03 iulie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIN „MIORIŢA” SUFLETUL LOR ROMÂNESC E VIU, ÎŞI IUBESC PORTUL, TRADIŢIILE ŞI NEAMUL (VIDEO)

24 septembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Atâta timp cât "Mioriţa" îşi va plimba mioarele prin comoara Datinii, pe pământul străbunilor, unde Ştefan cel Mare a ţinut piept invadatorilor, apărând ctitoria bunicului său de incursiunile străinilor, creaţia folclorică  va constitui un simbol al perenităţii românilor prin cântecul şi dansul popular. Or, în pofida asaltului globalizator ce ne înghite cultura şi ne duce cu o forţă de atracţie magnetică în  hăul înstrăinării, anume prin „Mioriţa” , prin  dansul şi cântecul, portul popular, tradiţiile şi datinile, aceste nestemate ale sufletului românesc, trăiesc şi astăzi la Boian.

 Adevărul e că prin „Mioriţa” boincenii îşi păstrează cu pietate tezaurul spiritual, comoara testamentară lăsată din străbuni. Aceste nestemate ale perenităţii prin cântec, dans, tradiţii, sunt şlefuite cu iubire şi dragoste neasemuită de valorile neamului de conducătoarea artistică a Ansamblului Etnofolcloric de dans  „Mioriţa” al Casei de Cultură din Boian, raionul Noua Suliţă, ajuns la frumoasa aniversare de 63 de ani, profesoara Maria Basaraba, graţie talentului şi hărniciei căreia vestita formaţiune artistică are performanţe de rezonanţă nu doar în ţinut şi în Ucraina, dar şi în România, peste hotare.

L-am admirat la 23 septembrie curent,  strălucind în diadema de sărbătoare, cu ocazia hramului localităţii, cu frumoase dansuri bătrâneşti şi mai moderne, „Hora”, „Ţărăneasca”, „Bătuta”, „Sârba” etc. Cu un repertoriu diversificat şi cu peste 130 de membri, cu câteva formaţiuni pregătitoare, Ansamblul popular „Mioriţa”, onoarea şi fala localităţii,  şi de data aceasta a adunat consătenii şi oaspeţii dragi la Casa de Cultură, întâmpinându-i cu mare fast, cu fanfara,  dansând şi închinându-le colaci, astfel bucurându-se de prezenţa primarului Gheorghe Demenciuc, antreprenorului local Ion Semeniuc, conducătorul Firmei „Izvoraşul”, reprezentantului Consulatului General al României la Cernăuţi Alexandru Cotrău, fiilor satului, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”,  Nicolae Hauca, fotoreporter,  etc.

De fiecare dată regăsim Marele Boian mai european, mai frumos, dar cu aceleaşi valori inestimabile ce perpetuă şi prin lumina adevărului istoric, aprinsă de regretatul profesor Vasile Bizovi, de alţi vrednici fii, prin faptul că Doamna Limbii Române, Eleonora Bizovi, veghează dăinuirea acestei lumini prin grai şi tradiţie.

Exprimându-şi recunoştinţa şi admiraţia faţă de tot ceea ce fac membrii Ansamblului „Mioriţa” pentru a păstra comoara spirituală a neamului, zestrea moştenită din moşi strămoşi, graţie perseverenţei conducătoarei artistice Maria Basaraba, Gheorghe Demenciuc, vrednicul primar al comunei, i-a mulţumit pentru munca-i osârduitoare, dăruindu-i florile recunoştinţei într-un frumos buchet aniversar pentru tot ce face pentru Boian, pentru boinceni, dar, mai ales, pentru tânăra generaţie: „Mă bucur că „Mioriţa”, dintr-o mieluţă s-a transformat într-o mioară frumoasă graţie conducătoarei artistice. Tradiţiile, dansurile şi cântecul popular sunt sufletul poporului. Ca să înţelegem cine suntem, de unde venim şi cine vom fi urmează să pătrundem în acest suflet, iar sala plină de azi e o dovadă că sufletul ne e bogat”.  Mulţumiri pentru continuitatea tradiţiei, că veghează perpetuarea valorilor naţionale, ca ele să nu se piardă, i-a adresat dnei Maria Basaraba, şi Nicolae Toma. La rândul său,  dna Maria Basaraba le-a mulţumit primarului Boianului, consătenilor, diplomaţilor de la Consulatul General al României la Cernăuţi  pentru sprijin şi ajutor, făcând o scurtă trecere în revistă a activităţii „Mioriţei” în cei 63 de ani de viaţă prosperă şi activă.

Publicul spectator din sala arhiplină a Casei de Cultură  le-a dăruit aplauze şi flori talentaţilor artişti ale celor câteva formaţii ale „Mioriţei”, solistelor Silvia Fedoreac, surorilor Anastasia şi Sofia Poclitar, Maria Dârda, membrilor Şcolii private de dans şi fitness „Energi”, conducătoare Angela Rusali, coregraf Nadia Chiriliuc,  ai Ansamblului de dans „Bucuria” din Dinăuţi, conducător artistic Sergiu Reabco, „Zelenceanî” din s. Zelena, raionul Chelmeneţ, conduşi de Mykola Ciornomoreţ, ai Teatrului „Suzirea”, or. Chelmeneţ etc.

Dincolo de orice furtună ce în ultima vreme bântuie pustiitor pe la vetrele românilor să ne prăpădească graiul, românaşii din Marele Boian, atât prin dansul şi cântecul popular, cât şi prin  straiele naţionale,  ne-au demonstrat că sufletul lor românesc e viu, că îşi iubesc neamul, tradiţiile, că nu se vor înstrăina nicicând de rădăcini.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video: „Zorile Bucovinei”

Pentru mai multe poze accesaţi Facebook Zorile Bucovinei
.