27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SITUAŢIA PRECARĂ A PRESEI LIBERE DIN UCRAINA

24 iulie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

De câţiva ani la rând presa liberă din Ucraina a nimerit într-o situaţie de neinvidiat, fiind lăsată în voia sorţii atât de conducerea ţării ce are drept argument faptul că în timpul unui război deschis cu Rusia, lipsesc cu desăvârşire mijloace pentru susţinerea  materială a ziarelor şi revistelor indigene. Însă  miră mai mult faptul că presa  în ultimul an e lovită concomitent de acei parteneri şi aliaţi cu care întotdeauna s-a înţeles, cu care se susţineau reciproc – poşta şi tipografia.

În primul rând; „UKRPOŞTA” ce a fost tot timpul monopolist pe piaţa difuzării la abonaţi şi cititori a presei, din anul acesta a început să facă tot ce doreşte. De la începutul anului curent, bunăoară, a anunţat despre majorarea preţului pentru servicii în mai multe etape – cu 30% din luna februarie, cu alte 25% în partea a doua a anului curent, iar de la începutul anului 2019 – cu încă 20%, declarând că aceasta-i, pur şi simplu, o cerinţă a timpului, deoarece tarifele ce anul trecut au sporit tot în două etape,  acopereau doar 30% din  rentabilitate, iar în a anul de faţă în genere se reduc la zero. Şi e foarte dificil să afli politica tarifelor poştei, deoarece ea rămâne netransparentă şi neînţeleasă, căci şefii oficiilor poştale au indicaţii să nu răspundă la asemenea întrebări. Cercul s-a închis şi în zadar îţi cauţi dreptatea.  Mai mult ca atât, acum a apărut întrebarea firească dacă”Ukrpoşta” în genere consideră transportarea presei periodice una din direcţiile prioritare ale activităţii sale, căci nu e secret pentru nimeni că ea s-a transformat într-o reţea comercială ce realizează orice – mijloace de igienă, ţigări, pixuri, caiete ş.a. reducând aproape la zero funcţia sa de bază – transportarea corespondenţei.

A doua lovitură pentru presa scrisă a apărut din partea poligrafiştilor, care de vreo câteva ori în anul curent au sporit preţul pentru hârtie şi serviciile tipografice. Şi mai plăteşti dublu, dacă ai datorii. De acum declară că, în curând, preţurile vor spori din nou. În primul rând din cauza majorării preţului la hârtie ce e procurată din Rusia. Stranie situaţie: conducerea Ucrainei n-a fost capabilă pe parcursul a aproape 30 de ani cel puţin să refacă Combinatul din Jdaciv, regiunea Lviv, unde se producea hârtie, nemaivorbind de   construcţia unei noi întreprinderi pentru producerea hârtiei. Se pare că vechea fabrică a fost devastată totalmente ca să poată fi vândută pe nimic, aşa cum se procedează de multe ori în această ţară.

Deci, din partea conducerii Ucrainei presa indigenă n-are ce aştepta ajutor, cu toate că în condiţiile actuale aceasta ar trebui să fie o chestiune de importanţă a activităţii statului. Ce-i rămâne presei scrise, pe cine să mizeze, la al cui ajutor să spere? În primul rând, cert,  salvarea ei depinde de sprijinul prietenilor  siguri de-a lungul anilor – abonaţii şi sponsorii. Numai împreună vom reuşi să salvăm ziarul îndrăgit, pe care l-aţi primit la domiciliu în toţi aceşti zeci de ani. De aceea vă rugăm nu numai să vă abonaţi pe jumătatea a doua a anului curent, ci să popularizaţi „Zorile Bucovinei” în rândurile consătenilor, vecinilor, în colectivele de muncă. Nu credeţi celor care  vă propun un alt ziar, spunându-vă că publicaţia noastră nu mai apare. Născociri, minciuni fără temei.   

Ţinând cont de faptul că preţul de abonare la ziarul „Zorile Bucovinei” s-a majorat din cauza că  are statut de publicaţie pe întreaga Ucraina, al treilea an la rând (2016-2018) preţul de editare al lui, de la care poşta majorează preţul său, a rămas acelaşi, adică redacţia nu l-a mărit, venit aproape nu avem, neajungându-ne mijloace nu numai pentru plătirea salariilor, dar şi pentru achitarea impozitelor, nemaivorbind de alte necesităţi – arendă, tehnică ce se defectează şi multe altele. Aşa că vă rugăm să ne susţineţi prin abonare şi prin propagarea „Zorilor Bucovinei” în rândurile populaţiei românofone din ţinut, să rămânem şi în continuare prieteni.

Nicolae TOMA