi cetăţenii ţării.