27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DASCĂL PRIN VOCAŢIE, ÎŞI GĂSEŞTE ALINUL ÎN BRAŢELE CÂNTECULUI

7 octombrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Cei mai mulţi dintre noi se simt speciali dacă au măcar un talent. Există, însa, şi oameni cu har, înzestraţi cu capacităţi cu totul distincte. Or, printre darurile celeste Dumnezeu a dat omenirii cea mai nobilă profesie – de dascăl, de modelator al sufletului copilului. E profesia ce vine din vocaţie şi cere dăruire şi iubire. Apropo, după părinţii care ne-au dat viață, dascălii sunt oamenii care, cu precădere,  ne sunt cei mai dragi, sunt acei mărturisitori ai iubirii care ne-au  deschis calea spre universul dragostei şi cunoaşterii. Or, profesorul este sufletul societăţii, e asemenea unei lumânări ce se mistuie pe sine însuşi pentru a lumina calea altora. Această lumină arde şi luminează, de la ea pornind toate razele dătătoare de speranţă şi de propăşire.

Dna Lucia AMARI a dat viaţă acestei lumini, făcând parte dintre acei dascăli cu har  şi dăruire, care transformă fiecare lecţie într-o poveste care îi farmecă pe copii şi-i pregăteşte pentru viitor. Le-a modelat discipolilor  pregătirea cu discreţie, eleganţă şi pricepere. I-a făcut să înţeleagă că succesul necesită muncă, stăruinţă şi încredere în propriile forţele. 
Printre virtuţile care încununează, împodobesc sufletul dnei Lucia este iubirea. A împărţit şi continuă să semene în jurul său iubirea,  binele, vorba caldă, prietenia şi o nesfârșită dragoste de viaţă. Din vasta sa experienţă a oferit cu generozitate celor care i-au fost aproape. Dna Lucia este un model pentru colegii şi prietenii mai tineri, atât în cariera didactică, cât şi ca membru al Corului “Dragoş Vodă”, fapt pentru care toţi discipolii, coriştii, îi aduc, de Ziua învăţătorului,  prinosul de recunoştinţă.
Profesoară prin vocaţie, mărturisitoare a iubirii faţă de Datina străbună, de cântecul popular românesc, dna Lucia AMARI a văzut lumina zilei la 17 iulie 1938 în satul Broscăuţi, raionul Storojineţ. Deci, anul acesta şi-a sărbătorit jubileul de 80 de ani. A absolvit Şcoala Pedagogică din Cernăuţi (unde a predat muzica, având o carieră rodnică de peste 38 de ani, activând cu dăruire până la pensionare), apoi Institutul Pedagogic din Ivano-Frankivsk, dedicându-şi viaţa nobilei profesii de învăţător.
„Doamna Licia de peste 25 de ani este inima şi mândria corului regional „Dragoş Vodă. E mereu activă, participă la toate manifestările naţional-culturale româneşti…Între clipe de vis şi  realitate, dna Lucia  alege să o trăiască pe cea care i-a atins mai mult coardele sufletului. Între prieteni îi alege pe acei, în preajma cărora poate fi ea însuşi”, din avalanşa de emoţii copleşitoare se desprind câteva crâmpeie de adevăruri mărturisitoare, destăinuite de colegii mai tineri din corul „Dragoş Vodă” – viorista Luminiţa Demianic, conducătoarea artistică a Ansamblului Etnofolcloric „Fetele din Bucovina”, şi  maestrul Dumitru Caulea, dirijorul Corului „Dragoş Vodă”.
Doamna Lucia Amari de peste un sfert de veac s-a logodit cu cântecul, dăruindu-şi sufletul Corului „Dragoş Vodă” încă de la începuturile lui. În inimă cu lacrima dorului şi iubirii pentru tot ce e românesc, în 1992,  după căderea cortinei de fier a comunismului sovietic, pentru prima dată  împreună au trecut sârma ghimpată în Patria istorică, au cântat şi la Putna lui Ştefan cel Mare, şi în Capitala Unirii, la Alba Iulia, şi la alte evenimente culturale de anvergură din Ţara dragă, prin cântecele lor înălţătoare şi ziditoare, făcând România mai mare şi apropiind Bucovina de Patria-mamă.

În toamna anului 1993, odată cu deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor din nordul istoric al Bucovinei, alături de alţi membri cu Tricolorul în suflet, păşind pe urmele întregitorilor Ţării, au cântat la Alba Iulia dorul şi înstrăinarea, Corul „Dragoş Vodă”  participând,  cu vibrante  cântece patriotice şi colinde, la comemorarea a 75 de ani de la Marea Unire, printr-o  trepidantă îmbrăţişare frăţească de inimi, făcându-i pe românii din Ardeal să lăcrimeze.

Constatăm adesea că timpul zboară, că ne scapă printre degete, că nu ne ajunge pentru câte ne-am propus să realizăm. Dorim să recunoaştem sau nu, ritmul vieţii este mereu altul, în raport cu vârsta, dar şi cu vremurile pe care le trăim şi sunt tot mai greu de pătruns şi de înţeles. Dar oricum,  la ceas de bilanţ este important nu cât am trăit, ce-am făcut, dar ce rămâne în urma noastră. Ne-am ostenit oare cu folos, ori munca noastră a fost zadarnică?

Printr-un astfel de bilanţ, cu totul special, a trecut recent şi profesoara, corista Lucia Amari, ajunsă, iată, la 80 de ani de viaţă. Având atâţia admiratori, susţinători şi apreciatori, trăieşte bucuria împlinirilor alături de dragii ei prieteni din corul „Dragoş Vodă”, de frumoasa sa familie, de copii şi nepoţi, strănepoţi, care păşesc ferm pe urmele Domniei Sale  - fiica Galina a absolvit Conservatorul din Odessa, are trei fiice, trei zâne din poveşti, pe care dna Lucia le-a crescut şi instruit cu gânduri şi speranţe frumoase, cu iubirea-i imensă de dascăl, de mamă, de bunică, insuflându-le dragostea faţă de muncă, de cântec, de viaţă, activitatea fiind o pledoarie pentru Profesoară. Şi nepoata Anastasia a studiat muzica la Conservatorul din Odessa.  Mândria cea mare a octogenarei e şi fiul Nicolae, nepotul Anatolie. Doar în sânul familiei dna Lucia îşi găseşte liniştea, fericirea. Dar această fericire nu trăieşte separat în  inima ei mare şi plină de iubire. Dincolo de orice, Corul „Dragoş Vodă” este pentru dna Lucia o a doua familie,  sufletul ei, leagănul divinităţii unde clipele parcă se opresc în loc, unde divinul o înalţă spiritual spre alte tărâmuri, cu flori de dor şi arome de rod, unde îşi găseşte alinul în braţele cântecului.

Timpul i-a nins cu flori dalbe în păr, dar nu i-a atins, nu i-a îmbătrânit nici sufletul, nici idealurile, nici speranţele.A rămas cu acelaşi dor nestins şi cu Tricolorul în inimă. Dar trăieşte bucuria că anul acesta, de Centenarul Marii Uniri, împreună cu maeştrii Corului „Dragoş Vodă” vor cânta iarăşi dorul şi înstrăinarea la Alba Iulia.

Felicia NICHITA-TOMA